• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • HTB

  Przeczytaj także...
  Pakiet telekomunikacyjny (pot. pakiet) – sformatowana jednostka informacji przesyłana poprzez sieć wykorzystującą komutację pakietów. Sieci, które nie obsługują przesyłania pakietów, takie jak np. tradycyjne połączenia modemowe lub połączenia CSD w sieci komórkowej, transmitują dane jako strumień bitów. HFSC (ang. Hierarchical Fair Service Curve) jest algorytmem kolejkowania ruchu powstałym jako odpowiedź na pewne ograniczenia algorytmu HTB polegające głównie na braku specjalnej obsługi ruchu bardzo wrażliwego na opóźnienia czyli jednakowym traktowaniem przez HTB wszystkich rodzajów pakietów w danej kolejce.
  Protokół komunikacyjny to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania łączności i wymiany danych.

  Hierarchical Token Bucket, HTBalgorytm hierarchicznego podziału łącza. Umożliwia on:

 • podział pasma na klasy;
 • przyporządkowanie różnego rodzaju pakietów IP do odpowiednich klas według różnych kryteriów, na przykład według adresu odbiorcy, adresu nadawcy, wielkości pakietu, protokołu itp.;
 • nałożenie reguł i ograniczeń na przepływność dla poszczególnych klas.
 • HTB zostało włączone do jądra Linuksa poczynając od wersji 2.4.20. Koncepcję HTB opracował i dokonał pierwszej implementacji Martin Devera.

  Class Based Queueing, CBQ – algorytm kolejkowania pakietów oparty na klasach kolejek. Umożliwia wydzielanie pasma dla komputerów w sieci lokalnej, tak aby każda ustalona klasa pakietów miała zagwarantowaną szerokość pasma.QoS (ang. Quality of Service – jakość usługi) to, zgodnie z zaleceniem ITU-T E.800, całość charakterystyk usługi telekomunikacyjnej stanowiących podstawę do wypełnienia wyrażonych i zaspokajanych potrzeb użytkownika tej usługi.

  Zbliżone cechy posiada inny algorytm kolejkowania – CBQ (ang. Class Based Queueing).

  Token Bucket[ | edytuj kod]

  Algorytm Token Bucket ma wiele znaczeń, najlepiej jednak jest go rozumieć w kontekście sterowania natężenia ruchu w sieci lub ograniczania pasma. Algorytm jest wykorzystywany do kontrolowania ilości danych transmitowanych w sieci, pozwalając na szybsze ich wysłanie.

  Jądro Linux (ang. Linux kernel) – najważniejsza, wolna część uniksopodobnych systemów operacyjnych Linux napisana przez Linusa Torvaldsa w 1991 roku, a obecnie rozwijana przez licznych programistów z całego świata w ramach The Linux Foundation.Algorytm – w matematyce skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań. Słowo "algorytm" pochodzi od starego angielskiego słowa algorism, oznaczającego wykonywanie działań przy pomocy liczb arabskich (w odróżnieniu od abacism – przy pomocy abakusa), które z kolei wzięło się od nazwiska, które nosił Muhammad ibn Musa al-Chuwarizmi (أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي), matematyk perski z IX wieku.

  Algorytmy sterowania natężeniem ruchu[ | edytuj kod]

  Istnieją dwie dominujące metody sterowania ruchem: model „cieknącego wiadra” (ang. leaky bucket) i model „wiadra z żetonami” (ang. token bucket). Często algorytm Leaky Bucket utożsamiany jest niesłusznie z algorytmem Token Bucket. Obydwa modele mają odrębne działanie i są używane do różnych celów. Ich różnica polega głównie na tym, że algorytm Leaky Bucket nakłada duży limit na szybkość transmitowanych danych, podczas gdy algorytm Token Bucket pozwala na dokładne ustalenie ograniczenia prędkości transmisji w odniesieniu do różnorodnej wielkości napływających pakietów danych.

