• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gwardia Ludowa  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6]
  Przeczytaj także...
  Mord pod Borowem – w okresie okupacji niemieckiej, 9 sierpnia 1943, w okolicy wsi Borów (powiat kraśnicki, województwo lubelskie) miało miejsce rozstrzelanie oddziału Gwardii Ludowej przez oddział Narodowych Sił Zbrojnych.Delegatura Rządu na Kraj – tajny naczelny organ władzy administracyjnej w okupowanej Polsce, utworzony w 1940 r., składający się z departamentów. Na jej czele stał Delegat Rządu na Kraj, podporządkowany Rządowi RP na uchodźstwie, a od 1944 wicepremier w tym rządzie. Delegatura kierowała pracą pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego. Jej zadaniami było utrzymanie ciągłości instytucji państwowych, zapewnienie normalnego funkcjonowania państwa, przygotowanie do przyjęcia kontroli nad krajem po zakończeniu wojny, rejestracja poczynań okupantów i dokumentacja zbrodni wojennych, ochrona i ratowanie zagrożonych dóbr kultury.
  Przypisy
  1. Potwierdził to Władysław Gomułka, pisząc: „(…) Decyzja o powołaniu do życia GL jako organizacji wojskowej PPR zapadła dopiero w marcu 1942 roku”: Władysław Gomułka, Pamiętniki, tom 2, Warszawa 1994, s. 133.
  2. Kazimierz Sobczak, Encyklopedia II wojny światowej., Warszawa 1975, s. 174.
  3. My tu żyjemy jak w obozie warownym. Listy PPS-WRN Warszawa-Londyn 1940-1945, Londyn 1992, s. 163.
  4. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 43.
  5. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 16.
  6. Marian Nowiński, „Prawo i Życie” 1/1988.
  7. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 45.
  8. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 17.
  9. „Biuletyn Informacyjny” nr 6 z 11 lutego 1943 r.
  10. „Trybuna Wolności” nr 14 z 15 sierpnia 1942 r.
  11. „Gwardzista” nr 4 z 10 lipca 1942.
  12. „Gwardzista” nr 2 z 10 czerwca 1942 r.
  13. Trybuna Wolności” nr 16, 15 września 1942.
  14. Ryszard Nazarewicz, Armii Ludowej dylematy i dramaty, Warszawa 1998, s. 86, ISBN 83-909166-0-6.
  15. Jan Ciechanowski, Powstanie Warszawskie, Bellona, s. 90 i 91, ISBN 978-83-7549-074-9.
  16. „Gwardzista” nr 17 z 1.05.1943 r.
  17. „Trybuna Wolności” nr 25 z 1 lutego 1943 r.
  18. Ryszard Nazarewicz, Armii Ludowej dylematy i dramaty, Warszawa 1998, s. 234-235, ISBN 83-909166-0-6.
  19. Andrzej Werblan, Władysław Gomułka. Sekretarz Generalny PPR, Książka i Wiedza, 1988, ISBN 83-05-11972-6, s. 113.
  20. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 18.
  21. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 45.
  22. Piotr Gontarczyk, Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941-1944, Warszawa 2003, s. 288-300.
  23. Władysław Bułhak, Donos wywiadu Gwardii Ludowej do gestapo na rzekomych komunistów i kryptokomunistów (wrzesień 1943 r.) w: „Pamięć i Sprawiedliwość” 1(12) 2008, Warszawa 2008, wyd. Instytut Pamięci Narodowej, s. 411-424, wersja elektroniczna.
  24. Piotr Gontarczyk: Polska Partia Robotnicza: droga do władzy (1941-1944). Warszawa: Fronda, 2006, s. 173-194 i 279-300. ISBN 83-60335-75-3.
  25. Piotr Gontarczyk, Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941-1944, Warszawa 2003, s. 98.
  26. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 16.
  27. Ryszard Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990, Kraków 2007, s. 17-18.
  28. Spod czerwonej gwiazdy. O podziemiu komunistycznym Biuletyn IPN nr 3-4 2006 s. 20.
  29. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 37-38.
  30. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 17.
  31. Marian Anusiewicz, Ireneusz Ruszkiewicz, Tarcza socjalistycznej Ojczyzny. Rodowód i współczesność ludowego Wojska Polskiego., Warszawa 1979, s. 25.
