• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hamulec

  Przeczytaj także...
  Hamulec najazdowy (bezwładnościowy) jest to hamulec, w którym wykorzystuje się siłę powstającą między pojazdem, a przyczepą pod wpływem najeżdżania przyczepy na hamujący pojazd. Może występować w przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 31 grudnia 2002 r)Akumulator elektryczny – rodzaj ogniwa galwanicznego, które może być wielokrotnie użytkowane i ładowane prądem elektrycznym. Wszystkie rodzaje akumulatorów elektrycznych gromadzą i później uwalniają energię elektryczną dzięki odwracalnym reakcjom chemicznym zachodzącym w elektrolicie oraz na styku elektrolitu i elektrod.
  Hamulec elektrodynamiczny - hamulec wykorzystujący pracę prądnicową silników elektrycznych w lokomotywach elektrycznych, tramwajach i lokomotywach spalinowych z przekładnią elektryczną. Zasada działania polega na przekształcaniu części energii kinetycznej poruszającego się pojazdu na energię elektryczną, która może być zwracana do sieci trakcyjnej, magazynowana (hamowanie rekuperacyjne), albo wytracana na opornikach.
  Hamulec rowerowy Shimano RSX

  Hamulec - urządzenie mechaniczne służące do:

  1. zmniejszania prędkości, lub zatrzymywania ruchomych, najczęściej obrotowych, elementów mechanizmów, lub maszyn - hamulec zatrzymujący
  2. trzymania elementów mechanizmów, lub maszyn nieruchomo, lub pozwalania im się obracać w pewnych sytuacjach - hamulec luzujący
  3. skalowania obciążania maszyny w celu symulowania zewnętrznego obciążenia - hamulec pomiarowy, lub hamownia

  Działanie hamulców polega na przejęciu części, lub całości energii kinetycznej urządzenia i rozproszeniu jej. W układach napędowych z rekuperacją energii, energia hamowania jest przetwarzana w inną formę energii (energia elektryczna, energia hydrauliczna, lub energia mechaniczna) i składowana w odpowiednim akumulatorze do późniejszego wykorzystania. W takich układach rolę hamulca przejmuje generator prądu, pompa, lub przekładnia.

  Pompa – urządzenie służące do wytworzenia różnicy ciśnień między stroną ssawną (wlotem do pompy) a tłoczną (wylotem z pompy), umożliwiającej transport cieczy lub osadów. Działanie pompy polega na przekazaniu cieczy siły mechanicznej przez wirnik, tłok lub membranę, celem jej sprężenia.Prądnica – urządzenie przekształcające energię mechaniczną w energię elektryczną. Jest rodzajem maszyny elektrycznej i generatora elektrycznego. Wytwarzanie energii elektrycznej odbywa się w prądnicach dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej. Dzieje się to dzięki względnemu ruchowi przewodnika i zewnętrznego pola magnetycznego.

  Hamulec wraz z układem sterowania tworzy układ hamulcowy.

  Podział hamulców maszynowych[ | edytuj kod]

  Hamulce maszynowe dzieli się na:

 • hamulce cierne
 • hamulce elektryczne
 • hamulce hydrauliczne
 • hamulce pneumatyczne
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • hamulec aerodynamiczny
 • hamulec bezpieczeństwa
 • hamulec bębnowy
 • hamulec elektrodynamiczny
 • hamulec elektromagnetyczny
 • hamulec elektropneumatyczny
 • hamulec elektrowirowy
 • hamulec hydrokinetyczny
 • hamulec klockowy
 • hamulec mechaniczny
 • hamulec najazdowy
 • hamulec postojowy
 • hamulec szczękowy
 • hamulec szynowy
 • hamulec tarczowy
 • hamulec taśmowy (cięgnowy)
 • hamulec V-brake
 • hamulec wylotowy
 • hamulec sterowany elektrycznie
 • hamulec sterowany hydraulicznie
 • hamulec sterowany pneumatycznie
 • system hamulcowy samochodu
 • system hamulców bezpieczeństwa
 • system hamulcowy roweru
 • system hamulcowy pociągu
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Mały Poradnik Mechanika tom II, praca zbiorowa, WNT, Warszawa 1994, ​ISBN 83-204-1705-8
  Tramwaj (z ang. tramway – linia tramwajowa, tram – tramwaj) – pasażerski lub towarowy pojazd szynowy zaprojektowany do eksploatacji na linii tramwajowej.Hamulec bezpieczeństwa - urządzenie lub zespół urządzeń zainstalowany w pojeździe szynowym, przeznaczony do zatrzymania pojazdu (np. pociągu, tramwaju) przez osobę inną niż maszynista bądź motorniczy, w sytuacji niebezpiecznej dla pasażerów. Nieuzasadnione użycie hamulca bezpieczeństwa jest karalne.
  Warto wiedzieć że... beta

  Mechanizm – zespół współpracujących ze sobą części składowych maszyny lub przyrządu spełniających określone zadanie, jak np. przenoszenie ruchu, sił, sygnałów.
  Energia gr. ενεργεια (energeia) – skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego (materii) jako jego zdolność do wykonania pracy.
  Maszyna – w najogólniejszym znaczeniu cybernetycznym – wszelki układ względnie odosobniony, w jakim zachodzi przekształcanie (transformacja) zasilenia lub informacji. Określenie to obejmuje zarówno układy fizyczne naturalne (w tym organizmy żywe), jak i urządzenia techniczne oraz pewne obiekty abstrakcyjne.
  Hamulec szczękowy jest typem hamulca ciernego składającym się z dwóch lub więcej klocków dociskanych do obręczy koła.
  Hamulec hydrokinetyczny - hamulec w budowie i działaniu podobny do sprzęgła hydrokinetycznego, z tą różnicą, że wał na którym osadzony jest wirnik turbiny jest utwierdzony i nie ma możliwości obracania się.
  Hamulec klockowy - hamulec, w którym elementem hamującym są klocki dociskane promieniowo do obwodu hamowanego koła.
  Energia mechaniczna — suma energii kinetycznej i potencjalnej. Jest postacią energii związaną z ruchem i położeniem obiektu fizycznego (układ punktów materialnych, ośrodka ciągłego itp.) względem pewnego układu odniesienia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.