• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Harcmistrz Rzeczypospolitej

  Przeczytaj także...
  Harcerstwo – polski ruch społeczny i wychowawczy dzieci i młodzieży wzorowany (w momencie powstania) na skautingu brytyjskim, oparty na służbie, samodoskonaleniu (pracy nad sobą) i braterstwie. Zasady postępowania harcerza wyznacza Przyrzeczenie Harcerskie i Prawo Harcerskie. Zasady postępowania zucha wyznacza Obietnica zucha i Prawo zucha.Tomasz Romuald Strzembosz (ur. 11 września 1930, zm. 16 października 2004) – polski historyk, brat Teresy i Adama Strzemboszów. Mieszkał w Warszawie.
  Stopnie harcerskie – stopnie zdobywane w harcerstwie poprzez wykazanie się określonym zasobem wiedzy i umiejętności.

  Harcmistrz Rzeczypospolitej (hm. RP) – najwyższy przedwojenny harcerski stopień instruktorski.

  Historia[ | edytuj kod]

  Pierwszy, jednolity system stopni instruktorskich ustanawiał rozkaz L. 29 z dnia 25 czerwca 1920. Odtąd instruktorzy dzielili się na harcmistrzów i podharcmistrzów. Ustanowiono także stopień przodownika, zarezerwowany dla kandydatów na instruktorów.

  Stopnie instruktorskie - stopnie posiadane przez instruktorów harcerskich. Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego. Odzwierciedlają wiedzę, dojrzałość społeczną, umiejętności wychowawcze i doświadczenie instruktora zgodne z ideą stopnia. Zdobycie stopnia nie wymaga pełnienia funkcji na określonym poziomie struktury organizacji.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  VI Zjazd Walny ZHP w czerwcu 1927 zniósł stopień przodownika, pozostawiając tylko stopień instruktorski harcmistrza oraz próbny stopień podharcmistrza. Aby zachować trójdzielny system stopni, Naczelnik ZHP rozkazem L.19 z dnia 7 grudnia 1927 dopisał nowy stopień harcmistrza Rzeczypospolitej:

  Zjazd ZHP – najwyższa władza Związku Harcerstwa Polskiego, obraduje jako zjazd zwykły lub nadzwyczajny. W latach 1920-1964 stosowano nazwę Walny Zjazd ZHP.Piotr Olewiński (ur. 13 stycznia 1895 w Kołbach na Polesiu, zm. 10 kwietnia 1962 w Konstancinie) – polski instruktor harcerski, członek pierwszej Naczelnej Rady Harcerskiej ZHP i pierwszy skarbnik ZHP, harcmistrz Rzeczypospolitej, porucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego, poseł na Sejm II RP, w latach 1931–1934 prezydent miasta Pińska, senator II RP.

  Reforma polegała na podmianie dawnych nazw stopni na nowe. Nowy system nie wszedł jednak do powszechnego użytku. Co prawda poprzedni harcmistrze, po krótkiej weryfikacji, zostali automatycznie awansowani przez swoje główne kwatery na harcmistrzów RP, nigdy jednak nie nadano nikomu więcej tego stopnia. W zwykłym użytku pozostały znowu dwa stopnie (phm. i hm.), z czego tylko jeden z nich – harcmistrz – pozwalał uzyskać pełnię uprawnień członkowskich.

  Maria Wocalewska (ur. 24 kwietnia 1885 w Łodzi, zm. prawd. 4 sierpnia 1944 w Warszawie) – harcmistrzyni Rzeczypospolitej.Henryk Glass, ps. „Chudy Wilk”, „Mieczysław Wolski”, „Martel” (ur. 19 maja 1896 w Dąbrowie Górniczej, zm. 14 stycznia 1984 w Londynie) – harcmistrz Rzeczypospolitej, jeden z współtwórców harcerstwa, związany z nurtem katolicko-narodowym, organizator i wiceprzewodniczący Porozumienia Antykomunistycznego, oficer ZWZ/AK, organizator i kierownik Wydziału „W” w Społecznym Komitecie Antykomunistycznym „Antyk”.

  Ostatecznie nadawanie stopnia harcmistrza RP zostało zawieszone rozkazem Naczelnictwa z 1928, w którym stwierdzono, że powinien on pozostać stopniem honorowym, wyróżniającym założycieli polskiego harcerstwa.

  Posiadacze[ | edytuj kod]

  Stopień harcmistrzyni Rzeczypospolitej i harcmistrza Rzeczypospolitej uzyskały wówczas (automatycznie) wszystkie harcmistrzynie i harcmistrze, a mianowicie:

 • Jadwiga Falkowska
 • Helena Gepnerówna-Śliwowska-Grażyńska
 • Olga Drahonowska-Małkowska
 • Maria Wocalewska
 • Henryk Glass
 • Adolf (Zbigniew) Heidrich
 • Tadeusz Maresz
 • ks. Jan Mauersberger
 • Piotr Olewiński
 • Eugeniusz Piasecki
 • Stanisław Sedlaczek
 • Tadeusz Strumiłło
 • Stopień był oznaczany mniejszą podkładką czerwoną na białej pod krzyżem harcerskim i czerwoną lilijką starszyzny na rękawie munduru z dwoma poprzecznymi srebrnymi paskami.

