• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hardware Description Language

  Przeczytaj także...
  VHDL (ang. Very High Speed Integrated Circuits Hardware Description Language ) jest bardzo popularnym językiem opisu sprzętu używanym w komputerowym projektowaniu układów cyfrowych typu FPGA i ASIC.Pamięć – zdolność do rejestrowania i ponownego przywoływania wrażeń zmysłowych, skojarzeń, informacji, występująca u ludzi, niektórych zwierząt i w komputerach. W każdym z tych przypadków proces zapamiętywania ma całkowicie inne podłoże fizyczne oraz podlega badaniom naukowym w oparciu o różne zestawy pojęć.
  Rejestr – układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji w postaci bitów. Na każdej pozycji rejestru przechowywany jest jeden bit informacji.

  Hardware Description Language, HDL (z ang. „język opisu sprzętu”) – rodzina języków komputerowych wykorzystywanych do opisu układów cyfrowych w technice cyfrowej.

  Istnieją dwa zasadnicze sposoby opisu układów cyfrowych:

 • behawioralny – projektant definiuje zależności pomiędzy wyjściami a wejściami układu, natomiast realizacją układu zajmuje się kompilator,
 • funkcjonalny – projektant definiuje bloki funkcjonalne oraz zależności między nimi. Bloki funkcjonalne mogą być bardzo proste, np. elementarne funkcje logiczne, jak również skomplikowane, np. pamięci, rejestry, sumatory.
 • Języki z rodziny HDL, oprócz syntezy układów, umożliwiają różnorakie optymalizacje, np. minimalizacja funkcji, upraszczanie obwodów przez zastosowanie prefabrykatów, testowanie zaprojektowanych układów oraz ich funkcjonalną symulację.

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.AHDL (ang. Altera Hardware Description Language) jest językiem opisu sprzętu (HDL) przeznaczonym do programowania układów FPGA i CPLD firmy Altera.

  Historia języków opisu sprzętu sięga lat 50. XX w., kiedy to powstało zapotrzebowanie na uproszczenie projektowania i zautomatyzowanie niektórych, szczególnie żmudnych, etapów projektowania. Pierwsze języki HDL powstały w Stanach Zjednoczonych, gdzie doczekały się standardów ANSI, później zaś standardów międzynarodowych IEEE.

  Technika cyfrowa jest dziedziną naukowo–techniczną zajmującą się badaniem naukowym układów cyfrowych, np. poprzez ich modelowanie matematyczne i schematy zastępcze. Technika cyfrowa jest ściśle powiązana z elektroniką cyfrową, a rozwój obu tych dziedzin umożliwił opracowanie i wdrożenie do użytku m.in. mikroprocesora stanowiącego podstawę dla współczesnego komputera osobistego.Język programowania ABEL (ang. Advanced Boolean Expression Language) został opracowany przez firmę amerykańską Data I/O w 1. połowie lat 80. XX wieku do programowania PLD.

  Najważniejsze języki opisu sprzętu to Verilog i VHDL. Inne to m.in.:

 • ABEL,
 • AHDL,
 • ZEUS,
 • CONLAN,
 • KIDLAN.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • funkcja boolowska
 • język programowania
 • Warto wiedzieć że... beta

  IEEE (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers – Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników, wymowa: ‘Eye-triple-E’) – organizacja typu non-profit skupiająca profesjonalistów. Powstała z konsolidacji grup AIEE oraz IRE w 1963 roku. Jednym z podstawowych jej zadań jest ustalanie standardów konstrukcji, pomiarów itp. dla urządzeń elektronicznych, w tym standardów dla urządzeń i formatów komputerowych.
  Bramka logiczna – element konstrukcyjny maszyn i mechanizmów (dziś zazwyczaj: układ scalony, choć podobne funkcje można zrealizować również za pomocą innych rozwiązań technicznych, np. hydrauliki czy pneumatyki), realizujący fizycznie pewną prostą funkcję logiczną, której argumenty (zmienne logiczne) oraz sama funkcja mogą przybierać jedną z dwóch wartości, np. 0 lub 1 (zob. algebra Boole’a).
  Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.
  Kompilator – program służący do automatycznego tłumaczenia kodu napisanego w jednym języku (języku źródłowym) na równoważny kod w innym języku (języku wynikowym) . Proces ten nazywany jest kompilacją. W informatyce kompilatorem nazywa się najczęściej program do tłumaczenia kodu źródłowego w języku programowania na język maszynowy. Niektóre z nich tłumaczą najpierw do języka asemblera, a ten na język maszynowy jest tłumaczony przez asembler.
  Sumator – cyfrowy układ kombinacyjny, który wykonuje operacje dodawania dwóch (lub więcej) liczb dwójkowych. Sumatory dzielimy na:
  Verilog jest popularnym językiem opisu sprzętu używanym do projektowania oraz symulacji układów cyfrowych, zwłaszcza typu ASIC i FPGA.
  Termin język komputerowy: odnosi się do dużej grupy języków służących do komunikowania się użytkownika z komputerem. Jest szerszym pojęciem od częściej używanego terminu języka programowania. Oznacza to, że oprócz języków programowania (np: C++, Java, Pascal, Assembler) zawiera również język znaczników (np: HTML, LaTeX, XML)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.