• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • HUD

  Przeczytaj także...
  Rower – jedno- lub wielośladowy pojazd drogowy napędzany siłą mięśni poruszających się nim osób za pomocą przekładni mechanicznej, wprawianej w ruch (najczęściej) nogami.Hełm – bojowa ochrona głowy, chroniąca czaszkę przed urazami, sporządzona z odpornego materiału. Przez wiele wieków używany był tylko przez wojsko, ale z czasem znalazł również bardzo szerokie zastosowanie wśród cywilów. Wiele dziedzin stosuje pierwotną nazwę hełmu (np. hełm strażacki, hełm górniczy), a niektóre branże zastosowały nazwę kask (m.in. w budownictwie, służbach ratunkowych oraz u motocyklistów, rowerzystów, wspinaczy czy rolkarzy).
  Organiczna dioda elektroluminescencyjna, OLED (ang. Organic Light-Emitting Diode) to dioda elektroluminescencyjna (LED) wytwarzana ze związków organicznych.

  HUD (skrót od ang. Head-Up Display) – wyświetlacz przezierny prezentujący informacje na specjalnej szybie bez zasłaniania widoku. Początkowo technika ta miała tylko zastosowanie militarne, do prezentacji danych w samolotach bojowych, ale obecnie jest używana także dla celów cywilnych w wielu zastosowaniach rzeczywistości rozszerzonej (AR), między innymi w samolotach cywilnych, samochodach, motocyklach, a także rowerach.

  Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, LCD (ang. Liquid Crystal Display) – urządzenie wyświetlające obraz, którego zasada działania oparta jest na zmianie polaryzacji światła na skutek zmian orientacji cząsteczek ciekłego kryształu pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego.Samolot – statek powietrzny cięższy od powietrza (aerodyna), utrzymujący się w powietrzu dzięki wytwarzanej sile nośnej za pomocą nieruchomych, w danych warunkach względem statku, skrzydeł. Ciąg potrzebny do utrzymania prędkości w locie poziomym wytwarzany jest przez jeden lub więcej silników.

  Typy wyświetlaczy HUD[ | edytuj kod]

  Wyświetlacz HUD myśliwca F/A-18 Hornet
 • Stałe – w których obraz jest wyświetlany na dodatkowej powierzchni szklanej zamocowanej przed obserwatorem. Systemy HUD stosowane w większości samolotów bojowych, w samolotach cywilnych i w samochodach są urządzeniami tego typu. Rodzaj informacji prezentowanych na wyświetlaczu może być dowolny i zależy tylko od obsługującego go systemu elektronicznego. W samolotach jest to najczęściej obraz sztucznego horyzontu, danych o prędkości i wysokości lotu oraz kompasu.
 • Wyświetlacze nahełmowe – w których powierzchnia z wyświetlanymi informacjami przemieszcza się wraz z głową obserwatora. Systemy tego typu mają postać okularu na jedno oko, zamocowanego do hełmu i dostarczające informacji między innymi o położeniu całego pojazdu. Stosowane są głównie w nowoczesnych wojskowych systemach naprowadzania uzbrojenia rakietowego i strzeleckiego przez pilotów samolotów i śmigłowców. Występują również cywilne rozwiązania wyświetlaczy nahełmowych np. rozwiązanie firmy Motion Research Corporation dla motocyklistów, umożliwiające prezentacje na szybie kasku danych o prędkości, obrotach silnika, aktualnego biegu i ostrzeżeń przed radarami kontroli prędkości. Podobne urządzenia są stosowane przez skoczków spadochronowych do prezentacji prędkości opadania i wysokości nad ziemią. Na rynku występują również rozwiązania dla rowerzystów, wyświetlające dane o prędkości i długości przebytego odcinka na okularach.
 • Wyświetlacz HUD myśliwca Saab J35 Draken

  Szyba wyświetlacza HUD na której są prezentowane informacje, charakteryzuje się dużą przezroczystością, tak że prezentowane dane muszą posiadać jasność znacząco większą od otoczenia. Ponadto, układ optyczny prezentujący informacje musi mieć tak dobrany punkt ostrości (najczęściej w nieskończoności), aby obserwator nie musiał skupiać wzroku na dwóch różnych odległościach, raz na szybie wyświetlacza, a za chwilę na otoczeniu. Zmiana punktu skupienia wzroku zajmuje pewien czas (dziesiąte części sekundy) wydłużając czas reakcji pilota, co w zastosowaniach wojskowych ma duże znaczenie. Najczęściej stosowanym elementem emitującym obraz jest lampa CRT, chociaż wraz z rozwojem technologii wyświetlania obrazu coraz powszechniej spotyka się wyświetlacze ciekłokrystaliczne LCD, LCOS, DMM (Digital Micro Mirrors), OLED i laserowe.

