• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hazacy

  Przeczytaj także...
  Powiat Kröben (pol. powiat krobski, niem. Kreis Kröben) - powiat leżący w obrębie rejencji poznańskiej Prowincji Poznańskiej Królestwa Prus, istniejący w latach 1815-1887. Siedzibą landrata była Krobia (niem. Kröben). W latach 1877–1882 landratem powiatu był Arthur von Posadowsky-Wehner. Na terenie zlikwidowanego powiatu Kröben władze pruskie 1 października 1887 roku ustanowiły dwa nowe: Gostyn (gostyński) oraz Rawitsch (rawicki).Czepiec lub czepek – w dawnych czasach kobiece nakrycie głowy, element stroju ludowego, szlacheckiego i mieszczańskiego. Był noszony zarówno w wersji domowej, jak i wyjściowej. Zdobiony był falbankami, koronkami, często posiadał dodatkowo małą pelerynkę okrywającą ramiona. Szczególnie fantazyjne kształty występowały w okresie późnego średniowiecza.
  Małżeństwo – związek dwóch osób, zazwyczaj kobiety i mężczyzny, zatwierdzony prawnie i społecznie, regulowany zasadami, obyczajami, przekonaniami i postawami, określającymi prawa i obowiązki stron małżeństwa (partnerów) oraz status ich możliwego potomstwa. Małżeństwu powszechnie przypisuje się rolę założycielską wobec rodziny, co wiąże się z opieką nad dziećmi, ich wychowaniem i socjalizacją. Małżeństwo jest zazwyczaj potwierdzone przez ślub uznający jego strony za małżonków oraz niesie za sobą skutki prawne określone prawem małżeńskim.

  Hazacy (Chazacy, Hazaki, także Leśniacy) – grupa etnograficzna ludności polskiej zamieszkująca obszar powiatu rawickiego między rzeką Orlą a Dąbroczną, dawniej w powiecie krobskim.

  Grupa ta osiedliła się w XVI i XVII wieku na wykarczowanych terenach (ostępach leśnych) części puszczy pogranicznej, po obu brzegach rzeki Orli. Większość z nich była osadnikami śląskimi.

  Wsie hazackie stanowią w Wielkopolsce odrębną grupę językową, którą charakteryzuje m.in. mazurzenie. Podobnie jak Wendowie, odróżniają się od pozostałych grup wielkopolskich pewnymi odrębnymi cechami kulturowymi.

  Dąbroczna – rzeka w zachodniej Polsce, prawy dopływ Orli, do której uchodzi w jej 18,9 km biegu. Długość rzeki to 40,2 km a powierzchnia zlewni wynosi 236,4 km². Spotkać można się również z pisownią Dąbrocznia.Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

  Jak podają źródła historyczny strój ludowy Hazaków był bardzo podobny do śląskich strojów ludowych. Szczególnie nawiązywał do niego ubiór kobiet, a najbardziej czepki.

  Jerzy Burchardt przedstawił, że terytorium zamieszkałe przez Hazaków nosi nazwę Hazy, a jego główną miejscowością jest Zielona Wieś.

  Publikacja prof. Henryka Nowaka z 1970 roku podaje, że Hazacy występowali w następujących wsiach:. Zielona Wieś, Wydawy, Stwolno, Łąkta, Ugoda, Zawady (tzw. Hazy właściwe), a także:Chojno (powiat rawicki), Golejewko, Słupia Kapitulna, Sworowo, Szkaradowo. Muzeum Ziemi Rawickiej podaje także inne wsie hazackie: Kubeczki, Niedźwiadki, Podborowo.

  Orla (niem. Horle bądź Orla) – rzeka w zachodniej Polsce, prawy dopływ Baryczy o długości 88 km i powierzchni dorzecza 1546 km². Płynie na Nizinie Południowowielkopolskiej i w Obniżeniu Milicko-Głogowskim, w województwie dolnośląskim.Jerzy Burchardt (ur. 23 sierpnia 1932 - zm. 14 lipca 2008) - archiwista, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalizujący się w badaniach historii nauki, w tym głównie pracach Witelona (tytuł jego rozprawy habilitacyjnej w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN (obecnie Instytut Historii Nauki PAN) z r. 1990: "Kosmologia i psychologia Witelona").

  Od 2002 roku w Szymanowie odbywają się Hazackie Spotkania Kapel Ludowych im. Anny i Franciszka Brzeskotów, będące lokalnym przeglądem zespołów folklorystycznych.

  Historia[ | edytuj kod]

  Ludność ta została osadzona na terenie dzisiejszych Hazów nie wcześniej niż w 2. połowie XVI wieku, ale na pewno przed 1580 r., gdy po raz pierwszy w rejestrze podymnego odnotowano wzmiankę o Zielonej Wsi.

