• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grzegorz z Utrechtu

  Przeczytaj także...
  Archidiecezja utrechcka (łac.: Archidioecesis Ultraiectensis, hol.: Aartsbisdom Utrecht) – rzymskokatolicka archidiecezja holenderska położona we wschodniej części kraju, największa na terenie kraju. Siedziba arcybiskupa znajduje się w katedrze św. Katarzyny w Utrechcie.Kult świętych – w katolicyzmie i prawosławiu szczególny szacunek do osób uważanych za zbawione, oraz do świętych aniołów, którzy stawiani są za wzór dla wszystkich żyjących. Do świętych można zwracać się z prośbą o wstawiennictwo do Boga.
  Katedra Świętego Marcina w Utrechtcie niderl. Sint-Maarten Domkerk van Utrecht – historyczny kościół katedralny diecezji Utrechtu (dziś Prowincja Utrecht, Holandia), jeden z największych gotyckich kościołów w północnych Niderlandach, główny kościół biskupi tego regionu. Dedykowany świętemu Marcinowi. W 1580 przejęty przez Kalwinów. Cenny przykład architektury gotyckiej, jedyny kościół w Niderlandach, który przyjął formy francuskiego gotyku klasycznego. dominantą świątyni jest wysoka na 112,32 m wieża zachodnia, która pojawiała się w wielu dziełach malarstwa, m.in. w Ołtarzu Gandawskim Huberta i Jana van Eycków.

  Grzegorz z Utrechtu, również Grzegorz z Pfalzel, łac. Gregorius (ur. 707 lub 708 we Frankonii, zm. 25 sierpnia 775 w Utrechcie) – wnuk św. Adeli z Pfalzel, święty Kościoła katolickiego i ewangelickiego.

  Żywot świętego[]

  Biografię Grzegorza napisał, jego późniejszy uczeń i święty urodzony w Utrechcie, Ludger z Münsteru (zm. 809).

  Grzegorz pochodził prawdopodobnie z arystokratycznej rodziny Franków. Kształcił się w dworskiej szkole. W 722 uczył się u swojej babci św. Adeli (niesłusznie identyfikowanej z córką Dagoberta II), założycielki i ksieni klasztoru Pfalzel (niem. Kloster Pfalzel) koło Trewiru (Trier). Tam spotkał Bonifacego-Winfrida, ówczesnego biskupa Utrechtu, będącego w trakcie swojej misji na terenach Hesji i Turyngii. Św. Adela powierzyła Bonifacemu młodego Grzegorza.

  Turyngia, Wolny Kraj Turyngia (niem. Freistaat Thüringen) – kraj związkowy w Niemczech. Stolicą kraju związkowego jest miasto Erfurt.Adela z Pfalzel, Święta Adela, również Adolana, Adula (ur. ok. 660 na obszarze Mozela-Moza, niem. Mosel-Maas-Raum, zm. ok. 735 w klasztorze Pfalzel koło Trewiru) – ksieni, święta Kościoła katolickiego.

  Grzegorz został najpierw opatem klasztoru a później przełożonym szkoły Bonifacego przy urtrechckiej katedrze, założonych przez św. Wilibrorda. W 754 roku, po męczeńskiej śmierci Bonifacego i jego bpa pomocniczego Eobana, został godnym następcą oraz kontynuatorem pracy misyjnej Wilibrorda oraz Bonifacego wśród Fryzów i objął diecezję utrechcką, którą kierował do śmierci. Mimo braku święceń biskupich, ze względów politycznych, św. Grzegorz wliczany jest do oficjalnej listy biskupów. Następcą został jego bratanek Alberyk (zm. 784), późniejszy święty.