  Motocykl – jedno- lub dwuśladowy mechaniczny pojazd drogowy bez nadwozia, posiadający dwa (lub więcej) koła jezdne, wyposażony w silnik spalinowy o masie własnej do 400 kg i o pojemności powyżej 50 cm³ (do II wojny światowej – powyżej 100 cm³), przeznaczony do przewozu jednej lub dwóch osób (niekiedy trzech, w przypadku zainstalowania wózka bocznego, tzw. kosza).HUD (ang. heads-up display) – integralna część większości gier komputerowych zawierająca dodatkowe informacje na temat obiektu, lub obiektów sterowanych przez gracza i dzięki temu umożliwiające rozgrywkę. Nazwa wywodzi się od tzw. wyświetlacza przeziernego HUD stosowanego np. przez pilotów samolotów bojowych.

  Obecnie prowadzone są także eksperymenty z systemami HUD wyświetlającymi dane przy pomocy lasera o bardzo niskiej mocy, bezpośrednio na siatkówce oka.

  Technologię HUD próbuje się wprowadzać do wielu dziedzin życia nie tylko militarnych, takich jak gogle żołnierzy piechoty z wyświetlaniem informacji taktycznych, odległości od celu, ale także cywilnych.

  Istnieją na rynku rozwiązania wyświetlaczy HUD dla samochodów osobowych, prezentujące dane na szybie przedniej pojazdu. Testuje się także systemy medyczne wyposażone w HUD pozwalające nałożyć obraz ze zdjęcia rentgenowskiego na pacjenta, pozwalając tym samym na precyzyjne zlokalizowanie organów.

  Kompas żyroskopowy morski lub żyrokompas (także girokompas, żyrobusola) – elektromechaniczne urządzenie służące do wskazywania kursu, wykorzystujące właściwości żyroskopu. Kompas żyroskopowy (morski) stanowi historycznie pierwszy, najprostszy, niepełny jeszcze system nawigacji bezwładnościowej.Sztuczny horyzont (ang. artificial horizon, attitude indicator – ADI) – jest lotniczym przyrządem żyroskopowym służącym do określenia orientacji przestrzennej statku powietrznego względem płaszczyzny horyzontu lokalnego (kąt pochylenia i przechylenia). Sztuczny horyzont jest niezbędny do wykonywania lotów bez widoczności ziemi (loty w chmurach lub w nocy) ze względu na szybką utratę orientacji przestrzennej przez pilota, zagrażającej wprowadzeniem samolotu w korkociąg.

  Terminem HUD określa się często dane wyświetlane na ekranach komputerów w grach, obrazujące np. życie, ilość amunicji, mapę itp. Nazwa HUD jest w tym wypadku używana raczej umownie, gdyż nie ma tu zastosowania wyświetlacz przezierny.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • OSD
 • Warto wiedzieć że... beta

  Siatkówka (łac. retina) – część oka, która jest elementem odbierającym bodźce wzrokowe. Jest specyficznej budowy błoną znajdującą się wewnątrz gałki ocznej, na jej tylnej powierzchni. Jest jednym z pierwszych elementów drogi wzrokowej.
  Kineskop – rodzaj lampy obrazowej. Cechą odróżniającą kineskop od lampy oscyloskopowej jest magnetyczne odchylanie elektronów.
  Zdjęcie rentgenowskie - jedno z podstawowych badań diagnostycznych w medycynie polegające na rejestracji obrazu powstającego podczas przenikania wiązką promieniowania rentgenowskiego organów badanego.
  Saab J 35 Draken ( pol. latawiec) lub Saab 35 – szwedzki samolot myśliwski produkowany przez wytwórnię Saab w latach 1955–1974. Myśliwiec Draken powstał jako następca samolotu Saab Tunnan i myśliwskiej wersji Saab Lansen.
  Laser – urządzenie emitujące promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła widzialnego, ultrafioletu lub podczerwieni, wykorzystujące zjawisko emisji wymuszonej. Nazwa jest akronimem od (ang.) Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation: wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania. Promieniowanie lasera jest spójne, zazwyczaj spolaryzowane i ma postać wiązki o bardzo małej rozbieżności. W laserze łatwo jest otrzymać promieniowanie o bardzo małej szerokości linii emisyjnej, co jest równoważne bardzo dużej mocy w wybranym, wąskim obszarze widma. W laserach impulsowych można uzyskać bardzo dużą moc w impulsie i bardzo krótki czas trwania impulsu (zob. laser femtosekundowy).
  Radar (stacja radiolokacyjna) – urządzenie służące do wykrywania – za pomocą fal radiowych – obiektów powietrznych, nawodnych oraz lądowych takich jak: samoloty, śmigłowce, rakiety, statki (również chmury oraz obiekty terenowe), pozwalające na określenie kierunku, odległości a także wielkości obiektu, a w radarach dopplerowskich także do pomiarów prędkości wykrywanego obiektu.
  On-screen display, OSD – technologia ustawiania parametrów urządzenia przez wyświetlenie na jego wyświetlaczu menu, w którym można dokonać wyboru funkcji urządzenia i ustawić jego parametry.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.