• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gustaw Josephy

  Przeczytaj także...
  Sejm Ziemi Śląskiej (Śląski Sejm Krajowy, niem. Schlesischer Landtag) był zgromadzeniem ustawodawczym śląskiego kraju koronnego.Kolej Północna (oficjalnie "C.K. Uprzywilejowana Kolej Północna Cesarza Ferdynanda", niem. K.u.K. Privilegierte Kaiser-Ferdinands-Nordbahn, KFNB, czes. Severní Ferdinandova Dráha) – linia kolejowa wybudowana w granicach Cesarstwa Austriackiego, łącząca Wiedeń z Krakowem.
  Uniwersytet Techniczny w Berlinie (niem. Technische Universität Berlin, TU Berlin) – niemiecka politechnika, jeden z czterech uniwersytetów w Berlinie.
  Fabryka maszyn włókienniczych i odlewnia żelaza G. Josephy’s Erben w XIX wieku

  Gustaw Josephy (ur. 28 kwietnia 1855 w Bielsku, zm. 19 grudnia 1918 tamże) – austriacki przedsiębiorca, wieloletni członek Rady Miasta Bielska, założyciel Związku Przemysłowców Bielska-Białej i Okolic, poseł na Sejm Krajowy w Opawie (1902–1916), honorowy obywatel Bielska (1908) i Białej (1909).

  28 kwietnia jest 118. (w latach przestępnych 119.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 247 dni. Opawa (czes.: Opava, niem.: Troppau, śl.: Uopawa, staropol.: Tropawa) – miasto w kraju morawsko-ślaskim, na Śląsku Czeskim przy granicy z Polską na Płaskowyżu Głubczyckim nad rzeką Opawą. Okolice miasta zwane są Śląskiem Opawskim.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Gustaw Josephy urodził się w rodzinie fabrykanckiej. Ukończył Królewski Instytut Przemysłowy w Berlinie. W 1879 r. został współwłaścicielem, a w 1885 r. właścicielem fabryki maszyn włókienniczych i odlewni żelaza G. Josephy’s Erben (pol. Gustaw Josephy Spadkobiercy) na Żywieckim Przedmieściu w Bielsku, która została założona w 1851 r. przez jego ojca, Gustawa Josephy’ego seniora. Początkowo niewielki zakład zatrudniający kilkudziesięciu robotników przekształcił się w jedną z największych i najnowocześniejszych fabryk włókienniczych w Austrii. Po II wojnie światowej działalność Josephy’ego i jego następców kontynuowała państwowa fabryka Befama.

  Przedsiębiorca – w polskim systemie prawa podmiot, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 43 k.c.; art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Uważa się także za niego wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.Biała Krakowska (niem. Biala, czes. Bělá) – historyczna dzielnica Bielska-Białej, wschodnia część śródmieścia tego miasta, położona u zbiegu rzek Niwki i Białej.

  Josephy był także udziałowcem innych przedsiębiorstw i spółek, w tym Bielsko-Bialskiej Spółki Elektrycznej i Kolejowej S.A, członkiem rady nadzorczej Österreichische Portland-Cement-Fabrik A. G. w Szczakowej, członkiem sekcji rady przemysłowo-rzemieślniczej przy ministerstwie handlu w Wiedniu, a także izby rzemieślniczo-handlowej w Opawie. Działał również przy bielskiej parafii ewangelickiej.

  Szczakowa – dzielnica Jaworzna. W latach 1933-1956 była samodzielnym miastem a w latach 1934-1954 także siedzibą wiejskiej gminy Szczakowa.Nowy Cmentarz Ewangelicki w Bielsku-Białej – czynny cmentarz ewangelicki znajdujący się w Bielsku-Białej, przy ul. Listopadowej 92 na północnych obrzeżach śródmieścia.

  Dla miasta zasłużył się pełniąc funkcję radnego Bielska. Zajmował się m.in. kwestią budowy szpitala, Kolei Północnej, kanalizacji, koszar piechoty. Był współtwórcą teatru miejskiego. Jego pomysłem był również plan regulacji miasta z lat 1898–1899, który wykonał Max Fabiani.