  Ewangelikalizm, chrześcijaństwo ewangelikalne, pot. chrześcijaństwo ewangeliczne – jest nurtem pobożnościowym w protestantyzmie, opartym na specyficznej duchowości. W większości protestantyzm ewangelikalny jest nurtem konserwatywnym i sprzeciwia się tendencjom liberalnego chrześcijaństwa, które zaznaczają się w głównym nurcie protestantyzmu. Powstał na gruncie purytanizmu, ortodoksji protestanckiej i pietyzmu. Niektóre jego elementy pobożnościowe w 2. połowie XX wieku przyjęły się także poza protestantyzmem.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Kult[]

  Wspomnienie liturgiczne św. Grzegorza w Kościele ewangelickim i katolickim obchodzone jest 25 sierpnia. W diecezji Trewiru dzień pamięci przypada na 26 sierpnia, a w diecezji utrechckiej 8 listopada.

  Jest orędownikiem przeciw paraliżowi.

  Zobacz też[]

 • kult świętych
 • modlitwa za wstawiennictwem świętego
 • święci i błogosławieni Kościoła katolickiego
 • Przypisy

  1. Adula (Adela) von Pfalzel (niem.).
  2. Liudger (Ludger) von Münster (niem.).
  3. Brat św. Grzegorza został oskarżony o popełnienie przestępstwa przeciwko rodzinie królewskiej Karolingów (za źródłem).
  4. Alberich (Alberyk) von Utrecht (niem.).

  Bibliografia[]

 • Gregor von Pfalzel (von Utrecht) – Ökumenisches Heiligenlexikon (niem.)
 • Dagobert II, znany jako Święty Dagobert (ur. ok. 650 k. Stenay, zm. 23 grudnia 679 w Woëvre) – pochodzący z dynastii Merowingów król Austrazji w latach 676-679, syn św. Zygisberta (Sigiberta III), święty Kościoła katolickiego.Fryzowie – lud pochodzenia germańskiego zamieszkujący obszary dawnej Fryzji, posługujący się językiem fryzyjskim; obecnie także niderlandzkim, dolnoniemieckim, niemieckim, a także dialektem pośrednim między dolnoniemieckim a fryzyjskim określanym jako groningski w prowincji Groningen, a jako dolnoniemiecki (dolnosaski) Wschodniej Fryzji w Niemczech.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Opat (łac. abbas – „ojciec”, aram. ‏abba‎ – „ojciec”) – wyższy przełożony w męskich zakonach katolickich należących do kręgu zakonów mniszych. Odpowiednikiem w zakonach żeńskich jest ksieni.
  Alberyk z Utrechtu, również: Alfric lub Alberyk I z Utrechtu (ur. we Fryzji, zm. 21 sierpnia lub 14 listopada 784) – benedyktyński mnich, biskup utrechcki, święty Kościoła katolickiego.
  Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.
  Biskup pomocniczy - wyświęcony na biskupa duchowny katolicki, którego zadaniem jest pomoc biskupowi diecezjalnemu w zarządzaniu diecezją zazwyczaj jako wikariusz generalny lub biskupi.
  Święty Ludger (Ludgar), również: Liudger (Ludger) z Münster (ur. ok. 742 w Utrechcie, zm. 26 marca 809 w Billerbecku) – misjonarz, apostoł Fryzów, Danii i Westfalii, pierwszy biskup Minigardefordu (obecnie Münster), święty Kościoła katolickiego i ewangelickiego.
  Męczennik chrześcijański (z gr. μάρτυς, mártus, łac. martyr: „świadek”) – osoba, która oddała swoje życie za wiarę. Do zaistnienia męczeństwa za Jezusa Chrystusa konieczny jest prześladowca, który zadaje śmierć ze względu na nienawiść do wiary. Prześladowca działa bezpośrednio sam lub zleca tę czynność innej osobie.
  Wilibrord, określany czasem jako Willibrord z Utrechtu, także Willbrord, Klemens (ur. ok. 658, zm. 7 listopada 739 w Echternach) – anglosaski misjonarz działający w państwie Franków na terenach późniejszych Niderlandów, zwany "apostołem Fryzów"; w Kościele katolickim uznany za świętego i czczony jako patron Holandii i Luksemburga.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.