HD 37124

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

HD 37124żółty karzeł (typu G4 V) znajdujący się w gwiazdozbiorze Byka. Gwiazda jest oddalona ok. 108 lat świetlnych od Ziemi i ma trzy odkryte planety.

Ekosfera (gr. oikos dom + sphaira kula), ekostrefa, także: "strefa warunków sprzyjających powstaniu życia", "strefa zamieszkiwalna" (ang. habitable zone) – strefa wokół gwiazdy, o kształcie zbliżonym do warstwy sferycznej, w której obrębie na wszystkich znajdujących się planetach mogą panować warunki fizyczne i chemiczne umożliwiające powstanie, utrzymanie i rozwój organizmów żywych, z których za najistotniejszy uważane jest istnienie ciekłej wody.Gwiazda – kuliste ciało niebieskie stanowiące skupisko powiązanej grawitacyjnie materii w stanie plazmy bądź zdegenerowanej. Przynajmniej przez część swojego istnienia gwiazda w sposób stabilny emituje powstającą w jej jądrze w wyniku procesów syntezy jądrowej atomów wodoru energię w postaci promieniowania elektromagnetycznego, w szczególności światło widzialne. Gwiazdy zbudowane są głównie z wodoru i helu, prawie wszystkie atomy innych cięższych pierwiastków znajdujące się we Wszechświecie powstały w efekcie zachodzących w nich przemian jądrowych lub podczas wieńczących ich istnienie wybuchów.

Układ planetarny[ | edytuj kod]

Układ pozasłoneczny HD 37124 z planetami
Orbity układu pozasłonecznego HD 37124

Trzy znane planety są bardzo zbliżone masą, krążą jednak po różnych orbitach i panują na nich z pewnością zupełnie różne warunki. Dwie spośród nich krążą w obrębie ekosfery gwiazdy, więc na powierzchni ich hipotetycznych księżyców mogą potencjalnie istnieć zbiorniki ciekłej wody.

Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.Zestawienie to zawiera gwiazdy o wielkości gwiazdowej do 6,5 w gwiazdozbiorze Byka. Dodatkowo uwzględniono w nim inne ciekawe obiekty gwiazdowe.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Lista gwiazd w gwiazdozbiorze Byka
 • Lista gwiazd posiadających zidentyfikowane planety
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. HD 37124 w bazie SIMBAD (ang.)
  2. Planet HD 37124 b (ang.). The Extrasolar Planets Encyclopaedia. [dostęp 2013-07-02].
  Typ widmowy – w astronomii klasyfikacja gwiazd oparta na widmie światła wysyłanego przez gwiazdę. Widmo światła emitowanego przez gwiazdę jest określone przez trzy podstawowe parametry atmosfery gwiazdy, a mianowicie:Aktualnie (9 maja 2013) znane są 693 układy planetarne, w tym 689 układów gwiazd ciągu głównego, trzy układy pulsarów i jeden układ brązowego karła. 132 układy to układy multiplanetarne, czyli posiadające więcej niż jedną planetę. Dotychczas potwierdzono istnienie 885 planet pozasłonecznych.
  Warto wiedzieć że... beta

  SIMBAD (the Set of Identifications, Measurements, and Bibliography for Astronomical Data) – baza danych obiektów astronomicznych spoza Układu Słonecznego sporządzana i zarządzana przez Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS) we Francji.
  Rok świetlny – jednostka odległości stosowana w astronomii. Jest równy odległości, jaką pokonuje światło w próżni w ciągu jednego roku juliańskiego (365,25 dnia, 31 557 600 sekund).

  Reklama