• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Handover

  Przeczytaj także...
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Kontroler Stacji Bazowej, BSC (ang. Base Station Controller) to kontroler (sterownik) stacji bazowej sieci bezprzewodowych. Pełni nadzór nad kilkunastoma bądź kilkudziesięcioma stacjami bazowymi (ang. Base Transceiver Station, BTS). Steruje on takimi funkcjami jak przełączanie połączeń w ramach nadzorowanych przez siebie stacji, a także steruje mocą, z jaką nadaje telefon komórkowy.
  FDMA (ang. Frequency-Division Multiple Access - wielodostęp z podziałem częstotliwości) - system współdzielenia medium poprzez przydział odpowiednich częstotliwości. Jest najstarszym i jednocześnie najprostszym rodzajem wielodostępu. Ten rodzaj wielodostępu stosowany był w pierwszych generacjach analogowych telefonów komórkowych. Znajduje zastosowanie raczej wśród systemów szerokopasmowych.

  Handover (w terminologii amerykańskiej: handoff) – przełączenie połączenia radiowego terminala (telefonu, modemu) z jednej stacji bazowej do innej w czasie, gdy połączenie jest aktywne.

  Ilustracja miękkiego i twardego przenoszenia połączeń w sieci UMTS

  Przełączenie połączenia następuje gdy:

 • nowe połączenie może zapewnić lepszą jakość (jego parametry są często sprawdzane przez stację bazową i terminal; w UMTS-ie nawet 1500 razy w ciągu sekundy)
 • telefon znajduje się na styku kilku komórek i może już korzystać z innych (powstałe wolne miejsce wykorzystują telefony, które są tylko w zasięgu „starej” komórki).
 • Wyróżniamy trzy typy handoveru:

  Radio Network Controller (RNC) - element sieci radiowej zbudowanej w standardzie UMTS, kontrolujący zasoby radiowe na obszarze pokrywanym przez sygnał emitowany z podłączonych do siebie (zazwyczaj od kilkudziesięciu do kilkuset) stacji bazowych (Node B). Rozdziela zasoby radiowe pomiędzy użytkowników, monitoruje ich połączenia, podejmuje decyzje o zmianie ich parametrów. Bierze także udział w transmisji danych pomiędzy użytkownikami i stacjami bazowymi a siecią szkieletową operatora.GSM (ang. Global System for Mobile Communications, pierwotnie Groupe Spécial Mobile) – najpopularniejszy obecnie standard telefonii komórkowej (w drugim kwartale 2010 78% połączeń w sieciach komórkowych na całym świecie wykonano dzięki tej technologii). Sieci oparte na tym systemie oferują usługi związane z transmisją głosu, danych (na przykład dostęp do Internetu) i wiadomości w formie tekstowej lub multimedialnej.
 • miękkie przełączenie (ang. soft handover) – przejście do innej stacji bazowej, tylko w UMTS-ie. W trakcie miękkiego przełączenia, terminal jednocześnie jest pod kontrolą stacji, którą aktualnie opuszcza oraz stacji, do której się przenosi.
 • softer – przejście pomiędzy sektorami tej samej stacji bazowej z utrzymaniem tych samych kodów, tylko w UMTS-ie.
 • hard – przełączenie pomiędzy stacjami bazowymi/sektorami stacji bazowej. W sieci GSM wiąże się ono z koniecznością zmiany częstotliwości, gdyż sąsiednie stacje bazowe i różne sektory tej samej komórki nie wykorzystują tych samych kanałów częstotliwościowych (ze względu na zapobieganie interferencjom) (tzw. wielodostęp do kanału z podziałem częstotliwościowym). Z tego powodu często jest on nazywany inter frequency (ang.). W sieci UMTS zmiana częstotliwości nośnej nie musi wystąpić, ale występuje zmiana kodów. Może również wystąpić przełączenie między systemami: użytkownik mający aktywne połączenie w systemie UMTS przełącza się na GSM (lub odwrotnie) np. ze względu na lepszą jakość sygnału; a nawet przełączenie między operatorami np. w roamingu krajowym.
 • W przypadku gdy konieczne jest wyłączenie lub zablokowanie stacji inżynier OMC (ang. Operation and Maintenance Center), aby zapobiec zerwaniu połączeń obsługiwanych przez blokowaną stację, może wymusić na terminalach handover. W takim przypadku mamy do czynienia z tzw. forced handover (FHO, ang.), czyli wymuszonym handoverem.

  Telefon komórkowy, potocznie komórka — telefon działający w oparciu o telefonię komórkową, czyli urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające swoim użytkownikom bezprzewodowe połączenia na obszarze złożonym z tzw. komórek.Centrum eksploatacji i utrzymania sieci (ang. Operation and Maintenance Center, OMC) – w sieciach telekomunikacyjnych jednostka odpowiedzialna za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem poszczególnych elementów sieci. Dodatkowym zadaniem OMC jest rozbudowa istniejącej infrastruktury (m.in. dodawanie nowych elementów, zmiany konfiguracji połączeń między różnymi punktami sieci, zmiany relacji sąsiedztw itp.).

  Decyzję o handoverze podejmuje kontroler stacji bazowych we współpracy z MSC (ang. Mobile Switching Centre). Wprowadzenie interfejsu Iur w UMTS-ie uprościło proces przenoszenia połączeń (w stosunku do sieci GSM). Za handover odpowiada RNC (ang. Radio Network Controller), rzadziej MSC. Ośrodkiem decyzyjnym jest sieć, decyzja o przeniesieniu połączenia jest wypracowywana na drodze pomiarów wykonywanych przez stacje ruchome oraz stacje bazowe.

  UMTS (ang. Universal Mobile Telecommunications System, pol. Uniwersalny System Telekomunikacji Ruchomej) – najpopularniejszy obecnie standard telefonii komórkowej trzeciej generacji.Stacja przekaźnikowa, stacja bazowa, BTS (ang. Base Transceiver Station) – w systemach łączności bezprzewodowej (np. popularnym GSM) urządzenie (często z wysokim masztem), wyposażone w antenę fal elektromagnetycznych, łączące terminal ruchomy (telefon komórkowy, pager) z częścią stałą cyfrowej sieci telekomunikacyjnej.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • J. Kołakowski, J. Cichocki UMTS system telefonii komórkowej trzeciej generacji Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. ​ISBN 83-206-1507-0
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Optymalizacja parametrów dla inter-system-handover pomiędzy sieciami GSM i WCDMA (ang.)
 • Mobile Switching Centre, MSC (ang.) – cyfrowa centrala telefoniczna będąca elementem sieci szkieletowej telefonii komórkowej. Tak jak w przypadku każdej centrali, głównym zadaniem MSC jest zestawianie rozmów i komutacja łączy na czas transmisji. Dodatkowo realizowane są zadania charakterystyczne dla sieci mobilnych, takich jak autoryzacja i uwierzytelnianie (przy współpracy z parą HLR AuC (ang. Home Location Register, Authentication Center)), oraz udział w niektórych odmianach handoveru.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.