• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gubernia ufijska

  Przeczytaj także...
  Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, Federacja Rosyjska, RFSRR (ros. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, РСФСР) - największa powierzchniowo i ludnościowo z 15 republik dawnego Związku Radzieckiego.Szerokość geograficzna (ang. latitude, symbol φ) – jedna ze współrzędnych geograficznych, kąt pomiędzy półprostą poprowadzoną ze środka kuli ziemskiej i przechodzącą przez dany punkt na jej powierzchni a płaszczyzną równika.
  Tatarzy (nazwa własna: Tatarlar / Татарлар) – grupa ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
  Mapa guberni ufijskiej
  Herb guberni ufijskiej

  Gubernia ufijska – jednostka administracyjna Imperium Rosyjskiego i RFSRR we wschodniej Rosji Europejskiej (na zachodnim pogórzu Uralu), utworzona w 1865 poprzez wydzielenie z terytorium guberni orenburskiej. Stolicą guberni była Ufa. Zlikwidowana w 1922.

  Czuwasze (czuwask. чǎвашсем, ros. чуваши, tatar. Çuaşlar, Чуашлар) są narodem pochodzenia tureckiego, zamieszkującym Czuwaską Republikę Autonomiczną oraz w mniejszej liczbie sąsiednie Tatarstan i Baszkirię.Rosjanie (ros. русские / russkije) – naród wschodniosłowiański, zamieszkujący głównie Rosję oraz inne kraje byłego Związku Radzieckiego, przede wszystkim: Ukrainę, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan, Łotwę, Kirgistan, Estonię, Litwę, Mołdawię i Naddniestrze oraz Turkmenistan. Znaczące diaspory znajdują się w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Brazylii i Niemczech.

  Gubernia była położona pomiędzy 52°54' a 56°37' szerokości geograficznej północnej i 51°29' a 60°16' długości geograficznej wschodniej. Graniczyła od północy z gubernią wiacką i permską, na południu i wschodzie z gubernią orenburską, na zachodzie z gubernią kazańską i samarską.

  Baszkirska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka, Baszkirska ASRR (ros. Башкирская Автономная Советская Социалистическая Республика, Башкирская АССР, baszk. Башкорт Автономиялы Совет Социалистик Республикаhы, Башкорт АССР) – republika autonomiczna w Związku Radzieckim, wchodząca w skład Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.Wszechrosyjski Centralny Komitet Wykonawczy, WCIK, WCIK RFSRR (ros. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, ВЦИК, ВЦИК РСФСР) – w czasie rewolucji rosyjskiej 1917 organ dwuwładzy w Rosji. Po rewolucji październikowej i przejęciu władzy przez bolszewików, w latach 1917-1937 de iure najwyższy organ władzy w RFSRR.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Ludność, według spisu powszechnego 1897 - 2 567 000 osób – Baszkirów (41,0%), Rosjan (38,0%), Tatarów (8,4%), Maryjczyków (3,7%), Czuwaszy (2,8%), Teptiarzy i Miszarów (Mieszczeriaków) (2,8%), Mordwinów (1,7%) i Udmurtów (1,8%).

  Gubernia wiacka – jednostka administracyjna Imperium Rosyjskiego i RFSRR w północno-wschodniej Rosji Europejskiej, utworzona ukazem Katarzyny II w 1780 jako namiestnictwo wiackie, w 1796 ukazem Pawła I przekształcone w gubernię. Stolicą guberni była Wiatka. Zlikwidowana w 1929.Maryjczycy (nazywani niegdyś Czeremisami) – lud liczący ok. 600 tys. osób, zamieszkujący republikę Mari El (Federacja Rosyjska) oraz w rozproszeniu na terytorium całego byłego ZSRR. Od XVIII wieku wyznają prawosławie, część wyznaje islam, w ostatnich latach obserwuje się odrodzenie pogańskich wierzeń. Mówią językiem maryjskim, mocno zróżnicowanym dialektycznie, należącym do rodziny uralskiej. Znajdują się pod silnym wpływem kulturowym Rosjan oraz Tatarów.

  Ludność w ujezdach według deklarowanego języka ojczystego 1897[ | edytuj kod]

  Zlikwidowana dekretem WCIK 14 czerwca 1922. Na jest terytorium została utworzona Baszkirska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka w składzie RFSRR, obecnie Baszkortostan w składzie Federacji Rosyjskiej.

  Gubernia kazańska (ros. Казанская губерния; tatarski Qazan gubernası / Казан губернасы, czuwaski Хусан кěперниě) – jedna z guberni rosyjskich ze stolicą w Kazaniu, funkcjonująca w latach 1708–1920 w ramach Imperium Rosyjskiego oraz Rosji Radzieckiej.Ufa (ros. Уфа, baszk. Өфө / Öfö, tat. Уфа / Ufa) – miasto w europejskiej części Federacji Rosyjskiej; stolica Baszkirii.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Уфимская губерния Энциклопедия Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А.
 • Warto wiedzieć że... beta

  Gubernia orenburska – jednostka administracyjna Imperium Rosyjskiego i RFSRR w południowo-wschodniej Rosji Europejskiej - na Uralu i południowo-zachodnim Zauralu (część azjatycka guberni), utworzona w 1744 ukazem cesarzowej Elżbiety. W 1782 ukazem Katarzyny II przekształcona w namiestnictwo ufijskie, od 1796 ukazem Pawła I ponownie gubernia. Stolicą guberni był Orenburg. Zlikwidowana w 1928.
  Gubernia permska (ros. Пермская губерния) – gubernia Imperium Rosyjskiego, RFSRR i ZSRR istniejąca w l. 1781–1923, położona po obu stronach Uralu. Jej stolicą był Perm.
  Gubernia (ros. губерния) – jednostka podziału administracyjnego wyższego szczebla w Rosji i krajach przez nią zajętych: w Finlandii i Polsce.
  Imperium Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie (ros. Российская империя) – oficjalna nazwa Rosji w latach 1721–1917. Imperium Rosyjskie u szczytu swej potęgi w 1866 roku liczyło 23,7 mln km² i było trzecim najrozleglejszym państwem w historii ludzkości, po imperium brytyjskim i Wielkim Ułusie Mongolskim. Stolicą Imperium Rosyjskiego był przez niemal cały okres jego istnienia Petersburg. W początkowym okresie historii Imperium krótkotrwałą rolę stolicy pełniła także Moskwa (1728–1730), pozostająca do 1812 roku największym miastem Rosji i miejscem koronacji carów.
  Baszkirzy − naród pochodzenia tureckiego, zamieszkujący głównie Baszkirię, bliski kulturowo, językowo i etnicznie z sąsiednimi Tatarami.
  Baszkortostan, Baszkiria (Republika Baszkortostanu, ros. Республика Башкортостан, Riespublika Baszkortostan, baszk. Башҡортостан Республикаһы, Bašǩortostan Respublikaḥy) – autonomiczna republika, wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej.
  Mordwini (Mordwa) – ludność mówiąca językami ugrofińskimi z grupy języków wołżańskich; zamieszkuje (w rozrzuconych skupiskach) głównie Federację Rosyjską: Republikę Mordwińską oraz Republikę Tatarstanu i obwody: samarski, penzeński, orenburski, niżnonowogrodzki oraz Syberię; także w Azji Środkowej w Armenii i w USA. W 2003 było około 1 054 000 Mordwinów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.768 sek.