• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grzbiet Wschodniopacyficzny

  Przeczytaj także...
  Uskok transformacyjny (uskok transformujący) – granica tektoniczna między dwiema płytami litosfery, które przemieszczają się poziomo względem siebie i równocześnie rozchodzą się. Przecina grzbiet oceaniczny i strefę spreadingu. Na odcinku pomiędzy dwoma oddalającymi się od siebie fragmentami grzbietu oceanicznego obie płyty poruszają się w przeciwnych kierunkach (odwrotnie niż przy uskokach przesuwczych), co wywołuje wiele płytkich trzęsień ziemi. Na odcinkach poza fragmentami grzbietu oba fragmenty płyty przemieszczają się zgodnie w poziomie (może wystąpić niewielki ruch w pionie), a pęknięcie utworzone przez uskok transformujący "zabliźnia się". Ślad uskoku transformującego w obrębie płyty może być widoczny przez setki, a nawet tysiące kilometrów od grzbietu śródoceanicznego, tworząc oceaniczną strefę spękań (od ang. fracture zone).Grzbiet śródoceaniczny – silnie wydłużona wypukła forma dna oceanicznego, o stromych stokach, położona zazwyczaj pośrodku oceanów, oddzielająca od siebie dwa baseny oceaniczne.
  Grzbiet Pacyficzno-Antarktyczny, także Grzbiet Południowopacyficzny – fragment systemu grzbietów śródoceanicznych położony w południowej części Oceanu Spokojnego.
  Grzbiet Wschodniopacyficzny

  Grzbiet Wschodniopacyficzny (dawniej: Wyniesienie Wschodniopacyficzne; ang. East Pacific Rise) – fragment systemu śródoceanicznych grzbietów położony we wschodniej części Oceanu Spokojnego.

  Na południu łączy się z Grzbietem Południowopacyficznym i Grzbietem Chilijskim w węźle potrójnym, a na północy dochodzi do uskoku transformacyjnego San Andreas w północnej części Zatoki Kalifornijskiej.

  Oddziela on leżącą na zachodzie płytę pacyficzną od leżących na wschodzie płyt (z północy na południe): północnoamerykańskiej, Rivera, kokosowej, Nazca i antarktycznej.

  Płyta Rivera (ang. Rivera Plate) − niewielka płyta tektoniczna (mikropłyta), położona między płytą północnoamerykańską na północy, płytą kokosową na wschodzie i płytą pacyficzną na południu i zachodzie.Zatoka Kalifornijska (Morze Korteza, ang. Gulf of California lub Sea of Cortés, hiszp. Golfo de California lub Mar de Cortés) – duża i wąska zatoka leżąca na wschodnim Pacyfiku, rozpościerająca się wzdłuż północno-zachodniego wybrzeża Meksyku. Od zachodu zamyka ją górzysty Półwysep Kalifornijski a od wschodu kontynentalne wybrzeże meksykańskie.

  W strefie Grzbietu Wschodniopacyficznego skorupa ziemska rozchodzi się z prędkością 70 mm rocznie.

  Wzdłuż Grzbietu Wschodniopacyficznego występują kominy hydrotermalne, tzw. black smokers.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. ridge2000.org - Ce site est en vente! - Portail d'informations, www.ridge2000.org [dostęp 2017-11-23].
  2. Learn & Teach, www.amnh.org [dostęp 2017-11-23] (ang.).
  Warto wiedzieć że... beta

  Komin hydrotermalny (ujście hydrotermalne, komin geotermalny) – położone na dnie oceanów miejsca erupcji gorącej wysoko zmineralizowanej wody, zawierającej również gazy wulkaniczne.
  Ocean Spokojny, Pacyfik, Ocean Wielki – największy, najgłębszy i najstarszy, obok Atlantyku, na świecie zbiornik wodny. Z powierzchnią równą 155,6 mln km² zajmuje 30% całej powierzchni Ziemi. Oficjalna polska nazwa tego oceanu, zatwierdzona przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych brzmi Ocean Spokojny.
  Płyta północnoamerykańska – płyta tektoniczna, której częścią jest kontynent Ameryki Północnej. Cała płyta sięga w kierunku wschodnim do Grzbietu Śródatlantyckiego, w kierunku zachodnim do Gór Czerskiego we wschodniej Syberii, a w kierunku północnym do Grzbietu Gakkela na dnie Oceanu Arktycznego.
  Uskok San Andreas (ang. San Andreas Fault) – uskok transformacyjny przebiegający przez zachodnią i południową Kalifornię.
  Grzbiet Chilijski, także Wyniesienie Chilijskie, Wzniesienie Zachodniochilijskie (ang. Chile Ridge, Chile Rise, hiszp. Dorsal de Chile) – fragment systemu śródoceanicznych grzbietów położony w południowo-wschodniej części Oceanu Spokojnego.
  Płyta antarktyczna − płyta tektoniczna, obejmująca swoim zasięgiem Antarktydę i najbardziej południowe części Atlantyku, Oceanu Indyjskiego oraz Pacyfiku.
  Węzeł potrójny (punkt potrójny, złącze potrójne, trójzłącze) – strefa w skorupie ziemskiej, będąca punktem styku trzech płyt tektonicznych lub trzech stref spreadingu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.612 sek.