• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • HOLAP

  Przeczytaj także...
  Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) – narzędzie do tworzenia i zarządzania hurtowniami danych firmy Microsoft, komponent Microsoft SQL Server.

  HOLAP (Hybrid OLAP) – stara się łączyć zalety ROLAP i MOLAP. Wykorzystane są tutaj jednocześnie wielowymiarowe (dane zagregowane) oraz relacyjne (dane elementarne, bez dublowania) bazy danych. Zapytania szczegółowe są wykonywane wolniej, ponieważ działają na strukturze relacyjnej (ROLAP). Dane w HOLAP maja zwykle mniejszy rozmiar niż dane w MOLAP. Struktury HOLAP są przeznaczone dla potrzeb szybkiego dostępu do agregacji bazujących na dużych zbiorach danych.

  Partycjonowanie pionowe[ | edytuj kod]

  W partycjonowaniu pionowym agregacje przechowywane są w MOLAP co zwiększa szybkość dostępu, a szczegółowe dane w ROLAP co optymalizuje czas całego procesu.

  Partycjonowanie poziome[ | edytuj kod]

  W partycjonowaniu poziomym przechowywanie najświeższych komórek danych jest w MOLAP, a najstarsze dane są przechowywane w ROLAP. Ponadto możemy przechowywać kilka kostek w MOLAP, a całą resztę w ROLAP.

  Produkty[ | edytuj kod]

  Przykładami produktów komercyjnych wykorzystujących technologie przechowywania HOLAP są między innymi : Microsoft Analysis Services, Oracle Database OLAP Option, MicroStrategy. Również programy serwerowe bazują na HOLAP np. Microsoft SQL Server 7.0 OLAP.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

  1. Owen Kaser, Daniel Lemire: Attribute Value Reordering for Efficient Hybrid OLAP.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.