• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gwint  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Frez – narzędzie skrawające służące do obróbki powierzchni płaskich i kształtowych przedmiotów metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych. Frezy stosowane są we frezarkach.Stożek Morse’a – stożek służący do osadzania narzędzi (wiertła, rozwiertaki itp.) we wrzecionach obrabiarek. Stożek Morse’a ma właściwości samohamowne. Płetwa służy do wybijania narzędzia ze wrzeciona. Moment przenoszony jest dzięki sile tarcia powstającej na styku powierzchni stożkowej narzędzia i tulei wrzeciona.
  Klasyfikacja gwintów[ | edytuj kod]
 • Ze względu na przeznaczenie:
 • gwint pociągowy
 • gwint złączny
 • Ze względu na kształt:
 • gwint do drewna
 • gwint metryczny
 • gwint okrągły
 • gwint prostokątny
 • gwint rowerowy
 • gwint stożkowy
 • gwint toczny
 • gwint trapezowy niesymetryczny
 • gwint trapezowy symetryczny
 • gwint trójkątny
 • gwint walcowy
 • Ze względu na umiejscowienie:
 • gwint wewnętrzny – GW
 • gwint zewnętrzny – GZ
 • Ze względu na krotność:
 • gwint pojedynczy
 • gwinty dwukrotne (wielokrotne)
 • Ze względu na skok:
 • gwint drobnozwojny
 • gwint grubozwojowy
 • gwint normalny
 • Ze względu na sposób skręcania:
 • gwint lewy
 • gwint prawy
 • Różne rodzaje gwintów

  Do nacinania gwintów zewnętrznych używa się narzynek, głowic gwinciarskich lub specjalnych frezów. Gwinty zewnętrzne wykonuje się również metodą walcowania. Do wykonywania gwintów wewnętrznych służą gwintowniki. Gwinty można także wykonywać metodami obróbki plastycznej i odlewniczymi. Gwinty zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne o różnych średnicach nacina się również na tokarkach.

  Gwint złączny - rodzaj gwintu stosowany do rozłącznych połączeń spoczynkowych elementów. Przeciwieństwem gwintu złącznego jest gwint pociągowy służący do realizacji napędu śrubowego. Połączenie gwintowe może być bezpośrednie, gdy gwint jest wykonany bezpośrednio w elementach łączonych, lub pośrednie z zastosowaniem łączników gwintowych np. wkrętów czy śrub i nakrętek. Najczęściej stosowanym gwintem złącznym jest gwint metryczny jednokrotny, prawozwojny o znormalizowanym skoku.Gwint walcowy -(oznaczenie: G)- rodzaj gwintu nacinany na rurach i elementach je łączących. Gwinty te opisano w normie PN-79/M-02030. Średnice podaje się w calach według powyższej normy.

  Wybrane oznaczenia rodzajów gwintów[ | edytuj kod]

