Halina Murias

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Halina Maria Murias (ur. 2 kwietnia 1955 w Łańcucie) – polska polityk, księgowa, posłanka na Sejm RP IV i V kadencji.

Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji – posłowie wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 23 września 2001, na czas kadencji od 19 października 2001 do 18 października 2005. Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji – posłowie wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 25 września 2005, na czas kadencji od 19 października 2005 do 4 listopada 2007. Pierwotnie miała upłynąć pomiędzy 31 sierpnia 2009 a 20 października 2009, jednak została skrócona na mocy uchwały Sejmu.

Życiorys[ | edytuj kod]

W 2004 ukończyła studia ekonomiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracowała w księgowości. Od 1998 do 2001 była radną miejską Łańcuta. Należała do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego.

Jako jego kandydatka w 2001 uzyskała mandat poselski w okręgu rzeszowskim z listy Ligi Polskich Rodzin, do której następnie przystąpiła. W 2005 z ramienia LPR ponownie uzyskała mandat w okręgu rzeszowskim, uzyskując 6062 głosy. W wyborach parlamentarnych w 2007 bez powodzenia ubiegała się o reelekcję.

Liga Polskich Rodzin (LPR) – polska prawicowa partia polityczna, powstała 21 kwietnia 2001 (zarejestrowana sądownie 30 maja 2001) z połączenia Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i Stronnictwa Narodowego, których wspólne władze wybrano na I Kongresie LPR 5 maja 2001. W skład Komitetu Wyborczego Ligi Polskich Rodzin weszły także inne ugrupowania prawicy, m.in. Ruch Odbudowy Polski, Ruch Katolicko-Narodowy, Porozumienie Polskie i Przymierze dla Polski.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.

Została przewodniczącą Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Łańcucie i działaczką Akcji Katolickiej.

Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Strona sejmowa posła V kadencji
 • Warto wiedzieć że... beta

  Łańcut – miasto w województwie podkarpackim, na granicy Podgórza Rzeszowskiego i Pradoliny Podkarpackiej. Siedziba władz powiatu i gminy.
  Wybory do Sejmu i Senatu w 2007 roku zostały przeprowadzone w dniu 21 października 2007 roku (niedziela) w związku z podjęciem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Uchwały z dnia 7 września 2007 r. w sprawie skrócenia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 163, poz. 1154) i wydanym w jej następstwie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniem z dnia 7 września 2007 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 162, poz. 1145).
  Polityk – osoba działająca w sferze polityki, którą w klasycznym rozumieniu pojmujemy jako sztukę zdobywania władzy i rządzenia państwem, przy czym celem jest tu dobro wspólne, a przyporządkowanie działania temu celowi ostateczne. Polityk dąży więc do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy.
  Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN) – polska partia polityczna o profilu narodowo-chrześcijańskim działająca od 1989 do 2010, nawiązująca do przedwojennych tradycji Narodowej Demokracji i chrześcijańskiej demokracji oraz ruchu niepodległościowego, wywodząca się z ruchu "solidarnościowego".

  Reklama