• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hamartiologia

  Przeczytaj także...
  Grzech – przekroczenie konkretnych norm moralnych i religijnych. Pojęcie najczęściej używane w dziedzinie religijnej. W religiach, w których Bóg jest bytem osobowym, jak judaizm i chrześcijaństwo, grzech oznacza dobrowolne zerwanie przymierza z Bogiem poprzez dokonanie jakiegoś złego czynu. W religiach tych grzech powoduje oddalenie od życia, którego źródłem jest Bóg.Grzech pierworodny – w teologii chrześcijańskiej oznacza pierwszy grzech Adama i Ewy w raju popełniony pod wpływem pokusy szatana. Polegał on na uniesieniu się pychą i okazaniu nieposłuszeństwa wobec Boga poprzez spożycie z drzewa poznania dobra i zła owocu zakazanego.
  Teologia moralna – dział teologii chrześcijańskiej zajmujący się moralnością czynów ludzkich w świetle Objawienia.
  Hieronim Bosch, Siedem grzechów głównych

  Hamartiologia (gr. hamartia – grzech, wykroczenie przeciwko prawu Bożemu, logos – słowo, nauka) – nauka o grzechu, teologiczna doktryna dotycząca upadku człowieka i jego moralnej kondycji egzystencjalnej, omawiana w ramach teologii biblijnej, dogmatycznej, moralnej oraz życia wewnętrznego.

  Teologia biblijna – dyscyplina teologii, której przedmiotem jest Biblia jako pismo natchnione. Bada i systematyzuje rozwój idei teologicznych w całej Biblii, w Starym i Nowym Testamencie, oraz w poszczególnych księgach.Siedem grzechów głównych (łac. peccata capitalia) – to, zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego, nr. 1866, określenie dla grzechów wyróżnionymi przez doświadczenie chrześcijańskie za św. Janem Kasjanem i św. Grzegorzem Wielkim. Nazywa się je "głównymi", ponieważ powodują inne grzechy i inne wady, a także są podłożem, na którym może powstać i rozwinąć się wiele innych występków, nieprawości, zaniedbań. Są nimi:

  Bada pojęcie grzechu (ujmowanego indywidualistycznie), jego istotę, podział, przyczyny oraz środki walki z nim. Podnosi także jego aspekty społeczne i wspólnotowe oraz pojmowanie na płaszczyźnie opcji, postawy (a nie tylko poszczególnego czynu).

  Teologia dogmatyczna – główna gałąź teologii zajmująca się badaniem w sposób rozumowy wszystkich głównych zagadnień doktryny chrześcijańskiej.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Być chrześcijaninem dzisiaj. Teologia dla szkół średnich, Lublin: KUL, 1992, ​ISBN 83-228-0265-X
 • Franciszek Greniuk, Hamartiologia, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 6, Lublin: Tow. Nauk. KUL, 1993.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań: Pallottinum, 1994, ​ISBN 83-7014-221-4
 • Marek Jerzy Uglorz, Hamartiologia, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013, ISBN 978-83-7780-811-5, OCLC 864882806.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Grzech pierworodny
 • Grzechy powszednie i ciężkie
 • Siedem grzechów głównych
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.