l
 • Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Temat nie został wyczerpany?
  Zapraszamy na Forum Naukowy.pl
  Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook rejestracja jest praktycznie automatyczna.
  Wystarczy kilka kliknięć.

  Grzyby chronione  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Kolczakówka (Hydnellum) – rodzaj grzyba naziemnego należący do rodziny kolcownicowatych. W Polsce znanych jest 8 gatunków.Miękusz szafranowy (Hapalopilus croceus (Pers.) Donk) – gatunek grzybów należący do rodziny żagwiowatych (Polyporaceae). Nazwę polską podał Stanisław Domański w 1967.

  Na liście grzybów chronionych w Polsce znajdują się 53 pozycje, z których część to konkretne ich gatunki, a część całe ich rodzaje.

  Gatunki dziko występujących grzybów objęte ochroną ścisłą[ | edytuj kod]

  borowikowate (Boletaceae)

 • borowik korzeniasty (Boletus radicans)
 • borowik królewski (Boletus regius)
 • borowik pasożytniczy, podgrzybek pasożytniczy (Boletus (Xerocomus) parasiticus)
 • poroblaszek żółtoczerwony (Phylloporus pelletieri)
 • szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus)
 • czarkowate (Sarcoscyphaceae)

  Siatkoblaszek maczugowaty (Gomphus clavatus (Pers.) Gray) – gatunek grzybów należący do rodziny siatkolistowatych (Gomphaceae).Mitrówka półwolna (Mitrophora semilibera (DC.) Lév.) – gatunek grzybów należący do rodziny smardzowatych. We wcześniejszych klasyfikacjach zaliczany był do rodzaju Morchella jako smardz półwolny (Morchella semilibera).
 • czareczka długotrzonkowa (Microstoma protracta)
 • czarka – wszystkie gatunki (Sarcoscypha spp)
 • flagowcowate (Meripilaceae)

 • flagowiec olbrzymi (Meripilus giganteus)
 • jamczatka białobrunatna (Antrodia albobrunnea)
 • żagwica listkowata (Grifola frondosa)
 • gąskowate (Tricholomataceae)

 • dwupierścieniak cesarski (Catathelasma imperiale)
 • gąska olbrzymia (Tricholoma colossus)
 • wilgotnica czapeczkowata (Hygrocybe calyptriformis)
 • gwiazdoszowate (Geastraceae)

  Czareczka długotrzonkowa (Microstoma protractum (Fr.) Kanouse.) – gatunek grzybów należący do rodziny czarkowatych (Sarcoscyphaceae).Sarcodon Quél. ex P. Karst. (sarniak)– rodzaj grzybów z rodziny kolcownicowatych (Bankeracea). Nazwę polską podali Barbara Gumińska i Władysław Wojewoda w 1968, przez Stanisława Chełchowskiego gatunek ten opisywany był jako kolczak. W Polsce występują 4 gatunki.
 • gwiazdosz – wszystkie gatunki (Geastrum sp)
 • wieloporek gwiaździsty (Myriostoma coliforme)
 • jodłownicowate (Bondarzewiaceae)

 • jodłownica górska (Bondarzewia mesenterica)
 • kisielcowate (Exidiaceae)

 • płomykówka galaretowata (Tremiscus helvelloides)
 • kolcownicowate (Bankeraceae)

 • kolczakówka – wszystkie gatunki (Hydnellum sp)
 • sarniak – wszystkie gatunki (Sarcodon spp)
 • szaraczek łuseczkowaty (Boletopsis grisea)
 • kustrzebkowate (Pezizaceae)

  Jodłownica górska, bondarcewia górska (Bondarzewia mesenterica (Schaeff.) Kreisel) – gatunek grzybów należący do rodziny jodłownicowatych (Bondarzewiaceae).Flagowiec olbrzymi, wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus (Pers.:Fr.) Karst.) – grzyb z rodziny flagowcowatych (Meripilaceae).
 • koronica ozdobna (Sarcosphaera coronaria)
 • lakownicowate (Ganodermataceae)

 • lakownica lśniąca (Ganoderma lucidum)
 • maślakowate (Suillaceae)

 • maślak dęty, borowiec dęty (Suillus (Boletinus) cavipes)
 • maślak trydencki (Suillus tridentinus)
 • maślak żółtawy (Suillus flavidus)
 • miękuszowate (Hapalopilaceae)

 • miękusz szafranowy (Hapalopilus croceus)
 • ozorkowate (Fistulinaceae)

