• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grzegorz Bierecki  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

  Grzegorz Michał Bierecki (ur. 28 września 1963 w Gdyni) – polski działacz spółdzielczy, przedsiębiorca i polityk, współtwórca spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce, przewodniczący Światowej Rady Związków Kredytowych, senator VIII, IX i X kadencji.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  W czasie nauki w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku w 1980 zaangażował się w działalność opozycyjnych organizacji młodzieżowych. W 1981 został przewodniczącym ogólnopolskiego komitetu założycielskiego Federacji Młodzieży Szkolnej, po wprowadzeniu stanu wojennego organizował niejawne struktury Solidarności Młodych. W kwietniu 1984 został tymczasowo aresztowany, zwolniono go na mocy amnestii po około trzech miesiącach. Od 1986 brał udział w reaktywacji lokalnego i wówczas podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów, brał udział w redagowaniu wydawnictw drugiego obiegu.

  Wybory parlamentarne w Polsce w 2011 roku – wybory do Sejmu i Senatu, zarządzone 4 sierpnia 2011 przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na 9 października 2011 roku. Wybory odbyły się według zasad wprowadzonych przez Kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011.Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga (luks. Lëtzebuerg, Grousherzogdem Lëtzebuerg; niem. Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; fr. Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg) – państwo położone w Europie Zachodniej. Graniczy z Francją od południa, Niemcami od wschodu i z Belgią od zachodu i północy. Państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz NATO.

  W 1989 ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. W tym samym roku brał udział w obradach Okrągłego Stołu (w podzespole ds. nauki i szkolnictwa wyższego), został też etatowym pracownikiem Komisji Krajowej „Solidarności”. W 1990 stanął na czele Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych (kierował nią do 2011, w którym to roku fundacja została postawiona w stan likwidacji). W wyborach w 1991 bezskutecznie kandydował do Sejmu z listy PC. W 1992 objął stanowisko prezesa Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, które zajmował do października 2012 (później w tym samym miesiącu SKOK-i oraz Kasa Krajowa zostały objęte państwowym nadzorem sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego). W październiku 2012 został przewodniczącym rady nadzorczej Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. W 2001 wszedł w skład rady dyrektorów Światowej Rady Związków Kredytowych (WOCCU), od 2005 pełnił funkcję jej sekretarza. W 2006 został członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów. W 2011 wybrano go na pierwszego wiceprzewodniczącego WOCCU, zaś od 15 lipca 2013 do 14 lipca 2015 był jej przewodniczącym.

  Sejm VII kadencji – skład Sejmu VII kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 9 października 2011.Krzyż Wolności i Solidarności – polskie państwowe odznaczenie cywilne, nadawane działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL. Zostało ustanowione ustawą z dnia 5 sierpnia 2010. Po raz pierwszy Krzyż został nadany w czerwcu 2011 przy okazji obchodów 35. rocznicy Wydarzeń Radomskich.

  W 2010 prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju. W wyborach parlamentarnych w 2011 wystartował do Senatu jako bezpartyjny kandydat z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 17 (Biała Podlaska). Otrzymał 31 716 głosów (32,4% głosów w okręgu), uzyskując mandat senatora. W marcu 2015 na własną prośbę został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego PiS w związku z publikacjami prasowymi na temat nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w systemie SKOK.

  Biała Podlaska – miasto na prawach powiatu na wschodzie Polski, w województwie lubelskim, siedziba powiatu bialskiego i gminy Biała Podlaska. Drugie co do wielkości miasto we współczesnej Polsce na ziemiach, które w okresie od 1569 do 1795 r. w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.Uniwersytet Gdański (w skrócie UG) – uczelnia z siedzibą rektora w Gdańsku, powstała 20 marca 1970, na mocy decyzji Rady Ministrów, z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (założonej w 1945 jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (założonej w 1946).

  W 2015 został ponownie wybrany na senatora, kandydując jako niezależny (PiS nie wystawiło kontrkandydata w tym okręgu) i otrzymując 42 862 głosy. W Senacie przystąpił ponownie do klubu PiS, został przewodniczącym senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. W 2019 został ponownie wybrany na senatora, kandydując z ramienia Prawa i Sprawiedliwości i otrzymując 68 666 głosów.

  Komisja Nadzoru Finansowego, KNF – centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.Narodowa Rada Rozwoju – gremium doradcze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Celem Rady jest zgodnie ze stwierdzeniem prezydenta Andrzeja Dudy pełnienie roli „ekspercko-doradczej” oraz praca nad „rozwiązaniami strategicznymi” dla państwa.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Stan wojenny w Polsce w latach 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.
  Kasa Krajowa (właściwie Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa) – pełniąca funkcję związku rewizyjnego spółdzielnia osób prawnych zrzeszająca wszystkie SKOK. Celem jej działalności jest udzielania wsparcia SKOK-om ze środków funduszu stablizacyjnego, zapewnienie stabilności finansowej oraz bezpieczeństwa zgromadzonych w kasach oszczędności poprzez dbanie o przestrzeganie przepisów prawnych przez spółdzielcze kasy oraz stworzenie systemu gwarancji depozytów członków kas. Gwarancja obecnie wynosi 100 000 euro. Każda kasa musi odprowadzać od 0,2 do 0,6‰ depozytów członkowskich do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK, które zapewnia do określonej kwoty wypłatę członkom oszczędności w razie upadku SKOK. Do czasu objęcia Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego był to podstawowy organ nadzorczy dla SKOK. Poza funkcją nadzorczą Kasa Krajowa zapewnia SKOK-om doradztwo prawne, finansowe, ma możliwość udzielania pożyczek/kredytów SKOK-om, reprezentuje interesy SKOK-ów przed organami administracji państwowej, organami samorządu terytorialnego oraz przed organizacjami międzynarodowymi, ma także możliwość wyrażenia opinii na temat projektów aktów prawnych dotyczących Spółdzielczych Kas.
  Okręg wyborczy nr 17 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar powiatów: bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego oraz miasto na prawach powiatu: Biała Podlaska. Wybierany jest w nim 1 senator na zasadzie większości względnej. W obecnym kształcie został utworzony w 2011 na podstawie Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112). Po raz pierwszy wybory zostały zorganizowane w nim 9 października 2011.
  Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG) – ogólnopolski dziennik urzędowy, w którym publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym i inne ustawy.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego – jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego. Powstał 1 grudnia 1990, od 1992 oferuje kształcenie socjologii, od 1998 filozofii.
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.