• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • HFSC

  Przeczytaj także...
  OpenBSD – wolnodostępny system operacyjny typu UNIX z rodziny BSD zgodny z normą POSIX. Projekt powstał w 1995 roku jako efekt rozłamu w zespole NetBSD, jego inicjatorem był kanadyjski programista Theo de Raadt.NetBSD – wysoce przenośny, dostępny na wiele architektur system operacyjny z rodziny BSD (Unix), zgodny z normą POSIX.
  Class Based Queueing, CBQ – algorytm kolejkowania pakietów oparty na klasach kolejek. Umożliwia wydzielanie pasma dla komputerów w sieci lokalnej, tak aby każda ustalona klasa pakietów miała zagwarantowaną szerokość pasma.

  HFSC (ang. Hierarchical Fair Service Curve) jest algorytmem kolejkowania ruchu powstałym jako odpowiedź na pewne ograniczenia algorytmu HTB polegające głównie na braku specjalnej obsługi ruchu bardzo wrażliwego na opóźnienia czyli jednakowym traktowaniem przez HTB wszystkich rodzajów pakietów w danej kolejce.

  FreeBSD — system operacyjny z rodziny Unix. Do wersji 2.0 wywodził się z systemu 4.3BSD, kolejne wersje wywodziły się z 4.4BSD Lite2; obu stworzonych przez Computer Systems Research Group (CSRG) na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Podobnie jak NetBSD, jest bezpośrednią pochodną 386BSD – systemu będącego pierwszą próbą przeportowania systemu Unix z gałęzi BSD na architekturę IA-32.Początkowo znany pod nazwą Unofficial 386BSD Patchkit.Jądro Linux (ang. Linux kernel) – najważniejsza, wolna część uniksopodobnych systemów operacyjnych Linux napisana przez Linusa Torvaldsa w 1991 roku, a obecnie rozwijana przez licznych programistów z całego świata w ramach The Linux Foundation.

  HFSC został zaimplementowany po raz pierwszy w systemach NetBSD i FreeBSD, a następnie przeportowany do OpenBSD (Packet Filter) i jądra systemu Linux od wersji 2.4.25.

  HFSC umożliwia zarówno dzielenie pasma, priorytetowanie go, jak również zapewnienie pewnym aplikacjom gwarantowanego pasma z jak najmniejszymi opóźnieniami. Każda klasa HFSC może mieć parametry:

 • rt określający wielkość gwarantowanego pasma dla aplikacji real-time
 • ls określający wielkość dzielonego pasma (odpowiednik rate w HTB)
 • ul będący górnym limitem prędkości (odpowiednik ceil w HTB)
 • Każdej kolejce (rt, ls i ul) można przypisać prędkość na dwa sposoby:

  Port – wersja programu komputerowego na inną platformę sprzętową bądź programistyczną, zazwyczaj na inną architekturę procesora lub system operacyjny. Port powstaje w wyniku przeniesienia już istniejącego kodu, ogólniej można mówić o implementacji danego programu na inną platformę.Algorytm – w matematyce skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań. Słowo "algorytm" pochodzi od starego angielskiego słowa algorism, oznaczającego wykonywanie działań przy pomocy liczb arabskich (w odróżnieniu od abacism – przy pomocy abakusa), które z kolei wzięło się od nazwiska, które nosił Muhammad ibn Musa al-Chuwarizmi (أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي), matematyk perski z IX wieku.
 • m1 Xkbit d ts m2 Ykbit ustalający, że przez t sekund prędkość tej klasy może wynosić do X kbps, a po tym czasie ma wynosić Y kbps (X musi być większe od Y) - jest to odpowiednik burst w HTB.
 • rate Zkbit powoduje, że dana klasa ma prędkość Z kbps (jest to odpowiednik m1 0 d 0 m2 Zkbit).
 • Podstawowa różnica między HFSC a HTB polega na zupełnie odmiennym traktowaniu ruchu nieprzypisanego do żadnej kolejki (w tym pakietów ARP). HTB samo tworzyło ukrytą kolejkę dla takiego ruchu i go przepuszczało, natomiast HFSC bez kolejki domyślnej albo z kolejką domyślną o bardzo małej wielkości, może odrzucać pakiety niesklasyfikowane. Odrzucanie pakietów ARP może powodować niedziałanie sieci, więc stosując HFSC należy koniecznie zadbać o dokładne klasyfikowanie ruchu i stworzenie domyślnej kolejki.

  QoS (ang. Quality of Service – jakość usługi) to, zgodnie z zaleceniem ITU-T E.800, całość charakterystyk usługi telekomunikacyjnej stanowiących podstawę do wypełnienia wyrażonych i zaspokajanych potrzeb użytkownika tej usługi.Bit na sekundę (ang. bps – bit per second) – jednostka natężenia strumienia danych w medium transmisyjnym (np. pomiędzy dwoma komputerami) oraz jednostka przepustowości, czyli maksymalnej ilości informacji, jaka może być przesyłana przez dany kanał telekomunikacyjny w jednostce czasu, oznaczana b/s bądź bps.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • QoS
 • CBQ
 • HTB
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Krótki opis HFSC jego autora
 • Pełny matematyczny opis
 • Polski opis HFSC
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.693 sek.