• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • H - dźwięk

  Przeczytaj także...
  Aisis - dźwięk, którego częstotliwość dla aisis¹ wynosi około 493,9 Hz. Jest to podwyższony za pomocą podwójnego krzyżyka dźwięk a. Dźwięki enharmonicznie równoważne (o tej samej wysokości) to: h i ces.Enharmonia jest to cecha systemu równotemperowanego polegająca na możliwości zapisania jednego dźwięku na kilka sposobów. Np. dźwięk c może być zapisany jako deses lub his.
  h-moll - gama muzyczna oparta na skali molowej, której toniką jest dźwięk h. Gama h-moll zawiera dźwięki h, cis, d, e, fis, g, a. Pokrewną jej gamą durową jest D-dur.

  H - nazwa solmizacyjna: si - dźwięk, którego częstotliwość dla wynosi 493,9 Hz. Jest to tonika gam H-dur i h-moll. W szeregu diatonicznym jest to siódmy dźwięk licząc od dźwięku C w każdej oktawie.

  W enharmonii dźwięki o tej samej wysokości to: aisis i ces.

  Dźwięk H w niektórych krajach określany jest literą B, która w pozostałych oznacza dźwięk H obniżony przez bemol.

  Oktawa – interwał prosty zawarty między ośmioma kolejnymi stopniami skali muzycznej. W szeregu zasadniczym naturalnie występuje oktawa czysta. Zastosowanie znaków chromatycznych pozwala zmienić jej rozmiar.Gama - to szereg dźwięków ułożonych według reguł danej skali muzycznej, zaczynający się od konkretnego dźwięku, który zazwyczaj nadaje nazwę tak utworzonej gamie.
  Dźwięki h na pięciolinii. W kolejności: , H,  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Tonika, akord toniczny, centrum tonalne, ośrodek/punkt ciążenia tonalnego (fr. tonique; często oznaczana symbolem T) – z punktu widzenia harmonii jedna z trzech funkcji głównych systemu dur-moll (obok dominanty oraz subdominanty). Toniką bywa nazywany także pierwszy stopień skali durowej lub mollowej, będący prymą toniki w rozumieniu funkcyjnym.
  H-dur - gama muzyczna oparta na skali durowej, której toniką jest dźwięk h. Gama H-dur zawiera dźwięki: h, cis, dis, e, fis, gis, ais. Pokrewną jej gamą molową jest gis-moll.
  Nazwa solmizacyjna - nazwa dźwięku muzycznego alternatywna do literowej. Nazwy solmizacyjne stosuje się w śpiewie do ćwiczeń wokalnych.
  Ces - dźwięk, którego częstotliwość dla ces¹ wynosi około 246,9 Hz. Stanowi tonikę gam Ces-dur i ces-moll. Jest to obniżony za pomocą bemola dźwięk c. Enharmonicznie dźwięki o tej samej wysokości to: h i aisis.
  Herc (Hz) – jednostka miary częstotliwości w układzie SI (jednostka pochodna układu SI) i w wielu innych, np. CGS, MKS i MKSA. Definiuje się ją jako liczbę cykli na sekundę.

  Reklama