  Poroblaszek żółtoczerwony (Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres.) – gatunek grzybów należący do rodziny borowikowatych (Boletaceae). Jest jedynym przedstawicielem borowikowatych o blaszkowatym hymenoforze.Krążkówka żyłkowana, krążkówka prążkowana (Disciotis venosa Pers. (Pers.) Arnould) – gatunek należący do rodziny smardzowatych (Morchellaceae).
 • ozorek dębowy (Fistulina hepatica)
 • pałeczkowate (Tulostomataceae)

 • pałeczka – wszystkie gatunki (Tulostoma spp)
 • pniarkowate (Fomitopsidaceae)

 • amylek lapoński (Amylocystis lapponica)
 • pniarek lekarski (Fomitopsis officinalis)
 • pniarek różowy (Fomitopsis rosea)
 • purchawkowate (Lycoperdaceae)

 • kurzawka bagienna (Bovista paludosa)
 • purchawica olbrzymia (Langermannia gigantea)
 • siatkolistowate (Gomphaceae)

  Kisielnicowate (Exidiaceae) – takson grzybów w randze rodziny wyróżniany w niektórych systemach w rzędzie trzęsakowców.Szmaciak (Sparassis), siedzuń – rodzaj grzybów z rodziny szmaciakowatych (Sparassidaceae). Wszystkie gatunki w Polsce objęte są ścisłą ochroną na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną.
 • buławka obcięta (Clavariadelphus truncatus)
 • buławka pałeczkowata (Clavariadelphus pistillaris)
 • buławka spłaszczona (Clavariadelphus ligula)
 • siatkolist maczugowaty (Gomphus clavatus)
 • smardzowate (Morchellaceae)

 • krążkówka żyłkowana (Disciotis venosa)
 • naparstniczka czeska (Verpa bohemica)
 • naparstniczka stożkowata (Verpa conica)
 • smardz jadalny (Morchella esculenta)
 • smardz półwolny (Morchella gigas)
 • smardz stożkowaty (Morchella conica)
 • smardz wyniosły (Morchella elata)
 • soplówkowate (Hericiaceae)

 • soplówka – wszystkie gatunki (Hericium spp)
 • sromotnikowate (Phallaceae)

  Smardz jadalny, smardz zwyczajny (Morchella esculenta (L.) Pers.) – gatunek grzybów należący do rodziny smardzowatych (Morchellaceae).Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:
 • mądziak psi (Mutinus caninus)
 • sromotnik fiołkowy (Phallus hadriani)
 • szmaciakowate (Sparassidaceae)

 • szmaciak – wszystkie gatunki (Sparassis spp)
 • tęgoskórowate (Sclerodermataceae)

 • promieniak wilgociomierz (Astraeus hygrometricus)
 • truflowate (Tuberaceae)

 • trufla wgłębiona (Tuber mesentericum)
 • żagwiowate (Polyporaceae)

  Buławka obcięta (Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk) – gatunek grzyba należący do rodziny buławkowatych (Clavariadelphaceae).Szczeciniakowate (Hymenochaetaceae Donk) – rodzina grzybów z rzędu szczeciniakowców (Hymenochaetales). W polskiej literaturze nazywane też szczecinkowcowatymi.
 • oranżowiec bladożółty (Pycnoporellus alboluteus)
 • żagiew okółkowa (Polyporus umbellatus)


 • Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Czy wiesz że...? beta

  Maślakowate (Suillaceae Besl & Bresinsky) – rodzina grzybów znajdująca się w rzędzie borowikowców (Boletales).
  Buławka spłaszczona (Clavariadelphus ligula (Schaeff.) Donk) – gatunek grzybów należący do rodziny buławkowatych (Clavariadelphaceae).
  Buławka pałeczkowata (Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk) – gatunek grzybów należący do rodziny buławkowatych (Clavariadelphaceae).
  Gąska wielka, gąska olbrzymia (Tricholoma colossus (Fr.) Quél.) – gatunek grzybów z rodziny gąskowatych (Tricholomataceae).
  Purchawkowate (Lycoperdaceae Chevall.) – przestarzały takson w randze rodziny należący do rzędu pieczarkowców (Agaricales).
  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.
  Gwiazda wieloporowata (Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda) – gatunek grzybów należący do rodziny gwiazdoszowatych (Geastraceae). Jest to jedyny gatunek z rodzaju wieloporek (Myriostoma Desv.)

  Reklama

  tt