  32. Rafał Drabik: Wydarzenia pod Borowem z 9 sierpnia 1943 (praca magisterska). Lublin: KUL, 2002. [dostęp 2013-01-31].
  33. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, s. 477. ISBN 83-01-14179-4.
  34. Ryszard Nazarewicz, Armii Ludowej dylematy i dramaty, Warszawa 1998, s. 81, ISBN 83-909166-0-6.
  35. Marek Chodakiewicz, Piotr Gontarczyk, Leszek Żebrowski: Tajne oblicze GL-AL i PPR. Dokumenty. Warszawa: Burchard Edition, 1999, s. 64–95, 75-92, 100-101, 213 (T. 1), 10 (T. 2). ISBN 83-87654-03-5.
  36. Ryszard Nazarewicz, Armii Ludowej dylematy i dramaty, Warszawa 1998, s. 83, ISBN 83-909166-0-6.
  37. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 33.
  38. Ryszard Nazarewicz, Nad górną Wartą i Pilicą. PPR, GL i AL w okręgu częstochowsko-piotrkowskim w walce z hitlerowskim okupantem (1942-1945), Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1964, s. 70-79.
  39. Instytut Pamięci Narodowej | Franciszek Zubrzycki (1915–1942), ipn.gov.pl [dostęp 2016-03-12].
  40. Pierwsza bitwa Gwardii Ludowej, PolskieRadio.pl [dostęp 2016-03-12].
  41. Instytut Pamięci Narodowej | Franciszek Zubrzycki (1915–1942), ipn.gov.pl [dostęp 2016-03-12].
  42. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 44.
  43. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 51.
  44. Marek Borucki, Od Mieszka I do Jana Pawła II, Tom 26, ISBN 978-83-60751-06-0 2007 s. 44-46.
  45. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 43.
  46. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 51.
  47. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 52.
  48. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 53.
  49. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 55.
  50. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 56.
  51. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 55.
  52. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 58.
  53. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 59.
  54. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 61.
  55. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 67.
  56. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 69.
  57. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 64.
  58. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 65.
  59. Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Żydowski Instytut Historyczny – Instytut Naukowo-Badawczy, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, wydania 33-40, s. 43.
  60. Tadeusz Pankiewicz, Apteka w getcie krakowskim, 2003, s. 150.
  61. Józef Bolesław Garas, Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942-1945: (Wydanie 2. poprawione i uzupełnione). Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1971, s. 62.
  62. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 54.
  63. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 65.
  64. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 65.
  65. Ryszard Nazarewicz, Armii Ludowej dylematy i dramaty, Warszawa 1998, s. 138, ISBN 83-909166-0-6.
  66. Marek Jan Chodakiewicz, Piotr Gontarczyk, Leszek Żebrowski: Tajne oblicze... T. 3. s. 90.
  67. Adam Strzembosz: Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939-1944. PIW, 1978, s. 243.
  68. Jerzy Giedroyć. Europejczycy. „Kultura”, s. 139, 1993. Instytut Literacki. 
  69. Tomasz Szarota, Życie codzienne w stolicach okupowanej Europy. Kronika wydarzeń. Szkice historyczne, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1995, s. 252.
  70. Jerzy Klechta, Z walk GL i AL w Warszawie 1942-1944, Warszawa 1968.
  71. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 54.
  72. Joseph Kermish, Centralna Żydowska Komisja Historyczna, Powstanie w getcie warszawskim, 19. iv.-16, Tom 1943, s. 53, 54.
  73. Zdzisław Poniatowski, Ryszard Zelwiański, Batalion AL im. „Czwartaków”, s. 29.
  74. Ruta Sakowska, Warszawskie getto, 1943-1988, s. 17.
  75. Waldemar Tuszyński, Ruch oporu w Polsce 1939-1943, 1985, s. 33.
  76. Gajek Stanisław, Młodzi z garnizonu Łódź, „Promeniści”, Wyd. 3, uzup. Warszawa 1972, s. 155-159.
  77. Ryszard Nazarewicz, Armii Ludowej dylematy i dramaty, Warszawa 1998, s. 80-84. ISBN 83-909166-0-6.
  78. Piotr Gontarczyk: Polska Partia Robotnicza: droga do władzy (1941-1944). Warszawa: Fronda, 2006, s. 178-182. ISBN 83-904446-7-4.
  79. Piotr Gontarczyk: Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941-1944. Warszawa: Fronda, 2006, s. 184. ISBN 83-60335-75-3.