  Jeszcze przed I wojną światową Hazacy zawierali małżeństwa tylko między sobą, nie mieszając się z sąsiednimi grupami. Z tego powodu sąsiedzi Hazaków mieli do nich lekceważący stosunek, uznając ich za ludzi zacofanych. Dla przykładu istniało pogardliwe przysłowie: „W Słupi lud głupi – żenią się jeno między sobą”.

  Powiat rawicki – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Rawicz. Jest to najmniejszy pod względem powierzchni powiat w województwie.Ludwik Józef Gomolec (ur. 25 sierpnia 1914 w Bottrop (Westfalia) w Zachodnich Niemczech, zm. 3 sierpnia1996 w Szamotułach) – polski działacz społeczny, filozof, historyk, regionalista.

  Etnonimia[ | edytuj kod]

  Ludwik Józef Gomolec podawał, że etnografowie starszego pokolenia wywodzili nazwę Hazacy od ubioru pierwszych osadników, którzy mieli nosić na wierzchu długą szatę zwaną hazuka. Słowniki podają, że hazuka oznaczała dawniej długą szatę do pięt, a także powszechnie używaną szatę w XVI wieku.

  Grupa etnograficzna – grupa ludzi zamieszkujących określony obszar geograficzny, którzy wyróżniają się spośród okolicznej ludności swoistymi cechami kulturowymi i mają świadomość przynależności do swojej grupy poprzez odczuwaną odrębność kulturową.International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.

  Wielkopolscy sąsiedzi Hazaków, stosowali nazwy Leśniacy od XVI wieku do ok. 1840 r. Sami Hazacy nazywali siebie Lasakami (lasouki). Od początku lat 40. XIX wieku wielkopolscy sąsiedzi zaczęli złośliwie używać apelatywu hazouki. Jerzy Burchardt podawał, że w okresie posiadania dóbr wsi Golejewko, Golejewo, Olbina przez niemieckiego barona Wieganda Adolfa von Gersdorffa tj. w latach 1841–1843 – mógł przyjąć się wśród ludności spolszczony apelatyw hazouki, pochodzący od niemieckiego wyrazu Hase. W okresie tym ów baron będący szambelanem królewskim, urządzał polowania z naganiaczami chłopskimi tego obszaru, których miał tak nazywać.

  Wielkopolska (łac. Polonia Maior) – kraina historyczna w środkowej i zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej i dolnej Warty; dzielnica historyczna Polski.

  Ludwik Gomolec podkreślał, że omawiany etnonim należy pisać Hazacy, a nie Chazacy. Przedstawiał także, że pierwsza pisownia wydaje się wcześniejsza i bardziej uzasadniona niż druga, która wydaje się nowsza.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Pawluk-Rauss B. 35 lat Muzeum Ziemi Rawickiej Rawicz 2009 s. 21 ​ISBN 83-921364-0-3
  2. Ludwik Gomolec: Wielkopolskie grupy regionalne i lokalne nazwy ludności wiejskiej. W: red. Józef Burszta: Kultura ludowa Wielkopolski. T. 2. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1964, s. 26-27.
  3. Kazimierz Nitsch: Dialekty języka polskiego. W: Encyklopedia polska. T. 3., dział III, cz. II,: Język polski i jego historia, Kraków: 1915, s. 319.
  4. Kazimierz Nitsch: Mowa ludu polskiego. Kraków: Leon Frommer, 1911, s. 51-52.
  5. Kazimierz Nitsch: Polskie gwary ludowe ziem zachodnich. Kraków: Polski Związek Zachodni, 1946, s. 9.
  6. Jerzy Burchardt: Kiedy powstała nazwa Hazacy?. W: Lud – Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. T. LVI. Wrocław, Poznań: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1972, s. 276-278.
  7. Henryk Nowak: Gwary chazackie w powiecie Rawickim
   Tom 3 z Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Komisja Językoznawcza: Prace Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny. Prace Komisji Językoznawczej, t. 3, zesz. 3
   Tom 3 z Prace Komisji Jezykoznawczej, Wydział Filologiczno-Filozoficzny, Poznanskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk
   Tom 3 z Prace Komisji Językoznawczej - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny Prace Komisji Językoznawczej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1970, s. 280.
  8. Hazackie spotkania. „Gazeta Rawicka”. 9 (189), 2009-09. ISSN 1425-9001. 
  9. Walerian Sobisiak: Dzieje Ziemi Rawickiej. Poznań: 1967, s. 94.
  10. Tadeusz Becela: Osobliwe lata : wspomnienia. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1961, s. 12.
  11. Samuel Bogumił Linde: Słownik języka polskiego. T. 1. Cz. 2: G-L. Warszawa: Drukarnia XX. Piiarów, 1808, s. 825.
  12. Aleksander Brückner: Słownik etymologiczny języka polskiego. s. 170.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.049 sek.