• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi

  Przeczytaj także...
  Pabianice – miasto i gmina w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim. Drugie co do liczby mieszkańców miasto aglomeracji łódzkiej. Pabianice należą do Związku Miast Polskich. Pod względem liczby ludności są trzecim (po Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim) miastem w województwie łódzkim a 59. w Polsce. Pod względem powierzchni miasto znajduje się na 9. pozycji w województwie łódzkim a 150. w Polsce. Były miastem duchownym.Ścieki – to zużyte ciecze, roztwory, koloidy lub zawiesiny, a także odpadowe ciała stałe odprowadzane za pomocą rurociągów do odbiorników naturalnych jakimi mogą być zbiorniki lub cieki wodne, doły gnilne itp. W postaci ścieków odprowadza się odpadowe substancje przemysłowe oraz odpady żywnościowe i fekalia z miejskich i osiedlowych gospodarstw domowych. Ze względu na dużą szkodliwość biologiczną ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, przed odprowadzeniem do odbiornika powinno się poddawać je oczyszczeniu w oczyszczalniach.
  Osad czynny – jest żywą zawiesiną bakterii heterotroficznych i pierwotniaków. Jest to kłaczkowata zawiesina zawierająca mikroorganizmy zdolne do prowadzenia:
  Grupowa Oczyszczalnia Ścieków (2009)

  Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi – największa oczyszczalnia ścieków tego typu w Polsce, zlokalizowana nad rzeką Ner, w południowo-zachodniej części miasta, przy granicy z Konstantynowem Łódzkim oraz Gminą Pabianice. Obejmuje szereg budowli i budynków o znaczeniu techniczno-technologicznym oraz pomocniczym. Oczyszczalnia wraz z terenami obiektów z nią związanych oraz strefą ochronną zajmuje powierzchnię 366 ha.

  Konstantynów Łódzki – miasto i gmina w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, położone nad rzeką Ner, wchodzi w skład aglomeracji łódzkiej.Odstojnik (także osadnik) – zbiornik, w którym przebiega grawitacyjne osiadanie zanieczyszczeń zawartych (w postaci zawiesin) w zanieczyszczonej wodzie (również ściekach) z gospodarstw domowych, w kopalniach lub zakładach przemysłowych. Dzięki temu możliwe jest wykorzystywanie wody w obiegu zamkniętym lub odprowadzenie ścieków do kanalizacji w przypadku ścieków przemysłowych lub rzeki w przypadku ścieków komunalnych.

  W GOŚ oczyszczane są wymieszane ścieki ogólnospławne oraz sanitarne spływające kanalizacją z terenów miasta Łodzi oraz sąsiednich miast i gmin: Konstantynowa Łódzkiego, Ksawerowa, Pabianic, Nowosolnej. Dowożone są również ścieki z miejsc nieskanalizowanych. Do oczyszczalni wpływa obecnie 210 tys. m³ ścieków na dobę. Przepustowość hydrauliczna linii biologicznego oczyszczania w docelowym stadium oczyszczalni wyniesie ok. 350 tys. m³/d, co czyni z niej największą oczyszczalnię ścieków komunalnych w Polsce. Liczebność obsługiwanej populacji wyniesie wtedy blisko milion.

  Oczyszczalnia ścieków – jest to zespół urządzeń i obiektów technologicznych służących do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych czyli do usuwania ze ścieków substancji w nich rozpuszczonych, koloidów i zawiesin przed odprowadzeniem ich do rzeki, jeziora, morza, gruntu.Nowosolna (niem. Neu-Sulzfeld) – osiedle administracyjne (jednostka pomocnicza gminy) we wschodniej części Łodzi, w dzielnicy Widzew, obejmujące dawną podłódzką wieś o tej samej nazwie. Osiedle liczy obecnie około 2500 mieszkańców. W Nowosolnej znajduje się siedziba gminy Nowosolna, w której skład Nowosolna jednak nie wchodzi.

  Oczyszczalnia pracuje metodą osadu czynnego w układzie zbliżonym do MUCT z chemicznym wspomaganiem usuwania związków fosforu. Prowadzi skojarzoną z procesem technologicznym gospodarkę cieplno-energetyczną wykorzystując do tego celu biogaz generowany w procesie fermentacji osadów. Gaz powstający z osadów ściekowych wykorzystywany jest w miejscowej elektrowni. Dzięki temu oczyszczalnia jest samowystarczalna energetycznie, a nawet ma nadwyżki na sprzedaż.

  Elektrociepłownia – zakład przemysłowy wytwarzający w jednym procesie technologicznym w sposób skojarzony energię elektryczną oraz ciepło w postaci czynnika (najczęściej wody) o wysokiej temperaturze dla miejskiej sieci ciepłowniczej lub przemysłu.Ner – rzeka w środkowej Polsce o długości 134 km, na Wysoczyźnie Łaskiej i w Kotlinie Kolskiej, prawy dopływ środkowej Warty. W dolnym odcinku pradolinnym dawniej zabagnione dno doliny jest obecnie uregulowane i użytkowane pod łąki. Maksymalna rozpiętość wahań stanów wody w dolnym biegu wynosi 3,5 m.

  Budowa oczyszczalni rozpoczęła się 23 października 1974. W 1990 roku zbudowano pierwszy kolektor, halę krat i piaskowników oraz kanał ominięcia. W 1994 oddano do użytku Kolektor VII, w związku z czym nastąpiło pełne przejęcie ścieków, co pozwoliło na wyłączenie z eksploatacji starej oczyszczalni mechanicznej na Lublinku. W 1997 r. powstały pierwsze Zamknięte Komory Fermentacyjne o wysokości 30 metrów, tym samym, ścieki do procesu oczyszczania mechanicznego dodano oczyszczanie biologiczne. Za koniec budowy można uznać rok 2002, w którym dobudowano linie biologicznego oczyszczania ścieków oraz ukończono hale z dmuchawami, dostarczającymi tlen mikroorganizmom usuwającym zanieczyszczenia. Rozwinięciem możliwości GOŚ było wybudowanie w 2004 elektrociepłowni. Zasilana biogazem z komór fermentacyjnych, wytwarza ok. 2,7 MW mocy elektrycznej oraz ok. 3,5 MW mocy cieplnej, co prawie w całości zaspokaja potrzeby całego obiektu.

  Gmina Pabianice (do 1954 gmina Górka Pabianicka) – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łódzkim.Biogaz, gaz wysypiskowy – gaz palny, produkt fermentacji anaerobowej związków pochodzenia organicznego (np. ścieki, m.in. ścieki cukrownicze, odpady komunalne, odchody zwierzęce, gnojowica, odpady przemysłu rolno-spożywczego, biomasa) a częściowo także ich rozpadu gnilnego, powstający w biogazowni.

  Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej zakład jest modernizowany oraz rozbudowywany. Wprowadzane są nowe technologie, podwyższające jakość wody wpadającej do Neru. Łódź ma w planach zbudowanie instalacji utylizacji osadów, dzięki czemu nie będą musiały być składowane w lagunach osadowych.

  Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

  Oficjalna strona GOŚ
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.