  Przepustowość (pojemność kanału, ang. throughput) w telekomunikacji i informatyce – maksymalna ilość informacji (mierzonej w bitach), jaka może być przesyłana przez dany kanał telekomunikacyjny lub łącze w jednostce czasu (mierzonej w sekundach).Bufor to obszar pamięci służący do przechowywania danych do komunikacji pomiędzy dwoma systemami, np. bufor karty sieciowej przechowuje pakiety, które mają zostać wysłane, a bufor karty graficznej – to co ma zostać wyświetlone na ekranie.

  Zasada działania algorytmu Token Bucket[ | edytuj kod]

  Token Bucket to mechanizm kontrolujący, który dyktuje kiedy pakiety danych mogą być przesłane. Token Bucket posługuje się wzorcem w postaci bufora – kubełka (Bucket), do którego wpadają „żetony” (Tokens) z określonym administracyjnie natężeniem. Wysyłanie określonych porcji danych z kolejki powoduje skasowanie żetonu z kubełka. Przepływ danych może więc opróżnić kubełek z żetonów i na skutek tego zostać chwilowo wstrzymany, ograniczając pasmo. Jego brak czy spowolnienie może wypełnić bufor żetonami (tylko do pojemności bufora), pozostawiając pewną rezerwę na chwilowy wzrost natężenia ruchu.

  Leaky bucket ("cieknące wiadro") - jest to algorytm odpowiedzialny za kształtowanie przepływu ruchu. Parametrami algorytmu są: wielkość bufora – „wiadra” – oraz liczba danych jakie opuszczają bufor w jednostce czasu podana w bajtach lub bitach na sekundę. Algorytm ten umożliwia dokładne określenie z jaką częstością dane będą pobierane z kolejek i przesyłane przez sieć. Podstawę działania „cieknącego wiadra” stanowi pojedynczy bufor – kolejka FIFO gromadząca pakiety. Posiada określoną maksymalną długość. Dodatkowo należy wspomnieć, że pewne pakiety wchodzące do bufora mogą zostać odrzucane na skutek ich przedawnienia lub przekroczenia rozmiaru samej kolejki. Wówczas takie nadmiarowe pakiety muszą zostać odrzucone. Jednak zyskiwana jest pewność, że łącze, w którym zastosowano kształtowanie ruchu nie będzie przeciążone. Wadą tego algorytmu jest to, że nie pozwala on na chwilowe wzrosty natężenia ruchu zaraz po jego rozpoczęciu.

  Sytuacje które występują w algorytmie Token Bucket:

 • dane wchodzą do TBF (ang. Token Bucket Filter) z natężeniem przepływu żetonów. Wówczas każda porcja ma swój odpowiadający żeton i przechodzi przez filtr.
 • dane wchodzą do TBF z natężeniem przepływu mniejszym niż żetony. Ponieważ tylko część żetonów jest „zabierana” przez wychodzące dane, kubełek wypełnia się niewykorzystanymi żetonami.
 • jeżeli natężenie danych jest większe niż ustalone natężenie żetonów to mamy do czynienia z przeciążeniem filtra. Pakiety danych mogą być wysyłane do chwili kiedy nie zostaną zużyte wszystkie żetony, które mogłyby się tam nagromadzić. Jeżeli w kubełku nie ma już żetonów pakiety są kasowane.
 • Parametry związane z algorytmem[ | edytuj kod]

 • Limit – liczba bajtów oczekujących na żetony (Tokens)
 • Latency – maksymalny czas przebywania pakietu w kolejce TBF
 • MPU (ang. minimum packet unit) – najmniejszy pakiet przetwarzany przez TBF
 • Rate – limit prędkości
 • Burst – liczba bajtów na żeton
 • Buffer – wielkość bufora na żetony
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • QoS
 • CBQ
 • IMQ
 • HFSC
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona Martina Devry o HTB (ang.)
 • Strona o IMQ i HTB (pol.)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.694 sek.