• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hamulec cierny

  Przeczytaj także...
  Skóra – surowiec wykorzystywany w przemyśle, pozyskiwany z powłoki ciała zwierząt dzikich i hodowlanych. Jest wykorzystywany m.in. do wyrobu odzieży, obuwia, galanterii, tapicerek samochodowych oraz okładek do książek. Ma również zastosowanie w technice.Połączenie cierne - połączenie chwilowe, okresowe, stałe rozłączne lub nierozłączne w budowie maszyn w którym siła lub moment siły z elementu do elementu połączenia zapewniane jest poprzez tarcie. Docisk elementów trących zwykle realizowany jest przez inne elementy pomocnicze.
  Drewno – surowiec drzewny otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju sortymenty. Zajmuje przestrzeń pomiędzy rdzeniem, a warstwą łyka i kory. Pod względem technicznym drewno jest naturalnym materiałem kompozytowym o osnowie polimerowej wzmacniany ciągłymi włóknami polimerowymi, którymi są podłużne komórki zorientowane jednoosiowo.
  Hamulec rowerowy
  przemysłowy hamulec szczękowy
  hamulec tarczowy w samochodzie

  Hamulec cierny - hamulec, w którym pomiędzy członem hamowanym i hamującym występuje połączenie cierne. Człon hamujący (czynny) dociskany jest do hamowanego (biernego) przy wykorzystaniu mechanizmu wspomagania mechanicznego, hydraulicznego, pneumatycznego lub elektrycznego. Człon czynny jest zazwyczaj metalowym elementem lub parą elementów, którym część cierna - okładzina - wykonana jest z trudno ścierającego się oraz zapewniającego wysoki współczynnik tarcia materiałów takich jak żeliwo, staliwo, tkanina azbestowa nasycana żywicą epoksydową, wełna metalowa nasycona żywicą epoksydową, drewno, skóra, korek, filc itp. Wraz z odkryciem szkodliwości azbestu wykładziny zawierające tę substancję zostały wycofane z użycia i zastąpione innymi tworzywami kompozytowymi o podobnych właściwościach fizycznych.

  Hamulec szczękowy jest typem hamulca ciernego składającym się z dwóch lub więcej klocków dociskanych do obręczy koła.Żeliwo – stop odlewniczy żelaza z węglem, krzemem, manganem, fosforem, siarką i innymi składnikami, zawierający od 2,11 do 4,3% węgla w postaci cementytu lub grafitu. Występowanie konkretnej fazy węgla zależy od szybkości chłodzenia i składu chemicznego stopu. Chłodzenie powolne sprzyja wydzielaniu się grafitu. Także i dodatki stopowe odgrywają tu pewną rolę. Według obowiązującej normy żeliwo definiuje się jako tworzywo, którego głównym składnikiem jest żelazo i w którym zawartość węgla przekracza 2% (obecność dużych zawartości składników węglikotwórczych może zmienić podaną zawartość węgla).

  Podział hamulców ciernych[ | edytuj kod]

  Można wyróżnić następujący podział hamulców ciernych;

  Hamulec klockowy - hamulec, w którym elementem hamującym są klocki dociskane promieniowo do obwodu hamowanego koła. Korek - zamknięcie naczynia - zazwyczaj butelki, ale niekiedy też słoja, albo termosu, bądź naczyń laboratoryjnych wykonane z nieprzepuszczalnego materiału. W zależności od przechowywanego w naczyniu medium – gazu, cieczy lub materiału sypkiego, korek winien być nieprzepuszczalny (szczelny) dla tego medium. Szczelnością charakteryzują się korki szlifowe stosowane zwykle w laboratoriach chemicznych.
 • Hamulce segmentowe
 • Hamulce klockowe
 • Hamulce szczękowe
 • Hamulce taśmowe
 • Hamulce tarczowe
 • Hamulce pierścieniowe
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • system hamulcowy roweru
 • klocek hamulcowy roweru
 • torpedo (rowery)
 • system hamulcowy samochodu
 • hamulec szynowy
 • hamulec bębnowy
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Mały Poradnik Mechanika tom II, praca zbiorowa, WNT, Warszawa 1994, ​ISBN 83-204-1705-8
  Hamulec taśmowy - hamulec, w którym elementem hamującym jest taśma cierna zaciskana na bębnie sztywno połączonym z hamowaną osią.Klocek hamulcowy roweru – element hamulca roweru służący do tarcia o powierzchnię obręczy roweru, wytwarzany z różnego rodzaju mieszanek ciernych (zależnie od zastosowań). Hamulce oparte na klockach są jak na razie najpopularniejsze, głównie z powodu niskich kosztów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Azbest – określenie pewnych grup mineralnych mających postać włókien o stosunku długości do średnicy włókna co najmniej 100:1.
  Współczynnik tarcia oznaczany μ [mi], k lub f jest wielkością charakteryzującą siłę tarcia. W zależności od rodzaju tarcia, wyróżnia się odpowiednie współczynniki tarcia.
  Filc – wyrób włókienniczy otrzymywany przez spilśnianie. Rozróżnia się dwa rodzaje filców: filce bite, uzyskiwane przez bezpośrednie spilśnianie włókien, oraz filce tkane, uzyskiwane przez spilśnianie powierzchni tkanin.
  Żywice epoksydowe – rodzaj jedno- lub dwuskładnikowych żywic syntetycznych, które są zdolne do tworzenia nietopliwych i nierozpuszczalnych tworzyw sztucznych na skutek reakcji sieciowania z udziałem ugrupowań epoksydowych.
  Układ hamulcowy pojazdu to wszystkie elementy mające na celu zatrzymanie pojazdu będącego w ruchu a także utrzymanie go w miejscu np. na pochyłości. Samochód zgodnie z przepisami musi być wyposażony w dwa układy hamulcowe:
  Hamulec szynowy - obok hamulca elektrodynamicznego jeden z mechanizmów umożliwiających zatrzymanie tramwaju. Składa się z metalowych płoz i cewek umieszczonych między kołami w wózkach tramwaju. Uruchomienie hamulca szynowego w najpopularniejszym polskim wozie Konstal 105N następuje poprzez wciśnięcie przez motorniczego pedału hamulca do drugiej jego głębokości (wciśnięcie lekkie uruchamia hamulce dynamiczne) lub poprzez puszczenie pedału czuwaka. W nowszych wozach, z ręcznym nastawnikiem jazdy, uruchomienie hamulca szynowego następuje zazwyczaj przy ustawieniu nastawnika na pozycję maksymalnego hamowania lub puszczeniu pedału/przycisku czuwaka, a także po użyciu hamulca bezpieczeństwa (jeżeli jest). Przepływający przez cewki prąd elektryczny powoduje przyciąganie płozy na zasadzie oddziaływania elektromagnetycznego do szyny, a tym samym wytracenie prędkości tramwaju. Użyciu hamulców szynowych towarzyszy wewnętrzny dźwięk dzwonka alarmowego.
  Staliwo – wieloskładnikowy stop żelaza z węglem w postaci lanej (czyli odlany w formy odlewnicze), nie poddany obróbce plastycznej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.