• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gubernia saratowska

  Przeczytaj także...
  Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, Federacja Rosyjska, RFSRR (ros. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, РСФСР) - największa powierzchniowo i ludnościowo z 15 republik dawnego Związku Radzieckiego.Szerokość geograficzna (ang. latitude, symbol φ) – jedna ze współrzędnych geograficznych, kąt pomiędzy półprostą poprowadzoną ze środka kuli ziemskiej i przechodzącą przez dany punkt na jej powierzchni a płaszczyzną równika.
  Tatarzy (nazwa własna: Tatarlar / Татарлар) – grupa ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
  Mapa guberni saratowskiej 1896
  Herb guberni saratowskiej

  Gubernia saratowska – jednostka administracyjna Imperium Rosyjskiego i RFSRR w południowej Rosji (na Powołżu), utworzona ukazem Pawła I 5 marca/ 16 marca 1797. Stolicą guberni był Saratow. Zlikwidowana w 1928.

  Wołga (ros. Волга, mar. Jul, tat. Idel, łac. Rha) – wielka rzeka w Rosji przeduralskiej. Długość – 3531 km, powierzchnia zlewni – 1380 tys. km², średni roczny przepływ u ujścia 8060 m³/s (254,35 km³ rocznie). Największa i najdłuższa rzeka Europy i Rosji przeduralskiej, największa i najdłuższa na świecie rzeka uchodząca do jeziora. Płynie wyłącznie przez Rosję, tylko skrajne wschodnie ramię delty – Kigacz wyznacza granicę z Kazachstanem. W wyniku prowadzonej w czasach radzieckich budowy licznych zbiorników retencyjnych i regulacji koryta, bieg Wołgi został skrócony o ponad 160 km.Gubernia symbirska – jedna z trzech wydzielonych z guberni kazańskiej w Imperium Rosyjskim w roku 1780 nowych guberni, ze stolicą w mieście Symbirsk (dziś miasto to nosi nazwę Uljanowsk).

  Gubernia była położona pomiędzy 48°27' a 53°20' szerokości geograficznej północnej i 52°32 a 48°22' długości geograficznej wschodniej. Graniczyła od północy z gubernią penzeńską i symbirską, na wschodzie z gubernią samarską, od której oddzielała ją Wołga, na południu z gubernią astrachańską i Obwodem Wojska Dońskiego, na zachodzie z gubernią woroneską i tambowską. Specyfiką guberni było zwarte osadnictwo wiejskie Niemców, osiedlonych przez Katarzynę II pomiędzy Kamyszynem a Saratowem.

  Ukraińcy (Українці) – naród słowiański mieszkający w Europie Wschodniej, głównie w granicach Ukrainy (także w państwach sąsiednich: w Rosji, Białorusi, Polsce, Słowacji i Mołdawii), zaliczający się do Słowian wschodnich. Ukraińcy są (obok Rosjan i Białorusinów) potomkami Rusinów, zamieszkujących Ruś Kijowską .Saratów (ros. Саратов) – miasto w Rosji, port rzeczny nad Wołgą. Liczy prawie 827,2 tys. mieszkańców (styczeń 2010). Zespół miejski obejmuje 1,115 mln mieszkańców. Stolica obwodu saratowskiego. W latach 1797-1928 stolica guberni saratowskiej Imperium Rosyjskiego i RFSRR.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Powierzchnia guberni wynosiła w 1905 - 84 491 km², ludność, według spisu powszechnego 1897 - 2 405 829 osób – Rosjan (76,7%), Niemców (6,9%), Ukraińców (6,2%), Mordwinów (5,1%) i Tatarów (3,9%).

  Niemiecka Nadwołżańska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka (niem. Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der Wolgadeutschen, ros. Автономная Советская Социалистическая Республика немцев Поволжья) – była utworzoną w Związku Radzieckim, w wyniku rewolucji październikowej, autonomią ze stolicą w nadwołżańskim porcie Engels (do 1931 roku Pokrowsk).Rosjanie (ros. русские / russkije) – naród wschodniosłowiański, zamieszkujący głównie Rosję oraz inne kraje byłego Związku Radzieckiego, przede wszystkim: Ukrainę, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan, Łotwę, Kirgistan, Estonię, Litwę, Mołdawię i Naddniestrze oraz Turkmenistan. Znaczące diaspory znajdują się w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Brazylii i Niemczech.