 • M – gwint metryczny zwykły, o zarysie trójkątnym o kącie 60 stopni,
 • MF– gwint metryczny drobnozwojny z kątem 60 stopni,
 • UNC – gwint calowy, zunifikowany, zwykły,
 • UNF – gwint calowy, zunifikowany, drobnozwojny, posiadający zarys trójkątny i kąt 60 stopni,
 • UNEF – gwint calowy, zunifikowany,  drobnozwojny, stosowany przy krótkich gwintach oraz cienkiej ścianie rur,
 • UN – gwinty zunifikowane o skoku uprzywilejowanym,
 • UNS – gwinty zunifikowane posiadający specjalne średnice i podziałki gwintu,
 • ACME – gwint amerykański trapezowy symetryczny o ogólnym zastosowaniu,
 • G (lub BSPP) – gwint rurowy walcowy, posiada zarys trójkątny 55 stopni,
 • Rp – gwint rurowy, walcowy wewnętrzny,
 • Rc – gwint rurowy, stożkowy, wewnętrzny,
 • NPT – gwint rurowy Briggsa, stożkowy, posiadający zbieżność 1:16,
 • BSW – gwint calowy Whitwortha, zwykły o trójkątnym walcowym zarysie i kącie 55 stopni,
 • BSF – gwint calowy Whitwortha, drobnozwojny,
 • E – gwint Edisona, elektrotechniczny,
 • Tr – gwint trapezowy symetryczny, przeznaczony do stosowania w połączeniach ruchomych, występujących w urządzeniach przenoszących duże obciążenia,
 • NC – gwint specjalny elektroinstalacyjny stosowany w rurach stalowych i instalacjach elektrycznych,
 • Pg – gwint specjalny instalacyjny (z j. niemieckiego ,,Panzergewinde''), pancerny, przeznaczony do instalacji elektrycznych,
 • R (lub BSPT) – gwint rurowy, stożkowy, zewnętrzny,
 • Rd – gwint okrągły, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością statyczną oraz zmęczeniową,
 • RW, FG – gwint rowerowy,
 • S – gwint trapezowy metryczny, występują one np w śrubach pociągowych, we wrzecionach zaworów oraz w śrubach urządzeń dźwigowych,
 • Ven, Vg – gwint wentylowy, stosowane są w zaworach zwulkanizowanych,
 • W – gwint stożkowy do zaworów gazowych,
 • Powierzchnia walcowa to powierzchnia prostokreślna utworzona przez tworzącą walca przesuwającą się równolegle wzdłuż krzywej płaskiej (kierownicy)Gwint prawy to gwint śruby, którą wkręcamy kręcąc w prawo czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jest to podstawowy kierunek gwintu stosowany w większości zastosowań.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gwint toczny - rodzaj gwintu, w którym między śrubą a nakrętką znajdują się kulki. Poruszają się one w obiegu zamkniętym.
  Gwint prostokątny - najstarszy rodzaj gwintu stosowany w połączeniach ruchomych. Cechuje się największą sprawnością, ale i najmniejszą wytrzymałoscią. Gwinty te nie zostały znormalizowane. Podziałkę P i średnicę nominalną d wyznacza się na podstawie normy gwintów trapezowych symetrycznych.
  Polska Norma (oznaczana symbolem PN) – norma o zasięgu krajowym, przyjęta w drodze konsensu i zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną – Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Normy PN są powszechnie dostępne, ale nie bezpłatne, zaś ich dystrybucję kontroluje PKN.
  Hydraulika - nauka o praktycznych zastosowaniach cieczy a w szczególności wykorzystywaniu ich ruchu (przepływu). Jest powiązana z mechaniką płynów, która stanowi jej teoretyczną podbudowę.
  Maszyny proste w fizyce – idealizacje prostych rzeczywistych mechanizmów urządzeń mechanicznych wprowadzone w celu wyjaśnienia działania mechanizmów urządzeń ułatwiających wykonanie pewnych czynności (pracy) poprzez zmianę wartości lub kierunku działania siły wykonującej daną pracę. Maszyny proste określają wzajemną relację pomiędzy siłami poruszającymi a użytecznymi w stanie równowagi, w warunkach spoczynku, ruchu jednostajnego postępowego lub obrotowego przy zaniedbaniu sił tarcia i inercji układu.
  Gwint okrągły (gwint o zarysie kołowym) – ma zaokrąglony zarys, przez co charakteryzuje się dużą wytrzymałością zmęczeniową i statyczną. Jest stosowany w połączeniach spoczynkowych często rozłącznych oraz narażonych na zanieczyszczenia i korozję, m.in. w złączach wagonowych, hakach żurawi, przewodach pożarniczych, elektrotechnice. Gwinty o zarysie kołowym określa norma PN-84/M02035 (w zakresie średnic od 8 do 200mm).
  Gwint metryczny jest podstawowym znormalizowanym gwintem złącznym. Do jego zalet należy duża wytrzymałość, ze względu na duży kąt gwintu oraz samohamowność. Natomiast wadami gwintu są niedokładne osiowanie oraz niska sprawność.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.