• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grzyby chronione  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Miękusz szafranowy (Hapalopilus croceus (Pers.) Donk) – gatunek grzybów należący do rodziny żagwiowatych (Polyporaceae). Nazwę polską podał Stanisław Domański w 1967.Mleczaj żółtofioletowy (Lactarius repraesentaneus Britzelm.) – gatunek niejadalnego grzyba z rodziny gołąbkowatych.

  Lista stanowi zestawienie gatunków grzybów objętych ścisłą i częściową ochroną gatunkową w Polsce. Zestawienie obejmuje gatunki chronione na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. Nazwy naukowe i systematyka według Index Fungorum (różnią się od przyjętych w rozporządzeniu).

  Mitrówka półwolna (Mitrophora semilibera (DC.) Lév.) – gatunek grzybów należący do rodziny smardzowatych. We wcześniejszych klasyfikacjach zaliczany był do rodzaju Morchella jako smardz półwolny (Morchella semilibera).Tarczóweczka wielkozarodnikowa (Aleurocystidiellum subcruentatum) – gatunek grzybów należący do rzędu gołąbkowców (Russulales)

  Spis treści

 • 1 Gatunki dziko występujących grzybów objęte ochroną ścisłą
 • 2 Gatunki dziko występujących grzybów objęte ochroną częściową
 • 3 Chronione gatunki grzybów zlichenizowanych
 • 4 Gatunki dawniej chronione, od 2014 wyłączone z ochrony
 • 5 Przypisy
 • Kolczakówka piekąca (Hydnellum peckii Banker.) – gatunek grzybów należący do rodziny kolcownicowatych (Bankeraceae).Wodnicha brunatnobiała (Hygrophorus latitabundus Britzelm) – gatunek grzybów z rodziny wodnichowtych (Hygrophoraceae).


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Czareczka długotrzonkowa (Microstoma protractum (Fr.) Kanouse.) – gatunek grzybów należący do rodziny czarkowatych (Sarcoscyphaceae).
  Wilgotnica okazała (Hygrocybe splendidissima (P.D. Orton) M.M. Moser) – gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych (Hygrophoraceae).
  Sarniak dachówkowaty (Sarcodon imbricatus (L.) P. Karst.) – gatunek grzybów z rodziny kolcownicowatych (Bankeraceae).
  Wilgotnica ozdobna (Hygrocybe aurantiosplendens R. Haller Aar.) – gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych (Hygrophoraceae).
  Porosty (łac. Lichenes z gr. λειχήνα, leichena) – tradycyjna nazwa organizmów składających się z grzybów (Fungi), tworzących obligatoryjne symbiozy – głównie z prokariotycznymi cyjanobakteriami (Cyanobacteria) lub eukariotycznymi zielenicami (Chlorophyta). Jako samodzielna jednostka taksonomiczna przestała istnieć w 1981 roku w wyniku zmian, wprowadzonych przez Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej. Pojęcie to ujmowane jest obecnie w kategoriach ekologicznych (podobnie jak grzyby mykoryzowe), a nie systematycznych. Systematyka i nomenklatura porostów dotyczy ich komponentu grzybowego.
  Borowik żółtobrązowy (Butyriboletus appendiculatus (Schaeff.) D. Arora & J.L. Frank) – gatunek grzybów z rodziny borowikowatych (Boletaceae).
  Jodłownica górska, bondarcewia górska (Bondarzewia mesenterica (Schaeff.) Kreisel) – gatunek grzybów należący do rodziny jodłownicowatych (Bondarzewiaceae).

  Reklama