• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grzbiet Jesztiedzki

  Przeczytaj także...
  Góry Łużyckie (323.31) (czes. Lužické hory, niem. Zittauer Gebirge, Lausitzer Gebirge) – niewielkie pasmo górskie w Sudetach Zachodnich, leżące na zachód od Gór Izerskich, na pograniczu czesko-niemieckim, między Ústí nad Labem, Żytawą a Libercem.Regionalizacja fizycznogeograficzna Europy uwzględnia kilka specyficznych cech ukształtowania powierzchni tej części świata:
  Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie lub Kotlina Żytawska (332.25) – obniżenie tektoniczne, położone pomiędzy Górami Izerskimi na południowym wschodzie, Górami Żytawskimi na południowym zachodzie i Górami Łużyckimi na zachodzie a Pogórzem Izerskim na północnym wschodzie.

  Ještědský hřbet (332.32, niem. Jeschkengebirge, Jeschkenkamm) – pasmo górskie w Czechach w Sudetach Zachodnich

  Jest to niewielkie pasmo górskie o charakterze górskim i wyżynnym, położone w północnych Czechach. Tworzy długi, wąski grzbiet o przebiegu północny zachód – południowy wschód.

  Wraz z Kozákovským hřbetem tworzy Ještědsko-kozákovský hřbet, stanowiący mezoregion Sudetów Zachodnich.

  Trasa narciarska – oznaczona trasa, przeznaczona do zjazdu narciarskiego (po stoku lub zboczu górskim) lub do biegu narciarskiego. Trasy narciarskie przeważnie są utrzymywane przez operatorów ośrodków narciarskich, którzy utrzymują również wyciągi narciarskie.Mezoregion (wł. mezoregion fizycznogeograficzny) – jednostka podziału fizycznogeograficznego przestrzeni, obejmująca większy teren o zbliżonych cechach środowiskowo-krajobrazowych. W wielostopniowej regionalizacji mezoregion stanowi jednostkę niższego rzędu wchodzącą w skład makroregionu (np. mezoregion Równina Wkrzańska wchodzi w skład makroregionu Pobrzeże Szczecińskie).

  Od północnego wschodu graniczy z Kotliną Liberecką, będącą fragmentem Kotliny Żytawskiej (czes. Žitavská pánev), od południowego zachodu z wyżynami Ralská pahorkatina i Jičínská pahorkatina. Na północnym zachodzie graniczy z Górami Łużyckimi (czes. Lužické hory).

  Dzieli się na:

  Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej.Ještěd (pol. Jeszted dawniej Jeszczed, niem. Jeschken, 1012 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Grzbietu Jesztiedzkiego (cz. Ještědský hřbet) i zarazem Grzbietu Jesztiedzko-Kozakowskiego (cz. Ještědsko-kozákovský hřbet).
 • Kryštofovy hřbety
 • Hlubocký hřbet
 • Kopaninský hřbet
 • Pasmo górskie zbudowane jest w większości ze skał metamorficznych wieku paleozoicznego, ponadto z gruboziarnistego granitu, w kilku miejscach przebijają się na powierzchnię bazaltowe wylewy. Najwyższym wzniesieniem jest Ještěd (1012 m n.p.m.).

  Sudety Zachodnie (332.3) (cz. Krkonošská oblast, Západní Sudety, Západosudetská oblast, niem. Westsudeten) - zachodnia część Sudetów leżąca między Doliną Łaby na zachodzie a Bramą Lubawską na wschodzie. Na zachodzie graniczy z Górami Kruszcowymi, na północy z Niziną Śląską i Przedgórzem Sudeckim, na wschodzie z Sudetami Środkowymi, a na południu z Płytą Północnoczeską.Skały metamorficzne (skały przeobrażone) – jeden z trzech głównych typów skał budujących skorupę ziemską, powstałe ze skał magmowych bądź osadowych (jak również niekiedy innych metamorficznych) na skutek przeobrażenia (metamorfizmu) pod wpływem wysokich temperatur (np. w pobliżu ognisk magmy) lub wysokiego ciśnienia (np. w wyniku pogrążania skał), oraz związanych z nimi procesów chemicznych. Metamorfizm powoduje zmiany składu mineralnego, czasami też chemicznego skał oraz ich struktury i tekstury.

  Ještědský hřbet jest jednym ze znaczących obszarów wypoczynkowych w Czechach. Są tu dobre warunki dla letniej turystyki pieszej i rowerowej. Podczas zimowego okresu pasmo stanowi miejsce atrakcyjne dla narciarzy z wielką liczbą tras biegowych i narciarskich, przygotowanych na tym terenie w ośrodkach narciarskich.

  Granit – głębinowa kwaśna skała o budowie jawnokrystalicznej, zbudowana z kwarcu, skalenia potasowego i plagioklazu oraz biotytu.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Piotr Migoń, Edyta Pijet-Migoń. Czeski Raj – nowy europejski geopark (The Bohemian Paradise – a new european geopark). Geoturystyka. 4 (7) 2006: 21–32  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.