• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gubernator Maryland

  Przeczytaj także...
  Gabinet Stanów Zjednoczonych (ang. Cabinet of the United States) – amerykański odpowiednik „rady ministrów”, który jest organem gromadzącym, pod przewodnictwem prezydenta, szefów poszczególnych departamentów (czyli odpowiedników ministerstw) oraz osoby w randze członka gabinetu, ale bez „resortu” (odpowiednik ministra bez teki). Nie jest wymieniany co prawda w konstytucji i ukształtował się niejako naturalnie, ale i tak stanowi bardzo istotny organ, odpowiadający „rządom” w innych krajach.Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) – prawo do kandydowania. Przykładowo w Polsce bierne prawo wyborcze do Sejmu, czyli prawo bycia wybranym na posła, ma każdy obywatel polski mający prawo wybierania (czyli mający czynne prawo wyborcze), który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat. W przypadku senatorów granica wieku jest wyższa i wynosi 30 lat. Wynika to z faktu, iż Senat z założenia ma być "izbą rozsądku", powinien zatem składać się z osób mających określone doświadczenie i wiedzę oraz obycie polityczne.
  Kolonializm – polityka państw rozwiniętych gospodarczo polegająca na utrzymywaniu w zależności politycznej i ekonomicznej krajów słabo rozwiniętych, wykorzystywaniu ich zasobów ludzkich i surowcowych. Zgodnie z zachodnią tradycją kolonializm datowany jest od epoki wielkich odkryć geograficznych, chociaż znany był już w czasach starożytności.
  Spiro Agnew, 55. gubernator Marylandu i późniejszy wiceprezydent Stanów Zjednoczonych

  Gubernator Marylandu – najwyższy urzędnik władzy wykonawczej w amerykańskim stanie Maryland i głównodowodzącym stanowych sił zbrojnych.

  Historia i ewolucja urzędu gubernatora Marylandu[ | edytuj kod]

  W czasach kolonialnych brytyjscy baronowie Baltimore (właściciele prowincji Maryland) mianowali jej gubernatora, który zarządzał kolonią w ich imieniu. W latach 1692–1715, gdy Maryland był brytyjską kolonią królewską, gubernatora mianowali królowie Wielkiej Brytanii. Baronowie Baltimore odzyskali kontrolę nad kolonią w 1715 i ponownie mianowali gubernatorów, aż do czasów rewolucji amerykańskiej.

  Bikameralizm – element ustroju politycznego, polegający na istnieniu w parlamencie danego państwa dwóch izb: niższej i wyższej, które zazwyczaj różnią się między sobą sposobem wyboru członków, ich liczbą i kompetencjami.Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) – prawo przysługujące obywatelom, które zapewnia im możliwość udziału w głosowaniu i oddania głosu na swojego kandydata do organów przedstawicielskich państwa, do organów samorządu terytorialnego bądź w referendum.

  Zgodnie z zapisem pierwszej konstytucji stanowej z 1776, gubernator stanu Maryland był wybierany corocznie przez wspólne zgromadzenie obu izb stanowego parlamentu. Począwszy od 1838, zgodnie z poprawką do konstytucji, gubernator był wybierany na okres 3 lat w głosowaniu powszechnym w jednym z trzech okręgów wyborczych. W każdych kolejnych wyborach tylko wyborcy z jednego okręgu uprawnieni byli do głosowania i okręgi zmieniały się na zasadzie rotacji. W 1851 kadencja urzędu gubernatora została przedłużona z trzech do czterech lat. Nowa konstytucja, z 1864, wyeliminowała rotację trzech okręgów wyborczych i, począwszy od 1868, gubernator wybierany jest przez wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców stanu.

  Baron Baltimore to wygasły tytuł arystokratyczny w parostwie Irlandii. Tytuł został ustanowiony w 1625 roku i wygasł w roku 1771 wraz ze śmiercią szóstego barona. Tytuł należał do rodziny Calvertów, którzy byli właścicielami kolonii Avalon na Nowej Fundlandii oraz kolonii Maryland, która później stała się stanem Stanów Zjednoczonych. Od nazwy tytułu pochodzi nazwa miasta Baltimore w Maryland.Władza wykonawcza, egzekutywa – działalność polegająca na wykonywaniu zadań państwowych mających na celu realizację dobra ogółu (społeczeństwa).