  80. Marek Jan Chodakiewicz: Narodowe Siły Zbrojne. „Ząb” przeciw dwu wrogom. Wyd. II. Warszawa: 2005, s. 102. ISBN 83-911097-1-2.
  81. Rafał Drabik: Wydarzenia pod Borowem z 9 sierpnia 1943 (praca magisterska). Lublin: KUL, 2002. [dostęp 2013-01-31].
  82. Władysław Bułhak, Donos wywiadu Gwardii Ludowej do gestapo na rzekomych komunistów i kryptokomunistów (wrzesień 1943 roku) w: „Pamięć i Sprawiedliwość” 1(12), 2008, Warszawa, wyd. Instytut Pamięci Narodowej, s. 411-424, wersja elektroniczna.
  83. Piotr Gontarczyk: Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941-1944. Warszawa: Fronda, 2006, s. 184-186. ISBN 83-60335-75-3.
  84. Czesław Brzoza, Andrzej Sowa, Historia Polski 1918-1945, 2006, s. 633.
  85. Krystyna Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948, SAWW, Poznań 1990, ISBN 83-85066-09-8.
  86. Leszek Żebrowski: Narodowe Siły Zbrojne. Dokumenty, struktury, personalia. Warszawa: Burchard Edition, 1996, s. 18, 19, 29 (tom 3). ISBN 83-904446-3-1.
  87. David Morgan, Todd Morgan. Odyseja Brygady Świętokrzyskiej w świetle dokumentów. „Przegląd Historyczno-Wojskowy”. 7 (1-2), s. 121, 2006. 
  88. http://w.icm.edu.pl/ak/dr/glowna.htm.
  89. Piotr Gontarczyk: Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941-1944. Warszawa: Fronda, 2006, s. 299. ISBN 83-60335-75-3.
  90. Organ prasowy NSZ „Wielka Polska” z 31.07.1943 numer 29, cytat pochodzi z opracowania: Rafał Jan Drabik, Wydarzenia pod Borowem z 9 sierpnia 1943 r. – rzeczywistość i oblicze polityczno-propagandowe, KUL, Wydział Nauk Humanistycznych Instytutu Historii, Lublin 2002.
  91. Armia Krajowa w dokumentach: październik 1944 – lipiec 1945, Tom 55, Zakł. Narodowy im. Ossolińskich Wyd., 1991, s. 131 Cytat: Działalność NSZ. D-cy kontaktują się i współpracują z Gestapo. Wsypują partie komunistyczne. W terenie podszywają się pod AK, przy czym terroryzują i rabują ludność. Głównym ich zadaniem jest niszczenie PPR i AL i oddziałów partyzanckich sowieckich. W odwet PPR i AL wykonał zamach na dowódcę NSZ Kmicica, którego zlikwidowali oraz wzięli jako zakładników 10 obywateli ziemskich członków AK. Z rej. Radomsko jednego z nich rozstrzelali, resztę na moją interwencję zwolnili. Oddziałów NSZ utrudniają szalenie pracę w terenie.
  92. Władysław Pobóg-Malinowski, Najnowsza Historia Polityczna Polski, Wydawnictwo Antyk, Warszawa 2000, ISBN 83-87809-36-5, tom 3, s. 406-407.
  93. Andrzej Werblan, Władysław Gomułka. Sekretarz Generalny PPR, Książka i Wiedza, 1988, ISBN 83-05-11972-6, s. 113.
  94. Oficjalna strona Rady Krajowej Żołnierzy Armii Ludowej.

  Bibliografia[]

 • Marek Jan Chodakiewicz, Piotr Gontarczyk, Leszek Żebrowski: Tajne oblicze GL-AL i PPR. Dokumenty. T. 1, 2, 3. Warszawa: Burchard Edition, 1999. ISBN 83-904446-6-6.
 • Tadeusz Czapliński, Stanisław Mierzejewski: Kalendarium walk Gwardii Ludowej i Armii Ludowej w Łodzi i województwie łódzkim. Łódź: Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego, 1968.
 • Norman Davies: Europa. Rozprawa historyka z historią. Kraków: Znak, 2010. ISBN 978-83-240-1424-8.
 • Stanisław Gajek: Młodzi z garnizonu Łódź. „Promieniści”. Wyd. 3 uzup.. Warszawa: Iskry, 1972.
 • Józef Garas: Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942-1945. Warszawa: MON, 1971.
