• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gustaw Adolf Weiss

  Przeczytaj także...
  I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu – ponadgimnazjalna publiczna szkoła państwowa z siedzibą w Jarosławiu.Karol Ludwik Jan Józef Habsburg (ur. 5 września 1771 we Florencji; zm. 30 kwietnia 1847 w Wiedniu) – arcyksiążę austriacki, książę cieszyński; teoretyk wojskowości; generał armii austriackiej w latach 1793-1800, od 1801 marszałek polny, generalissimus; w latach 1801-1805 minister wojny i marynarki wojennej, przewodniczący sztabu generalnego.
  Burmistrz (śrwniem. burc-meister lub burger-meister „zwierzchnik gminy miejskiej lub wiejskiej”) – w wielu krajach najwyższy rangą urzędnik władz lokalnych np. miasta lub gminy.

  Gustaw Adolf Weiss (ur. 7 stycznia 1816 w Jarosławiu, zm. 11 stycznia 1888 w Jarosławiu) – radny, członek zarządu (asesor), burmistrz miasta Jarosławia (1860–1876), członek Rady Powiatowej (1867-1876).

  Cerkiew Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu - świątynia greckokatolicka w Jarosławiu wybudowana została w latach 1717-1747, następnie przebudowana w latach 1911-1912. Jest głównym ośrodkiem pielgrzymkowym polskich unitów. W cerkwi znajduje się słynąca łaskami ikona Matki Boskiej Jarosławskiej, zwana Bramą Miłosierdzia. W 1996 roku legat papieża Jana Pawła II, Achille Silvestrini dokonał jej koronacji koronami papieskimi.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Urodził się 7 stycznia 1816 w Jarosławiu jako syn Wilhelma i Karoliny Weiss z domu Rünge. Jego ojciec pochodził z Tropowy na Morawach, a w 1808 osiedlił się w Jarosławiu. W latach 18451860 pełnił funkcję członka zarządu (asesora), wiceburmistrza w latach 18601867 tymczasowego naczelnika gminy. Piastując urząd, przyczynił się m.in. do przywrócenia języka polskiego jako urzędowego w administracji szkolnictwie finansowanym przez miasto. Znał problemy gospodarki miejskiej. Za jego kadencji nastąpił znaczny wzrost dobrobytu miasta, zrealizowano wiele inwestycji, wybudowano gmach Gimnazjum. Do jego osiągnięć należy opracowanie regulaminu obrad Rady Gminnej, wybudowanie drewnianej szkoły na Przedmieściu Dolnoleżańskim, ponadto regulacja koryta Sanu w 1869 i budowa kolei im. Karola Ludwika. Zajmował się wykupieniem ratusza, odbudową spalonego w 1862 kościoła św. Jana, remontem i odnową cerkwi, zyskując sobie popularność i zaufanie mieszczan. Pomimo zasług, 13 stycznia 1876 Wydział Powiatowy odwołał go z funkcji burmistrza, zarzucając mu nieprawidłową gospodarkę. Odwołał się od decyzji Wydziału Powiatowego do Wydziału Krajowego, który uwzględnił jego rację, zalecając zaniechanie dochodzenia i skierowanie przeciwko wierzycielom pozwów sądowych. W 1881 przedstawił Radzie rozliczenie zaliczek pobranych z kasy miejskiej dodając, że były one niewystarczające, a niedobory pokrywał z własnych zasobów. Mieszkańcy miasta uznali że padł on ofiarą intryg oraz wadliwego systemu finansowego i ponownie wybrali go w 1879 na członka Rady Gminy. Był właścicielem folwarku w Jarosławiu na terenie do dziś określanych jako Weissówka. Zmarł 11 stycznia 1888 w Jarosławiu. Pochowany został na starym cmentarzu, gdzie ma obelisk poświęcony jego pamięci.

  Folwark (niem.: Vorwerk) – istniejący od XII wieku rodzaj wielkiego gospodarstwa rolnego, a od XIV wieku także rolno-hodowlanego, nastawionego na masową produkcję zboża przeznaczonego na zbyt, wykorzystującego pracę pańszczyźnianą chłopów.Ratusz w Jarosławiu - budynek pierwotnie gotycki, kilkakrotnie przebudowywany m.in. w XIX wieku w stylu neorenesansowym. Posiada wieżę zegarową i cztery kondygnacje. Mieści się pośrodku Rynku.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Zarządcy Jarosławia
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Akta miasta Jarosławia, sygn. 29-36
 • Akta rodziny Weissów
 • Zofia Bieńkowska, Burmistrzowie z okresu autonomii Galicji i II Rzeczypospolitej – Gustaw Adolf Weiss, Jarosław 1993, nr. 9
 • Karol Gottfried, Monografia miasta Jarosławia, Jarosław
 • Andrzej Wondaś, Szkice do dziejów Jarosławia. Szkic uzupełniający, Jarosław 1936
 • Tadeusz Papara Sprawozdanie z czynności Rady Miejskiej i Magistratu Jarosławia za czas od 1897 do końca grudnia 1903
 • Morawy (czes. Morava, łac. Moravia, niem. Mähren) – kraina historyczna we wschodniej części Republiki Czeskiej (potocznie – dzisiejszych Czech), jedna z trzech krain (obok Czech i Śląska Czeskiego) wchodzących w skład tego państwa. Północne fragmenty Moraw leżą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Kietrz, Baborów) – były to dawne enklawy morawskie na obszarze Śląska, powstałe w wyniku włączenia do Śląska większości terytoriów dawnego morawskiego księstwa opawskiego (który to około dwustuletni proces zakończył się w 1613 r.).Jarosław – miasto w Polsce, w województwie podkarpackim, siedziba powiatu jarosławskiego, położone nad Sanem, na pograniczu dwóch krain geograficznych: Doliny Dolnego Sanu i Podgórza Rzeszowskiego. W średniowieczu miasto na styku wschodniej Małopolski i Rusi Halickiej.
  Warto wiedzieć że... beta

  San (ukr. Сян) – rzeka w południowo-wschodniej Polsce, prawobrzeżny dopływ Wisły. Długość – 443,4 km. Na odcinku ok. 55 km tworzy granicę między Polską i Ukrainą (od miejsca położonego kilkaset metrów od źródeł, aż do wielkiego zakola wokół Łysani koło Smolnika nad Sanem). Powierzchnia zlewni – 16 861 km² (14 390 km² w Polsce, 2471 km² na Ukrainie.
  Stary Cmentarz przy ulicy Cmentarnej założony w 1784 r., używany od 1785 r. Początkowo nieduży, kwadratowy plac, dwukrotnie powiększano w latach 1850 i 1890. Najstarsze zabytkowe nagrobki pochodzą z XIX wieku i charakteryzują się dużymi walorami artystycznymi. Klasycystyczną kaplicę cmentarną fundacji Franciszki Geneser - wdowy po poruczniku C.K. Komisji Ekonomicznej w Jarosławiu wybudowano w latach 1831 - 1832.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.985 sek.