• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gzip

  Przeczytaj także...
  Kodowanie Huffmana (ang. Huffman coding) – jedna z najprostszych i łatwych w implementacji metod kompresji bezstratnej. Została opracowana w 1952 roku przez Amerykanina Davida Huffmana.Rozszerzenie – sposób oznaczania typu pliku za pomocą sufiksu jego nazwy. Rozszerzenie jest oddzielone od reszty nazwy za pomocą kropki. Ponieważ w nowoczesnych systemach nazwa pliku może sama w sobie zawierać kropki, przyjmuje się, że rozszerzeniem jest część nazwy po ostatniej kropce, a samo rozszerzenie nie zawiera kropek.
  Program do kompresji plików – program do kodowania danych w taki sposób, aby zajmowały jak najmniej danych na dysku.

  gzip (GNU zip) – program komputerowy służący do bezstratnej kompresji danych, tworzony w ramach projektu GNU.

  Historia[ | edytuj kod]

  Pierwotnie został napisany jako zamiennik dla programu compress, który cieszy się popularnością zwłaszcza w systemach typu Unix, gdzie jest często używany do kompresji archiwów tar. Pliki wyjściowe programu gzip zwykle mają domyślnie rozszerzenie .gz.

  Kompresja danych (ang. data compression) – polega na zmianie sposobu zapisu informacji tak, aby zmniejszyć redundancję i tym samym objętość zbioru. Innymi słowy chodzi o wyrażenie tego samego zestawu informacji, lecz za pomocą mniejszej liczby bitów.KateOS – nierozwijana od 2009 roku polska dystrybucja Linuksa, początkowo oparta na Slackware, natomiast od wersji 3.0 korzystająca z formatu pakietów TGZex rozszerzonego względem formatu pakietów Slackware o obsługę zależności oraz wielu języków. Przeznaczona dla średnio zaawansowanych użytkowników systemu Linux. Do zarządzania pakietami służyły natywne narzędzia KateOS – PKG i Updateos. Poczynając od wersji 3.2 pojawiły się również narzędzia graficzne służące do obsługi systemu KateOS. Część z tych narzędzi powstała z użyciem technologii PHP-GTK.

  Gzip oparty jest o algorytm deflate, który jest kombinacją algorytmu LZ77 i kodowania Huffmana. Algorytm deflate powstał w odpowiedzi na opatentowanie LZW i innych algorytmów kompresji. Jak poinformował Jean-loup Gailly, jeden z autorów programu, poświęcił on więcej czasu na studiowanie patentów niż na opracowanie i oprogramowanie tego algorytmu.

  Internet Engineering Task Force to nieformalne, międzynarodowe stowarzyszenie osób zainteresowanych ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych w Internecie.PNG (ang. Portable Network Graphics) – rastrowy format plików graficznych oraz system bezstratnej kompresji danych graficznych.

  Zastosowania[ | edytuj kod]

  Format kompresji danych zlib, algorytm deflate oraz format plików gzip zostały ustandaryzowane w następujących dokumentach RFC 1950, RFC 1951 i RFC 1952. Standardy te wykorzystuje m.in. format graficzny PNG.

  W celu przyspieszenia rozwoju oprogramowania wykorzystującego kompresję została stworzona (przez autorów gzip) biblioteka zlib. Obsługuje ona format plików gzipa oraz algorytm kompresji deflate. Biblioteka ta jest bardzo szeroko stosowana ze względu na niewielki rozmiar oraz efektywność działania.

  RFC (ang. Request for Comments – dosłownie: prośba o komentarze) – zbiór technicznych oraz organizacyjnych dokumentów mających formę memorandum związanych z Internetem oraz sieciami komputerowymi. Każdy z nich ma przypisany unikatowy numer identyfikacyjny, zwykle używany przy wszelkich odniesieniach. Publikacją RFC zajmuje się Internet Engineering Task Force.Kompresja bezstratna (ang. lossless compression) – ogólna nazwa metod kompresji informacji do postaci zawierającej zmniejszoną liczbę bitów, pod warunkiem, że metoda ta gwarantuje możliwość odtworzenia informacji z postaci skompresowanej do identycznej postaci pierwotnej.

  Oprogramowanie dla systemów Unix jest często rozpowszechniane w plikach o nazwie zakończonej .tar.gz lub .tgz, zwanych tarbalami (ang. tarball). Są to pakiety utworzone programem tar, które potem zostały skompresowane gzipem. Mogą zostać zdekompresowane poleceniem gzip -d plik.tar.gz lub rozpakowane przez tar xzf file.tar.gz. W postaci tgz są rozpowszechniane m.in. pakiety instalacyjne dystrybucji Slackware oraz polskiego KateOS.