 • Piotr Gontarczyk: Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy (1941-1944). Warszawa: Fronda, 2006. ISBN 83-60335-75-3.
 • Jerzy Śląski: Polska Walcząca. Wyd. 3 rozsz.. T. 1, 2. Warszawa: Rytm, 1999.
 • Krzysztof Komorowski. Sztab Główny GL 1942-1943. „Wojskowy Przegląd Historyczny”. 4, s. 61-97, 1985. Warszawa: Wydawnictwo „Czasopisma Wojskowe”. ISSN 0043-7182. 
 • Krzysztof Komorowski. Wkład dorobku organizacyjnego i doświadczeń GL w tworzenie Armii Ludowej. „Wojskowy Przegląd Historyczny”. 4, s. 67-75, 1984. Warszawa: Wydawnictwo „Czasopisma Wojskowe”. ISSN 0043-7182. 
 • Linki zewnętrzne[]

 • Instytut Pamięci NarodowejGwardia Ludowa i Armia Ludowa
 • Jan Szumiec pseud. Granik (ur. 1916 w Krakowie, zm. 6 czerwca 1944 tamże) – działacz komunistyczny, dowódca okręgu GL i AL Kraków.Komunistyczna Partia Polski (w latach 1918-1925: Komunistyczna Partia Robotnicza Polski) – partia komunistyczna założona 16 grudnia 1918 na zjeździe połączeniowym SDKPiL i PPS-Lewicy, rozwiązana przez Komintern 16 sierpnia 1938 w ramach wielkiej czystki w ZSRR.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Franciszek Księżarczyk, ps. "Michał" (ur. 4 grudnia 1906 w Jeleniu, zm. 3 grudnia 1991 w Warszawie) – generał broni Wojska Polskiego, zastępca komendanta głównego Milicji Obywatelskiej (1948–1954), zastępca szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego (1962–1969), prezes Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju (1962–1969), członek Komitetu Centralnego PZPR (1981–1986), wieloletni prezes Związku Inwalidów Wojennych (1971-1991)
  Gwardia Ludowa WRN, od 2 maja 1944 Oddziały Wojskowe Powstańczego Pogotowia Socjalistów (OW PPS) – wojskowe ugrupowanie konspiracyjne 1939-1945 związane z PPS-WRN. Od 1941 scalana z ZWZ z zachowaniem autonomii (od 1942 w AK). W 1944 oddziały GL WRN (OW PPS) liczyły ok. 42 tys. żołnierzy. Oddziały PPS wzięły udział w powstaniu warszawskim w składzie oddziałów okręgu warszawskiego AK na Woli, Żoliborzu, Ochocie, Mokotowie i Śródmieściu.
  Nowy Kurier Warszawski – niemiecki dziennik polskojęzyczny wydawany w Warszawie, a po powstaniu warszawskim w Łodzi, przez władze okupacyjne Generalnego Gubernatorstwa od października 1939 do stycznia 1945 roku.
  Stanisław Łaciński ps. Tomek, Hiszpan (ur. ok. 1900, zm. 8 lutego 1944 w Pruszkowie-Żbikowie) – działacz komunistyczny, Dąbrowszczak, dowódca Gwardii Ludowej okręgu Warszawa Lewa Podmiejska.
  Saska Kępa – część Warszawy położona na prawym brzegu Wisły. Saska Kępa ma status osiedla z własnym samorządem i pod względem administracyjnym stanowi część dzielnicy Pragi Południe, w ramach której sąsiaduje z Kamionkiem, Grochowem i Gocławiem. Przez część osób Saska Kępa jest potocznie określana jako dzielnica. Na jej obszarze znajduje się geometryczny środek miasta. Część Saskiej Kępy jest wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków jako strefa ochrony konserwatorskiej (nr rej. 942-A z 2 kwietnia 1979 r.).
  Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) (SSS) – Siły Zbrojne w Kraju podczas II wojny światowej, w okresie od 13 listopada 1939 do 14 lutego 1942, a następnie przemianowane na Armię Krajową.
  Mord w Drzewicy (22 stycznia 1943) – zbrodnia na tle rabunkowo-ideologicznym, dokonana przez komunistycznych partyzantów z oddziału Gwardii Ludowej pod dowództwem Izraela „Lwa” Ajzenmana, na 7 mieszkańcach miasteczka Drzewica.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.076 sek.