• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grupy kulturowe

  Przeczytaj także...
  Dyskurs (łac. discursus – bieganie w różnych kierunkach, pospieszanie dokądś, dyskusja) – pojęcie wywodzące się z językoznawstwa, jako forma organizacji języka.Michael Thadaus Fleischer (ur. 23 lutego 1952 w Zabrzu) – polski filolog, kulturoznawca, teoretyk kultury niemieckiego pochodzenia.
  Interakcja społeczna - wzajemne oddziaływanie na siebie jednostek społecznych, najczęściej przy użyciu języka i innych kodów kulturowych. Jest to jedno z podstawowych pojęć w socjologii.

  Grupy kulturowe – jedna z formacji kulturowych, element składnikowy subkultur.

  Grupa społeczna – w psychologii społecznej i socjologii zaliczany do zbiorowości społecznej zbiór co najmniej trzech osób, którego członkowie współdziałają ze sobą na zasadzie odrębności od innych, w celu zaspokajania własnych potrzeb, charakteryzujący się trwałą strukturą i względnie jednolitym systemem norm i wartości.Grupa etniczna (inaczej: etnos), w znaczeniach antropologicznym i społecznym – zbiorowość, która postrzega siebie samą lub postrzegana jest przez otaczające ją zbiorowości jako odrębną i specyficzną ze względu na jedną lub więcej cech takich jak:

  Są to grupy, w których występują interakcje (np. grupa przyjaciół, grupa pracowników, klika) i w obrębie których tworzone są dyskursy. Charakterystycznymi cechami grup kulturowych są: wolność, niestabilność czasowa i ograniczenie przestrzenne. Są systemem maksymalnej wolności i minimalnej determinacji.

  Subkultura (z łac. sub = "pod" + kultura) – określa grupę społeczną i jej kulturę wyodrębnioną według jakiegoś kryterium, na przykład zawodowego, etnicznego, religijnego, demograficznego.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Grupa etniczna
 • Grupa społeczna
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Michael Fleischer, Podstawy konstruktywistycznej i systemowej teorii kultury, [w:] Grażyna Habrajska (red.), Język w komunikacji., t. 1, Łódź 2001, s. 37 [dostęp 2019-01-13].

  Literatura[ | edytuj kod]

  1. Michael Fleischer, Teoria kultury i komunikacji, Wrocław, 2002.
  2. Grażyna Habrajska (red.), Język w komunikacji, Łódź 2001, s. 83-104.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.608 sek.