  Harcmistrz – najwyższy harcerski stopień instruktorski, zdobywany przez instruktorów harcerskich. Oznaczany czerwoną podkładką pod krzyżem harcerskim oraz czerwoną lilijką naszytą na lewym ramieniu munduru harcerskiego. Często zapisywany w skrócie jako hm. przed imieniem i nazwiskiem.Jadwiga Falkowska, ps. „Jaga”, „Ludwika”, „Zdzisława” (ur. 13 listopada 1889 w Twerze, zm. 7 sierpnia 1944 w Warszawie) – jedna z założycielek polskiego harcerstwa dziewcząt. Nauczycielka, działaczka społeczna, instruktorka harcerska, harcmistrzyni Rzeczypospolitej, fizyk, asystentka na Politechnice Warszawskiej i na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.

  Współczesność[ | edytuj kod]

  Zgodnie z prawem wszelkie nadania stopnia harcmistrza Rzeczypospolitej nie są już możliwe. Nie przeszkadzało to jednak obwoływać wybitnych, współczesnych instruktorów harcmistrzami Rzeczypospolitej.

  Po II wojnie światowej po raz pierwszy godność harcmistrza Rzeczypospolitej otrzymał symbolicznie hm. Stanisław Broniewski podczas kominka na Zlocie 75-lecia harcerstwa we wrześniu 1986 w Częstochowie, organizowanym przez nielegalny Ruch Harcerski.

  W dniu 16 października 2004 przewodniczący ZHR Kazimierz Wiatr nadał pośmiertnie stopień harcmistrza Rzeczypospolitej Tomaszowi Strzemboszowi. Miało to wymiar symboliczny i honorowy, tym bardziej że przepisy ZHR nie przewidują stopnia harcmistrza RP.

  Tadeusz Strumiłło (ur. 13 kwietnia lub 30 kwietnia 1884 w Smile, zm. 7 października 1958 w Poznaniu) – doktor filozofii, pedagog, instruktor harcerski w stopniu harcmistrza Rzeczypospolitej. W dużym stopniu wpłynął na utrwalenie w harcerstwie idei abstynencji i walki z nałogami. Ojciec Tadeusza, muzykologa i taternika.Częstochowa – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba powiatu częstochowskiego. W latach 1975-1999 była stolicą województwa częstochowskiego. Po reformie administracyjnej w 1999 została włączona do województwa śląskiego.

  W dniu 26 listopada 2009 rozkazem L. 11/09 Naczelnik Harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju hm. Andrzej Borowy przywrócił do jednorazowego użytku stopień harcmistrza Rzeczypospolitej i nadał go druhowi prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • harcmistrz, harcmistrz Polski Ludowej
 • stopnie instruktorskie
 • stopnie w harcerstwie
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Stanisław Sedlaczek, „Rocznik Harcerski”, Warszawa 1928.
 • hm. Tomasz Katafiasz, Harcerskie stopnie instruktorskie w aspekcie historycznym.
 • Zbiór Przepisów obowiązujących w ZHP, St. Sedlaczek (red.), Warszawa 1928.
 • Adolf Zbigniew Heidrich (ur. 1899, zm. 30 kwietnia 1983 w Warszawie) – instruktor harcerski, harcmistrz Rzeczypospolitej, Naczelnik Harcerzy ZHP w latach 1924-1925.Helena Gepner-Grażyńska (ur. 27 października 1895, zm. 30 października 1972 w Londynie) - działaczka społeczna i niepodległościowa, instruktorka harcerska, harcmistrzyni Rzeczypospolitej. Znana też pod nazwiskiem z pierwszego małżeństwa Śliwowska.
  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Paweł Mauersberger, ps. ks. Longin (ur. 4 września 1877 w Warszawie, zm. 12 sierpnia 1942) – ksiądz, doktor teologii, instruktor harcerski i społecznik, harcmistrz Rzeczypospolitej, przewodniczący Komendy Naczelnej ZHP, Przewodniczący ZHP (1923, 1927-1929, 1939-1942), wiceprzewodniczący ZHP (1920-1924, 1931-1939), Naczelny Kapelan ZHP (1924-1925), kapelan Szarych Szeregów (1939-1941), dziekan Wojska Polskiego.
  Olga Drahonowska-Małkowska (ur. 1 września 1888 w Krzeszowicach, zm. 15 stycznia 1979 w Zakopanem) – jedna z twórczyń polskiego skautingu, instruktorka harcerska, współautorka hymnu harcerskiego, założycielka szkół instruktorskich.
  Przewodniczący ZHR – funkcja kierownicza w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Kandydat na Przewodniczącego ZHR musi był instruktorką lub instruktorem ZHR w stopniu harcmistrza. Jest wybierany przez instruktorki i instruktorów na Zjeździe ZHR. Należy do Rady Naczelnej ZHR oraz Naczelnictwa ZHR. Kadencja trwa dwa lata.
  Ruch Harcerski Rzeczypospolitej, (zwany na początku działalności Ruchem Harcerskim lub niejawnym Ruchem Harcerskim) - powstał wiosną 1983 roku, w trakcie organizacji sztabów terenowych "Białej Służby", na bazie środowisk KIHAM.
  Tadeusz Maresz (ur. 29 grudnia 1895 w Radomiu - zm. 27 września 1944) – historyk, pedagog, harcmistrz Rzeczypospolitej, porucznik piechoty Wojska Polskiego.
  Harcmistrz Polski Ludowej (hm. PL) - najwyższy, honorowy stopień instruktorski w Związku Harcerstwa Polskiego, w okresie Polski Ludowej. Nadawany był w latach 1965-1989.
  Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju (ZHP pgK) – emigracyjna organizacja harcerska kontynuująca ideały przedwojennego ZHP i skupiając 7000 harcerzy, instruktorów i seniorów polskiego pochodzenia w Australii, Argentynie, Austrii, Belgii, Danii, Francji, Kanadzie, Niemczech, Republice Południowej Afryki, Stanach Zjednoczonych, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.