• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hajnówka  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Pałac (st.czes. palác, z wł. palazzo, z łac. palātium, Palātium, Palatyn) – reprezentacyjna budowla mieszkalna pozbawiona cech obronnych, rezydencja władcy, wielkopańska lub patrycjuszowska; od XIX w. także okazały gmach użyteczności publicznej, zwłaszcza siedziba władz lub instytucji państwowych.Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej Polsce na polecenie i pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe krwawe represje na obywatelach w okresie stalinizmu. W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB.

  Hajnówka (biał. Гайнаўка, Hajnaŭka) – miasto w województwie podlaskim, siedziba władz powiatu hajnowskiego.

  Według danych z 2013 r. miasto miało 21 559 mieszkańców.

  Spis treści

 • 1 Położenie
 • 2 Struktura powierzchni
 • 2.1 Sąsiednie gminy
 • 3 Ogólna charakterystyka
 • 4 Demografia
 • 5 Nazwa
 • 6 Historia (kalendarium)
 • 6.1 Rzeczpospolita Obojga Narodów
 • 6.2 Pod zaborem rosyjskim i I wojna światowa
 • 6.3 Okres międzywojenny i II wojna światowa
 • 6.4 Polska Rzeczpospolita Ludowa
 • 6.5 III Rzeczpospolita
 • 7 Zabytki
 • 8 Rozwój urbanistyczny
 • 8.1 Przed II wojną światową
 • 8.2 Po II wojnie światowej
 • 9 Ważne miejsca i obiekty
 • 10 Samorząd i administracja
 • 10.1 Władze miasta
 • 11 Ludzie
 • 12 Kultura
 • 13 Zieleń miejska
 • 13.1 Parki i skwery
 • 13.2 Cmentarze
 • 14 Edukacja
 • 14.1 Szkoły podstawowe i gimnazja
 • 14.2 Szkoły ponadgimnazjalne
 • 14.3 Szkoły wyższe
 • 15 Sport
 • 16 Transport
 • 16.1 Transport drogowy
 • 16.1.1 Komunikacja miejska
 • 16.2 Transport kolejowy
 • 16.3 Transport lotniczy
 • 17 Religia
 • 17.1 Prawosławie
 • 17.2 Katolicyzm
 • 17.3 Protestantyzm
 • 17.4 Świadkowie Jehowy
 • 18 Zobacz też
 • 19 Przypisy
 • 20 Linki zewnętrzne
 • Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Hajnówce – parafia prawosławna w dekanacie Hajnówka diecezji warszawsko-bielskiej.Puszcza Białowieska – kompleks leśny położony na terenie Polski i Białorusi, odznaczający się dużymi walorami przyrodniczymi i historycznymi. W Puszczy Białowieskiej zachowały się ostatnie fragmenty lasu o charakterze pierwotnym. Tutaj mieszka największa populacja wolnego żubra na świecie.

  Położenie[]

  Miasto jest położone na Równinie Bielskiej, na zachodnim krańcu Puszczy Białowieskiej. Ze względu na swoje położenie niedaleko Białowieży i puszczy nazywane jest „bramą do Puszczy Białowieskiej”.

  Najbliższe miasta to Bielsk Podlaski (27 km), Kleszczele (28 km) i Białystok (62 km).

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stanisław Bułak-Bałachowicz (błr.: Станіслаў Булак-Балаховіч, Stanisłaŭ Bułak-Bałachovič, ros. Станислав Никодимович Булак-Балахович; ur. 10 lutego 1883 r. w Mejsztach w powiecie nowoaleksandrowskim (Powiat brasławski), zm. 10 maja 1940 r. w Warszawie) – białoruski wojskowy, oficer kawalerii Armii Imperium Rosyjskiego, generał major Białej Armii, dowódca ochotniczych oddziałów walczących w składzie Wojska Polskiego II RP w 1920 i 1939 r. Brat Józefa Bułak-Bałachowicza.
  Gmina Białowieża to gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim.
  Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Hajnówce – zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów znajdujący się w Hajnówce, przy ulicy Batorego 46. Powstał w 1927 roku.
  Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej – chrześcijański wolny Kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego; drugi, pod względem wielkości Kościół protestancki w Polsce (po Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP), posiadający ponad 23 tysięcy wiernych zrzeszonych w ramach 217 zborów; największy polski Kościół protestancki nurtu ewangelicznego; największa, choć nie jedyna, wspólnota zielonoświątkowców w Polsce, związana z pentekostalną tradycją amerykańskich Zborów Bożych i przyjmująca ustrój kongregacjonalno-synodalny. Kościół Zielonoświątkowy w RP jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, Światowej Wspólnoty Zborów Bożych oraz Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Organem prasowym Kościoła jest miesięcznik „Chrześcijanin”. Siedzibą władz Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Podstawą prawną działalności Kościoła jest Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20 lutego 1997. Obecnym Przewodniczącym Naczelnej Rady Kościoła i Prezbiterem Naczelnym Kościoła jest bp dr Marek Kamiński.
  Straż Ochrony Kolei (SOK) – umundurowana i uzbrojona formacja działająca na podstawie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789).
  Osiedle Kolejki, Kolejki Leśne – osiedle Hajnówki rozlokowane jest między ulicami: 3 Maja, Armii Krajowej, Kolejki leśne i terenem parafii prawosławnej Św. Trójcy.
  Powiat bielski - powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Bielsk Podlaski.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.093 sek.