• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grupy energetyczne w Polsce  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Elektrim SA – spółka publiczna notowana od 1992 roku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, powstała w wyniku prywatyzacji dawnego PTHZ Elektrim. W pierwszym okresie po prywatyzacji, Elektrim SA prowadził bardzo rozległą i zróżnicowaną działalność za pośrednictwem ponad 140 spółek powiązanych (od produkcji turbin po produkcję rolną), jednakże działalność ta uległa gruntownej reorganizacji począwszy od 1999 roku.PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będąca jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Grupa Kapitałowa jest największym pod względem przychodów, zainstalowanych mocy wytwórczych oraz wolumenu produkcji energii elektrycznej zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym w Polsce. Grupa w obecnym kształcie powstała w 2007 roku.

  Grupy energetyczne w Polscegrupy kapitałowe powstałe w wyniku konsolidacji polskiego rynku energetycznego na mocy rządowego programu. Celem programu było m.in. utworzenie silnych ekonomicznie przedsiębiorstw, będących w stanie ponosić koszty inwestycji, stanowić konkurencję i równoważyć rynek energetyczny.

  Pierwszym krokiem, zgodnie z dyrektywą EC/54/2003, było wydzielenie Operatora Systemu Przesyłowego ze struktur PSE (PSE Operator) oraz Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (m.in. z zakładów energetycznych np. ZKE Dystrybucja, RWE Stoen Operator itd.) jako niezależnych podmiotów prawnych. Operator Systemu Przesyłowego wraz z siecią przesyłową przekazany został Skarbowi Państwa, samo PSE zostało połączone z Polską Grupą Energetyczną, jedną z czterech grup energetycznych, w jakie nastąpi konsolidacja rynku.

  Grupa kapitałowa – struktura łącząca przedsiębiorstwa za pomocą związków kapitałowych. W Polsce jest konstrukcją mającą umocowanie i definicję prawną, m.in. na gruncie ustawy o rachunkowości oraz o ochronie konkurencji i konsumentów. W odniesieniu do nauki o zarządzaniu stanowi szczególny przypadek holdingu.PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów – trzecia co do wielkości w Polsce elektrownia cieplna, kondensacyjna, blokowa z międzystopniowym przegrzewem pary i zamkniętym układem wody chłodzącej. Elektrownia znajduje się w Bogatyni (powiat zgorzelecki). Jej moc osiągalna wynosi 1900 MW. Roczna produkcja energii elektrycznej brutto to 13 144 008 MWh. podczas której zużycie węgla brunatnego na jej produkcję i produkcję energii cieplnej wynosi 11 991 500 ton.

  Grupy energetyczne[ | edytuj kod]

  Zgodnie z planem powstały 4 grupy.

  Polska Grupa Energetyczna (PGE)[ | edytuj kod]

   Osobny artykuł: PGE Polska Grupa Energetyczna.

  Polska Grupa Energetyczna utworzona na bazie holdingu BOT Górnictwo i Energetyka SA, Zespołu Elektrowni Dolna Odra SA, aktywów pozostałych po wydzieleniu z PSE SA Operatora Systemu Przesyłowego wraz z majątkiem oraz 8 spółek dystrybucyjnych z Polski centralnej i wschodniej bez RWE Stoen. 29 grudnia 2006 do spółki PSE Energia wniesionych zostało 8 firm dystrybucyjnych. Ostatecznie 9 maja 2007 roku oficjalnie powstała Polska Grupa Energetyczna, w tym dniu Skarb Państwa dokonał wniesienia 85% akcji spółek PGE Energia SA i BOT Górnictwo i Energetyka SA jako wkładu niepieniężnego do Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Początkowo siedzibą główną spółki PGE Energia SA był Lublin. 30 lipca 2009 została ona przeniesiona do Warszawy. PGE zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 6 listopada 2009 roku.