  ZIP – jeden z najczęściej używanych formatów kompresji i archiwizacji danych na platformie PC, zwłaszcza w środowisku Microsoft Windows.tar (nazwa pochodzi od angielskiego Tape ARchiver – ARchiwizator Taśmowy) - uniksowy program do umieszczania grupy plików w jednym zbiorczym pliku (tzw. archiwum), który następnie może zostać skompresowany programami gzip, bzip2, compress lub lzma, co daje odpowiednio pliki .tar.gz (w skrócie .tgz), .tar.bz2, .tar.Z, i .tar.lzma. Istnieją również inne algorytmy kompresji które można zastosować po spakowaniu przy pomocy programu tar (narzędzia takie wtedy są prostsze, ponieważ nie muszą zajmować się nazwami plików, dowiązaniami, katalogami, prawami dostępu, co wykonuje sam program tar, i pozostawiając sobie kompresje tylko jednego pliku/strumienia). Dodawany do archiwum tar plik jest zawsze umieszczany na jego końcu.

  Gzip a inne programy kompresujące[ | edytuj kod]

  Gzip nie powinien być mylony z Zipem, z którym nie jest zgodny. Gzip nie archiwizuje plików, a jedynie je kompresuje. W celu archiwizacji plików musi zostać użyty inny program (np. tar) i dopiero powstałe archiwum jest kompresowane gzipem.

  Kompresja stratna — metoda zmniejszania liczby bitów potrzebnych do wyrażenia danej informacji, które nie dają gwarancji, że odtworzona informacja będzie identyczna z oryginałem. Dla niektórych danych algorytm kompresji stratnej może odtworzyć informację w sposób identyczny.Unix Time-Sharing System (pisane również jako UNIX, choć nie jest to skrót – nazwa „UNIX” jest kalamburem określenia Multics, który był wzorem dla Uniksa) – system operacyjny rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL) przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona. W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność, co zaowocowało powstaniem wielu odmian i implementacji. Część z nich, w szczególności Linux oraz OS X, jest w użyciu do dziś. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group.

  Pod koniec lat 90. XX wieku można było zauważyć przechodzenie z gzip na bzip2, który pozwala mocniej kompresować dane w wielu przypadkach, ale jest też znacząco wolniejszy.

  AdvanceCOMP implementuje algorytm deflate w sposób, który pozwala przepakować pliki .gz do rozmiaru mniejszego, niż jest to w stanie zrobić gzip. Podobnie algorytm ulepsza implementacja programu PNGOUT.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kompresja danych (informatyka)
 • kompresja bezstratna, kompresja stratna
 • program do kompresji plików
 • algorytmy kompresji Deflate
 • biblioteka programistyczna Zlib
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. P. Deutsch, J-L. Gailly, ZLIB Compressed Data Format Specification version 3.3, RFC 1950, IETF, maj 1996, DOI10.17487/RFC1950, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
  2. P. Deutsch, DEFLATE Compressed Data Format Specification version 1.3, RFC 1951, IETF, maj 1996, DOI10.17487/RFC1951, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
  3. P. Deutsch, GZIP file format specification version 4.3, RFC 1952, IETF, maj 1996, DOI10.17487/RFC1952, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona domowa gzip
 • compress - uniksowy program kompresujący wykorzystujący wariant algorytmu kompresji LZW nazywany LZC. Tworzy pliki z rozszerzeniem .Z i może być używany jako kompresor w programie tar.bzip2 – algorytm i program komputerowy będącego jedną z jego implementacji, do bezstratnej kompresji danych. Jest on dostępny na licencji analogicznej do licencji BSD.
  Warto wiedzieć że... beta

  Dystrybucja Linuksa – termin oznaczający uniksowy kompletny system operacyjny zbudowany na bazie jądra Linux. W skład dystrybucji, oprócz samego jądra, wchodzą podstawowe programy i usługi takie, jak powłoka, skrypty startowe, narzędzia konfiguracyjne, a także często duży zestaw aplikacji użytkowych. W obrębie dystrybucji używana jest jednolita organizacja plików konfiguracyjnych oraz wspólny mechanizm instalowania nowych aplikacji. Niekiedy terminem dystrybucja określa się także systemy zbudowane na bazie jąder innych niż Linux (np. GNU Hurd); szczególnie można tutaj wyróżnić klony dystrybucji uniksowych (np. Debian).
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Lempel-Ziv-Welch (skracane zwykle do LZW) – metoda strumieniowej bezstratnej kompresji słownikowej, będąca modyfikacją metody LZ78.
  zlib - biblioteka rozpowszechniana na zasadach Otwartego Oprogramowania służąca do kompresji danych, napisana przez Jean-loup Gaillyego i Marka Adlera. Zastosowano w niej algorytm Deflate używany w programie kompresującym gzip. Pierwsza publiczna wersja (0.9) została wydana 1 maja 1995 i była przeznaczona do użycia z biblioteką graficzną libpng.
  Pakiet instalacyjny (ang. software package) zwany inaczej pakietem programowym to stosowany w systemach uniksopodobnych pakiet zawierający program, umożliwiający jego łatwą oraz szybką instalację, odświeżenie i dezinstalację.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.746 sek.