• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grzbiet Adeński

  Przeczytaj także...
  Uskok transformacyjny (uskok transformujący) – granica tektoniczna między dwiema płytami litosfery, które przemieszczają się poziomo względem siebie i równocześnie rozchodzą się. Przecina grzbiet oceaniczny i strefę spreadingu. Na odcinku pomiędzy dwoma oddalającymi się od siebie fragmentami grzbietu oceanicznego obie płyty poruszają się w przeciwnych kierunkach (odwrotnie niż przy uskokach przesuwczych), co wywołuje wiele płytkich trzęsień ziemi. Na odcinkach poza fragmentami grzbietu oba fragmenty płyty przemieszczają się zgodnie w poziomie (może wystąpić niewielki ruch w pionie), a pęknięcie utworzone przez uskok transformujący "zabliźnia się". Ślad uskoku transformującego w obrębie płyty może być widoczny przez setki, a nawet tysiące kilometrów od grzbietu śródoceanicznego, tworząc oceaniczną strefę spękań (od ang. fracture zone).Grzbiet śródoceaniczny – silnie wydłużona wypukła forma dna oceanicznego, o stromych stokach, położona zazwyczaj pośrodku oceanów, oddzielająca od siebie dwa baseny oceaniczne.
  Zatoka Adeńska (arab. خليج عدن) – obszar wodny (przez Międzynarodowe Biuro Hydrograficzne uznawany za morze) na Oceanie Indyjskim pomiędzy Jemenem na południowym brzegu Półwyspu Arabskiego, a Somalią w Afryce. Na północnym zachodzie łączy się z Morzem Czerwonym przez cieśninę Bab al-Mandab.
  Grzbiet Adeński i Grzbiet Szeby

  Grzbiet Adeński (ang. Aden Ridge, Gulf of Aden Ridge, fr. Ride d'Aden) - fragment systemu śródoceanicznych grzbietów pomiędzy Afryką a Półwyspem Arabskim. Stanowi przedłużenie Grzbietu Środkowoindyjskiego oraz Grzbietu Arabsko-Indyjskiego.

  Rozciąga się w kierunku równoleżnikowym (WSW-ENE), od uskoku transformującego Owena (ang. Owen Fracture Zone) na wschodzie do węzła potrójnego Afar na zachodzie. Jego wschodnia część nazywana jest Grzbietem Szeby. Jest poprzecinany licznymi uskokami transformacyjnymi o przebiegu NE-SW. Największy z nich powoduje rozerwanie Grzbietu na dwie części.

  Płyta arabska - niewielka płyta tektoniczna, położona między płytą afrykańską na południu i zachodzie, płytą eurazjatycką na północy i płytą indyjską na wschodzie.Węzeł potrójny Afar to węzeł potrójny, znajdujący się w północno-wschodniej Afryce, będący strefą połączenia Ryftu Morza Czerwonego, Ryftu Wschodnioafrykańskiego i Grzbietu Adeńskiego.

  Przecina północno-zachodnią część Oceanu Indyjskiego oraz Zatokę Adeńską.

  Grzbiet Adeński oddziela płytę afrykańską (płytę somalijską) od płyty arabskiej.

  Bibliografia[]

 • "Long-term elasticity in the continental lithosphere; modelling the Aden Ridge propagation and the Anatolian extrusion process", Hubert-Ferrari et al., Geophysical Journal International, Volume 153, Issue 1, pp. 111-132 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Płyta afrykańska – płyta tektoniczna, obejmująca swoim zasięgiem Afrykę i znaczną część południowego Atlantyku oraz Oceanu Indyjskiego.
  Strefa uskokowa Owena (ang. Owen Fracture Zone, Owen Transform Fault) – uskok transformacyjny znajdujący się w północno-zachodniej części Oceanu Indyjskiego. Należy do ogólnoświatowego ego systemu rozłamów skorupy ziemskiej.
  Płyta somalijska – płyta tektoniczna położona w regionie wschodniej Afryki i Oceanu Indyjskiego. Zazwyczaj uważana za część płyty afrykańskiej.
  Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 65 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r. według Organisation mondiale de la Francophonie), a 72 miliony jako drugiego języka codziennego (w tym krajach Maghrebu). Wiele z tych osób mieszka w krajach, w których francuski jest jednym z języków urzędowych, bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku, i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego, jest bardziej rozpowszechniony niż w wielu krajach Czarnej Afryki, w których jest jedynym językiem urzędowym.
  Grzbiet Arabsko-Indyjski (ang. Carlsberg Ridge, fr. Dorsale de Carlsberg, hiszp. Dorsal Arábigo-Índica) - fragment systemu śródoceanicznych grzbietów pomiędzy Afryką a subkontynentem Indyjskim. Stanowi północny fragment Grzbietu Środkowoindyjskiego. Przecina północno-zachodnią część Oceanu Indyjskiego. Rozciąga się w kierunku SE-NW, od 2° szer. geogr. południowej do 10° szer. geogr. północnej, do uskoku transformującego Owena (ang. Owen Fracture Zone) na północy. Na północnym zachodzie jego przedłużeniem jest Grzbiet Adeński.
  Afryka – drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi. Ma 30,37 mln km² powierzchni, czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej naszego globu. Przechodzi przez niego południk 0°, obydwa zwrotniki i równik.
  Grzbiet Środkowoindyjski (ang. Central Indian Ridge, fr. Dorsale centrale indienne, niem. Zentralindischer Rücken) - fragment systemu śródoceanicznych grzbietów pomiędzy Afryką, subkontynentem indyjskim i Australią.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.