  Elektrownia Blachownia – elektrownia kondensacyjna cieplna blokowa, z zamkniętym układem wody chłodzącej, wchodzącą w skład holdingu TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna. Jest zlokalizowana przy ulicy Energetyków 11 w Kędzierzynie-Koźlu w województwie opolskim.TAURON PKE S.A. Elektrownia Łagisza – elektrownia powstała w latach 1960-1970 w Łagiszy (dzielnicy Będzina). Przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest produkcja energii elektrycznej, przesył i sprzedaż ciepła.
 • BOT Górnictwo i Energetyka SA:
 • BOT Elektrownia Bełchatów SA
 • BOT Elektrownia Opole SA
 • BOT Elektrownia Turów SA
 • BOT KWB Bełchatów SA
 • BOT KWB Turów SA
 • Zespół Elektrowni Dolna Odra SA:
 • Elektrownia Dolna Odra SA
 • Elektrociepłownia Szczecin SA
 • Elektrociepłownia Pomorzany SA
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
 • Wschodnia Grupa Energetyczna SA
 • Oddział Lublin
 • Oddział Warszawa
 • Oddział Rzeszów
 • Oddział Skarżysko-Kamienna
 • Oddział Białystok
 • Oddział Zamość
 • Łódzkie Zakłady Energetyczne SA
 • Oddział Łódź – Miasto
 • Oddział Łódź – Teren
 • Przychody: 34 mld zł
  Zysk netto: 1,2 mld zł
  Udział w dystrybucji: 29%
  Udział w produkcji: 41%
  Zatrudnienie: 39 tys. osób

  Vattenfall AB - europejski koncern energetyczny. Czwarty pod względem wielkości producent energii elektrycznej w Europie i największy producent ciepła. Firma prowadzi działalność w Danii, Finlandii, Niemczech,Szwecji, Wielkiej Brytanii i Holandii. Firma energetyczna Vattenfall jest własnością państwa szwedzkiego.Enea SA – polskie przedsiębiorstwo branży elektroenergetycznej z siedzibą w Poznaniu. Grupa kapitałowa Enea, dla której Enea SA jest jednostką dominującą działa w trzech obszarach rynku elektroenergetycznego:

  | edytuj kod]

  6 grudnia 2006 roku zgodnie z programem rządowym Skarb Państwa (reprezentowany przez ministra skarbu) oraz Enion, EnergiaPro i Elektrownia Stalowa Wola założyły Energetykę Południe. W skład GEP wejdą:

 • EnergiaPro SA
 • Oddział w Jeleniej Górze
 • Oddział w Legnicy
 • Oddział w Opolu
 • Oddział w Wałbrzychu
 • Oddział we Wrocławiu
 • Enion SA
 • Oddział w Bielsku-Białej
 • Oddział w Będzinie
 • Oddział w Częstochowie
 • Oddział w Krakowie
 • Oddział w Tarnowie
 • Południowy Koncern Energetyczny SA
 • Elektrownia Blachownia SA
 • Elektrownia Halemba SA
 • Elektrownia Jaworzno III SA
 • Elektrownia Łagisza SA
 • Elektrownia Łaziska SA
 • Elektrownia Siersza SA
 • Elektrownia Stalowa Wola SA
 • Elektrociepłownia Tychy SA
 • Elektrociepłownia Katowice SA
 • Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała SA
 • Przychody: około 16 mld zł
  Zysk netto: 1 mld
  Udział w dystrybucji: 26%
  Udział w produkcji: 17%
  Zatrudnienie: około 28 tys. osób

  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra – elektrownia cieplna, kondensacyjna wchodząca w skład PGE S.A., znajduje się w Nowym Czarnowie koło Gryfina w województwie zachodniopomorskim.TAURON – Polska Energia S.A. – polskie przedsiębiorstwo grupujące firmy z branży energetycznej, drugie pod względem wielkości w Polsce po Polskiej Grupie Energetycznej.

  Grupa Energetyczna Centrum Enea[ | edytuj kod]

  Według rządowego programu w skład tej grupy wejść miały na drodze prywatyzacji lub konsolidacji:

 • Enea S.A.
 • Oddział w Bydgoszczy
 • Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
 • Oddział w Poznaniu
 • Oddział w Szczecinie
 • Oddział w Zielonej Górze
 • Elektrownia Kozienice SA
 • kopalnia Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA
 • Wobec protestów KLW Bogdanka, kopalnia została wyłączona z projektu. 100% kapitału zakładowego Elektrowni Kozienice zostało wniesione do ENEA S.A., co umożliwić ma budowę nowego bloku w elektrowni o mocy 800-1000 MW, którego koszt wyniesie około 7 miliardów złotych.

  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Turów - kopalnia węgla brunatnego zlokalizowana w tzw. Worku Turoszowskim w województwie dolnośląskim. Część Polskiej Grupy Energetycznej.PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, w skrócie PGE ZEDO S.A. – zespół elektrowni znajdujących się w rejonie Szczecina, w województwie zachodniopomorskim.

