• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grupa metinowa

  Przeczytaj także...
  Metan (znany także jako gaz błotny i gaz kopalniany), CH4 – organiczny związek chemiczny, najprostszy węglowodór nasycony (alkan). W temperaturze pokojowej jest bezwonnym i bezbarwnym gazem. Jest stosowany jako gaz opałowy i surowiec do syntezy wielu innych związków organicznych.Grupa alkilowa (alkil) – fragment organicznego związku chemicznego, jednowartościowa grupa utworzona formalnie przez oderwanie jednego atomu wodoru od cząsteczki alkanu. Oznacza się ją literą R (symbol "R" nie jest jednak jednoznaczny i może też oznaczać dowolną resztę chemiczną), a wzór ogólny to: CnH2n+1. Najprostszą z nich jest grupa metylowa (-CH3):
  Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego. Jego izotop, prot, jest najprostszym możliwym atomem, zbudowanym z jednego protonu i jednego elektronu.

  Grupa metinowa, metin – trójwartościowa grupa funkcyjna pochodząca od metanu, z cząsteczki którego usunięto trzy atomy wodoru. W zależności od rodzaju wiązań, które tworzy z resztą cząsteczki, wyróżnić można trzy grupy:

 • grupa metanotriylowa (>CH)
 • grupa metanylylidenowa (=CH)
 • grupa metylidynowa, grupa metanylidynowa (CH)
 • grupa metanotriylowa

 • grupa metanylylidenowa

  Grupa funkcyjna (podstawnik) – szczególnie aktywna część cząsteczki, która jest odpowiedzialna za jej sposób reagowania w danej reakcji.Grupa metylenowa (metanodiyl, metylen), -CH2- – najprostsza grupa alkenylowa zbudowana z jednego atomu węgla i dwóch atomów wodoru, mająca dwa wiązania chemiczne. Występuje w wielu związkach organicznych. Jej nazwa wynika z faktu, że można ją utworzyć myślowo z metanu poprzez oderwanie od niego dwóch atomów wodoru. Myślowe oderwanie jednego atomu wodoru od metanu definiuje grupę metylową (-CH3), której nie należy mylić z grupą metylenową.
 • grupa metylidynowa

 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • grupa alkilowa (grupa metylowa, CH
  3
  )
 • grupa metylenowa (grupa metanodiylowa, CH
  2
  )
 • grupa metylidenowa (grupa metanylidenowa, =CH
  2
  )
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Termin „grupa metinowa” nie jest precyzyjny. W zależności od publikacji może oznaczać konkretną grupę funkcyjną, dwie grupy spośród wymienionych (grupę metanotriylową i grupę metanylylidenową) bądź wszystkie trzy grupy.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Henri A. Favre, Warren H. Powell, Nomenclature of Organic Chemistry. IUPAC Recommendations and Preferred Names 2013 (Blue Book), Royal Society of Chemistry, International Union of Pure and Applied Chemistry, 2014, s. 1482–1483, DOI10.1039/9781849733069, ISBN 978-0-85404-182-4.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.Grupa metylidenowa – dwuwalencyjna organiczna grupa alkilidenowa powstała formalnie przez usunięcie dwóch atomów wodoru z cząsteczki metanu, która przyłączona jest do reszty związku chemicznego poprzez wiązanie podwójne.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.