  Wiedeń (niem. Wien, dialekt Wean) – stolica i największe miasto Austrii. Znajduje się w północno-wschodniej części kraju, nad Dunajem. Jest miastem statutarnym, tworząc jednocześnie odrębny kraj związkowy.Teatr Polski w Bielsku-Białej – założony w 1890 r. teatr dramatyczny, znajdujący się w Bielsku-Białej, w zabytkowym gmachu w centrum miasta, na historycznym Dolnym Przedmieściu, przy ul. 1 Maja.

  W 1890 r. założył Związek Przemysłowców Bielska-Białej i Okolic, reprezentujący interesy miejscowych fabrykantów, a będący w opozycji do ruchu robotniczego. Mimo to pod wpływem żądań robotników, stworzył w swojej fabryce Fabryczną Kasę Pensyjną i Fabryczną Kasę Chorych, a także rozpoczął budowę pierwszego w Bielsku osiedla robotniczego.

  Plan regulacji urbanistycznej Bielska – plan regulacyjny opracowany przez Maksa Fabianiego, słoweńsko-włoskiego architekta i urbanistę, w latach 1898–1899 na zlecenie Rady Miejskiej Bielska (dzisiejsze Bielsko-Biała). Wyznaczył on kierunki rozwoju przestrzennego miasta w XX wieku, zakładając jednocześnie znaczne zmiany w istniejącym układzie przestrzennym (np. rozdzielenie stref zabudowy) i komunikacyjnym (m.in. budowa obwodnic czy "prostowanie krzywizn"). Część założeń planu została zrealizowana dopiero w okresie międzywojennym lub nawet po II wojnie światowej, część też nigdy nie doczekała się realizacji.Bielsko-Biała (czes. Bílsko-Bělá, niem. Bielitz-Biala) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, na Pogórzu Śląskim, u stóp Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego, nad rzeką Białą. Jest siedzibą władz powiatu bielskiego, Euroregionu Beskidy, diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego i diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, a także głównym miastem aglomeracji bielskiej i centralnym ośrodkiem Bielskiego Okręgu Przemysłowego.

  W latach 1902–1916 był posłem do Sejmu Krajowego w Opawie.

  Wśród licznych odznaczeń Gustawa Josephy’ego znalazły się honorowe obywatelstwo Bielska, nadane mu w 1908 r., a także honorowe obywatelstwo Białej, które otrzymał rok później. Władze Bielska, by docenić dodatkowo jego zasługi, w 1909 r. nazwało plac na Żywieckim Przedmieściu jego imieniem. Obecnie plac ten nosi nazwę Plac Żwirki i Wigury.

  Max Fabiani, właśc. Maximilian Fabiani (ur. 29 kwietnia 1865 w Kobdilj, zm. 12 sierpnia 1962 w Gorycji) – słoweńsko-włoski architekt i urbanista friulskiego pochodzenia, przedstawiciel secesji.Berlin – stolica, siedziba rządu Republiki Federalnej Niemiec. Największe miasto Niemiec, na prawach kraju związkowego. Zajmuje powierzchnię 890 km², zamieszkuje je blisko 3,5 mln osób. Jest największym po Londynie i Paryżu miastem w Unii Europejskiej.

  Josephy jest postacią poniekąd kontrowersyjną w historii Bielska-Białej. Z jednej strony był wielkim przemysłowcem, który znacząco przyczynił się do rozwoju miasta, z drugiej wrogiem ruchu robotniczego oraz niemieckim nacjonalistą, który ostro sprzeciwiał się działalności polskiego ruchu narodowego – był m.in. przeciwnikiem Domu Polskiego i utworzenia polskich szkół w Bielsku i Białej.

  Zmarł w grudniu 1918 r. i został pochowany na Nowym Cmentarzu Ewangelickim w Bielsku, obok innych zasłużonych bielszczan.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Gustaw Josephy w Austriackim Leksykonie Biograficznym
 • Gustaw Josephy w Elektronicznym Słowniku Biograficznym Śląska Cieszyńskiego
 • Zasłużeni bielszczanie – Gustaw Josephy • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.