  Ludność guberni według narodowości w ujezdach 1897 [ | edytuj kod]

  Gubernia w początkach XX wieku była podzielona na 10 ujezdów.

  W latach 1903-1906 gubernatorem guberni saratowskiej był Piotr Stołypin.

  Gubernia została zlikwidowana 21 maja 1928 decyzją WCIK ZSRR Od 1936 na terytorium guberni istnieje obwód saratowski RFSRR, a obecnie Federacji Rosyjskiej.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Саратовская губерния Энциклопедия Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Niemiecka Nadwołżańska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka
 • Ujezd (ros. уезд) – w Imperium Rosyjskim, a także w RFSRR w pierwszych latach po rewolucji październikowej, jednostka administracyjna niższego rzędu, czasem utożsamiana z powiatem.Wszechrosyjski Centralny Komitet Wykonawczy, WCIK, WCIK RFSRR (ros. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, ВЦИК, ВЦИК РСФСР) – w czasie rewolucji rosyjskiej 1917 organ dwuwładzy w Rosji. Po rewolucji październikowej i przejęciu władzy przez bolszewików, w latach 1917-1937 de iure najwyższy organ władzy w RFSRR.
  Warto wiedzieć że... beta

  Paweł I Piotrowicz, ros. Павел I Петрович (ur. 1 października 1754 w Sankt Petersburgu, zm. 23 marca 1801 tamże) – cesarz Rosji w latach 1796–1801, wielki mistrz Zakonu Maltańskiego 1799-1801, wolnomularz
  Ukaz (ros. указ) – w dawnej i obecnej Rosji dekret, edykt lub akt prawny wyższego rzędu wydawany przez cara lub prezydenta, a w czasach istnienia ZSRR przez najwyższe organy państwowe. Ukaz jako nazwa aktu prawnego występuje obecnie również w państwach byłego ZSRR, np. Ukrainie lub Tatarstanie (najczęściej w formie dekretu głowy państwa).
  Niemcy nadwołżańscy – byli ludnością pochodzenia niemieckiego, zamieszkującą okolice rzeki Wołgi na południowych rubieżach europejskiej części Rosji.
  Katarzyna II Wielka (ur. 2 maja 1729 w Szczecinie – zm. 17 listopada 1796 w Petersburgu) – księżniczka anhalcka Zofia Fryderyka Augusta, , żona wielkiego księcia, później cesarza rosyjskiego Piotra III, a po dokonaniu zamachu stanu samodzielna cesarzowa Rosji w latach 1762-1796. Podziwiana przez zachodnich filozofów za mądrość, umiłowanie wiedzy i sprzyjanie oświeceniu, nazywana przez nich „Semiramidą Północy”, w rzeczywistości rządziła niezwykle twardą ręką. Zezwoliła szlachcie na handel chłopami i zsyłanie buntowników na Syberię, krwawo stłumiła bunty kozackie i chłopskie. Uczestniczyła w rozbiorach Polski.
  Gubernia tambowska – jednostka administracyjna Imperium Rosyjskiego i RFSRR w centralnej Rosji, utworzona ukazem Katarzyny II 15 grudnia 1779 jako namiestnictwo tambowskie, od 1796 gubernia. Stolicą guberni był Tambow. Zlikwidowana w 1928.
  Obwód saratowski (ros. Саратовская область) - jednostka administracyjna Federacji Rosyjskiej, wchodząca w skład Nadwołżańskiego Okręgu Federalnego.
  Piotr Arkadiewicz Stołypin (ros. Пётр Аркадьевич Столыпин; ur. 14 kwietnia 1862 r., zm. 18 września 1911 r.) – działacz państwowy i polityk rosyjski, 1906-1911 premier i minister spraw wewnętrznych w okresie rządów Mikołaja II.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.