  Wybory gubernatora Marylandu[ | edytuj kod]

  Współcześnie, wybierany w listopadowych wyborach na czteroletnią kadencję, gubernator obejmuje urząd w trzecią środę stycznia. Gubernator może zostać ponownie wybrany tylko raz. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobom, które mają ukończone 30 lat i od co najmniej 5 lat posiadają czynne prawo wyborcze i mieszkają na terenie stanu Maryland.

  Prowincja Maryland – nazwa angielskiej kolonii w Ameryce Północnej. Prowincja Maryland istniała od 1632 do 1776 roku, gdy trzynaście kolonii utworzyło Stany Zjednoczone Ameryki.Ułaskawienie – indywidualny akt ingerencji odpowiedniego organu władzy wykonawczej lub ustawodawczej w kompetencje władzy sądowniczej polegający najczęściej na całkowitym darowaniu kary lub też częściowym złagodzeniu postanowień wyroku sądowego.

  Obowiązki i uprawnienia gubernatora Marylandu[ | edytuj kod]

  Gubernator Marylandu przedstawia co roku obu izbom parlamentu stanowego propozycję ustawy budżetowej. Ma on również prawo w dowolnej chwili poinformować parlament o sytuacji w stanie, co zwykle czyni w corocznym orędziu.

  Każda ustawa, poza budżetową, uchwalona przez parlament Marylandu musi zostać zaakceptowana przez gubernatora. W przypadku weta parlament musi przegłosować ustawę ponownie większością co najmniej 3/5 głosów w obu izbach.

  Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych, inaczej zwana rewolucją amerykańską – konflikt zbrojny pomiędzy Królestwem Wielkiej Brytanii a jego trzynastoma koloniami w Ameryce Północnej w latach 1775-1783.Weto (także veto, z łac. veto – nie pozwalam) – prawo wyrażenia sprzeciwu wobec dowolnej decyzji, przyznawane na przestrzeni dziejów rozmaitym organom władzy, pozwalające na odrzucenie w całości (tzw. weto absolutne), lub wstrzymanie (tzw. weto zawieszające) jakiegoś aktu prawnego. Istnieje jeszcze weto ludowe, które polega na odrzuceniu uchwalonej przez parlament ustawy w drodze referendum.

  Gubernator jest głównodowodzącym stanowych sił zbrojnych, wchodzących w skład Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych, z wyjątkiem okresu, gdy jest ona wezwana to służby przez rząd federalny. W takim przypadku gubernator ma prawo powołania oddzielnej armii stanowej.

  Gubernator ma prawo mianowania wielu urzędników stanowych, prawo do ekstradycji osób podejrzanych o przestępstwa w innych stanach oraz występowania o ekstradycję osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa w Marylandzie. Gubernator ma również prawo łaski wobec osób skazanych za złamanie prawa stanowego.

  Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki jest obierany na cztery lata wraz z prezydentem. Na wiceprezydenta może kandydować osoba, która posiada bierne prawo wyborcze w wyborach prezydenckich.Gwardia Narodowa Stanów Zjednoczonych (ang. US National Guard) – formacja typu milicyjnego, mająca wspierać regularną armię USA.

  Z racji piastowanego urzędu gubernator również przewodniczy lub zasiada w licznych radach i komisjach stanowych.

  Chronologiczna lista gubernatorów[ | edytuj kod]

   Osobny artykuł: Gubernatorzy Marylandu.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Governor Maryland State Archives (ang.)
 • Warto wiedzieć że... beta

  Kadencja (łac. cadentia – upadek) – określony przez prawo okres pełnienia danej funkcji (urzędu) przez urzędnika lub organ pochodzący z wyboru. Na przykład określona w konstytucji kadencja prezydenta w Polsce trwa 5 lat, a Sejmu i Senatu - 4.
  Spiro Theodore Agnew, właśc. Spiro Anagnostopoulos (ur. 9 listopada 1918 w Baltimore, zm. 17 września 1996 w Berlinie w Maryland) – republikański polityk amerykański, 39. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1969-1973.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.