• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Harcmistrz Polski Ludowej

  Przeczytaj także...
  Stopnie instruktorskie - stopnie posiadane przez instruktorów harcerskich. Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego. Odzwierciedlają wiedzę, dojrzałość społeczną, umiejętności wychowawcze i doświadczenie instruktora zgodne z ideą stopnia. Zdobycie stopnia nie wymaga pełnienia funkcji na określonym poziomie struktury organizacji.Harcmistrz – najwyższy harcerski stopień instruktorski, zdobywany przez instruktorów harcerskich. Oznaczany czerwoną podkładką pod krzyżem harcerskim oraz czerwoną lilijką naszytą na lewym ramieniu munduru harcerskiego. Często zapisywany w skrócie jako hm. przed imieniem i nazwiskiem.
  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.

  Harcmistrz Polski Ludowej (hm. PL) – najwyższy, honorowy stopień instruktorski w Związku Harcerstwa Polskiego w okresie Polski Ludowej, przyznawany dożywotnio. Nadawany był w latach 19651989.

  Stopień ustanowiono uchwałą Prezydium Rady Naczelnej ZHP z 30 stycznia 1965. Zasady jego przyznawania określiła Główna Kwatera ZHP, modyfikowano je w latach 1969 i 1982.

  Oznaką stopnia była biało-czerwona podkładka pod krzyżem harcerskim oraz (fakultatywnie) biało-czerwona lilijka na lewym rękawie munduru.

  Główna Kwatera ZHP – odpowiednik zarządu w Związku Harcerstwa Polskiego. Pracami Głównej Kwatery kieruje Naczelnik ZHP. Wybierana jest przez Zjazd ZHP.Krzyż harcerski – odznaka harcerska stosowana w większości organizacji harcerskich w Polsce (wyjątek stanowi SHK Zawisza, które używa, jak całe FSE, krzyża FSE, przypinanego do beretu nad lewą skronią).

  Aby otrzymać ten stopień, należało przez co najmniej 10 lat pełnić służbę instruktorską w stopniu harcmistrza i uzyskać pozytywną jej ocenę, oraz złożyć „raport” o swej pracy Naczelnikowi ZHP. Od 1970 niezbędna była też pozytywna opinia Centralnej Komisji Instruktorskiej.

  Narodowe Święto Odrodzenia Polski – najważniejsze polskie święto państwowe w okresie Polski Ludowej, obchodzone co roku 22 lipca (do 1990), na pamiątkę podpisania Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944 roku i odrodzenia Polski po II wojnie światowej.Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) – największa polska organizacja harcerska, powstała 1 listopada 1918, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych, z trzech zaborów. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.

  Mianowanie na ten stopień dokonywane było raz w roku z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski - 22 lipca. Mianowanie było ogłaszane w rozkazie Naczelnika i wpisywane do Księgi Honorowej prowadzonej przez Główną Kwaterę.

  Nadano blisko 6000 stopni, znacząco deprecjonując początkowe założenia.

  Nadawania stopnia harcmistrza Polski Ludowej zaprzestano wraz z końcem Polski Ludowej, a jego posiadaczom zaproponowano powrót do stopnia harcmistrza. Próby zmiany nazwy lub powrotu do stopnia harcmistrza Rzeczypospolitej ze względu na stanowcze protesty większości środowisk tradycyjnych w ZHP zostały zarzucone.

  Od 1990 system stopni instruktorskich ZHP nie zawiera stopnia harcmistrza Polski Ludowej.

   Z tym tematem związana jest kategoria: Harcmistrzowie Polski Ludowej‎.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Leksykon harcerstwa. Olgierd Fietkiewicz (red.). Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988, s. 153. ISBN 83-203-1779-7.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.