  Przychody: około 8–10 mld zł
  Zysk netto: brak danych
  Udział w dystrybucji: 15%
  Udział w produkcji: 8%
  Zatrudnienie: około 10 tys. osób

  Grupa Energetyczna Północ – | edytuj kod]

  Czwartą grupą jest Grupa Energetyczna Północ. W maju 2007 r. Minister Skarbu Państwa podwyższył kapitał zarejestrowanej w styczniu tego roku spółki ENERGA SA, wnosząc do niej 85% swoich akcji Koncernu Energetycznego ENERGA oraz Zespołu Elektrowni Ostrołęka. W skład holdingu wchodzi:

  Elektrownia Siersza - znajduje się w Trzebini w województwie małopolskim, od 29 grudnia 2000 w składzie spółki Tauron Wytwarzanie.Elektrownia Halemba znajduje się w Rudzie Śląskiej w województwie śląskim w dolinie rzeki Kłodnicy w sąsiedztwie kopalni Halemba. Od 29 grudnia 2000 w składzie Południowego Koncernu Energetycznego S.A. Obecnie w stanie likwidacji.
 • Energa SA,
 • Energa-Operator, Oddział w Koszalinie
 • Energa-Operator, Oddział w Gdańsku
 • Energa-Operator, Oddział w Płocku
 • Energa-Operator, Oddział w Olsztynie
 • Energa-Operator, Oddział w Elblągu
 • Energa-Operator, Oddział w Słupsku
 • Energa-Operator, Oddział w Toruniu
 • Energa-Operator, Oddział w Kaliszu
 • Zespół Elektrowni Ostrołęka SA
 • Grupę kapitałową ENERGA tworzy 47 spółek, które zajmują się sprzedażą i produkcją energii elektrycznej i cieplnej, ale także zajmują się inną działalnością – od budownictwa energetycznego, poprzez usługi transportowe, informatyczne, turystyczne, iluminację obiektów, aż po usługi hotelowe.

  Elektrownia Szczecin – elektrownia wchodząca w skład PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Zespół Elektrowni Dolna OdraElektrownia Jaworzno III – elektrownia znajdująca się w Jaworznie, w województwie śląskim. Od 29 grudnia 2000 w składzie Południowego Koncernu Energetycznego S.A. Dnia 9 maja 2007 roku Skarb Państwa wniósł do Energetyki Południe S.A. akcje Południowego Koncernu Energetycznego S.A., została utworzona spółka TAURON Polska Energia S.A. W wyniku tych operacji kapitałowych, SCE Jaworzno III Sp. z o.o. obecnie wchodzi w skład grupy kapitałowej TAURON Polska Energia S.A..

  Przychody: około 5,7 mld zł
  Zysk netto: około 210 mln zł
  Udział w dystrybucji: 15%
  Udział w produkcji: 2%
  Zatrudnienie: 8,6 tys. osób

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Elektrociepłownia Katowice znajduje się w Katowicach w województwie śląskim, zbudowana pierwotnie jako ciepłownia, od 29 grudnia 2000 w składzie Południowego Koncernu Energetycznego SA obecnie Tauron Ciepło SA.
  ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. - to zespół 2 zakładów znajdujących się w Ostrołęce w województwie mazowieckim.
  PGE Obrót S.A. Oddział Lublin i PGE Dystybucja S.A. Oddział Lublin – spółki w branży elektroenergetycznej, od 2007 wchodzące w skład Polskiej Grupy Energetycznej. Zajmują się przesyłaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej. Spółka zajmująca się obrotem jest oddziałem PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, a spółka zajmująca się dystrybucją jest oddziałem PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.
  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będąca jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Grupa Kapitałowa jest największym pod względem przychodów, zainstalowanych mocy wytwórczych oraz wolumenu produkcji energii elektrycznej zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym w Polsce. Grupa w obecnym kształcie powstała w 2007 roku.
  innogy Polska S.A. (dawniej: RWE Polska S.A) – spółka akcyjna obrotu energią w branży energetycznej. Głównym akcjonariuszem innogy Polska jest RWE Energy – jeden z siedmiu segmentów Grupy RWE. innogy Polska S.A. jest jedną z 2 w pełni sprywatyzowanych w Polsce spółek energetycznych obok Górnośląskiego Zakładu Energetycznego wchodzącego w skład koncernu Tauron.
  PGE Dystrybucja SA - Oddział Zamość / dawniej Zamojska Korporacja Energetyczna SA (ZKE SA) – spółka działająca na podstawie koncesji wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, której główną dziedziną działalności jest przesyłanie oraz dystrybucja energii elektrycznej.
  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Bełchatów Od 1 stycznia 1999 r. Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów" rozpoczęła proces komercjalizacji, stając się spółką akcyjną. W latach 2003 - 2007 wchodziła w skład holdingu BOT. Obecnie jest samodzielnym oddziałem spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.