• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grupa inuicka

  Przeczytaj także...
  Międzynarodowa Unia Astronomiczna (ang. International Astronomical Union; fr. Union Astronomique Internationale – IAU/UAI/MUA) – międzynarodowa organizacja zrzeszająca 10871 zawodowych astronomów (wymagane jest posiadanie co najmniej doktoratu) rekomendowanych przez odpowiednie Komitety Narodowe. Koordynuje działalność badawczą w dziedzinie astronomii na świecie, organizuje kongresy generalne co trzy lata (ostatni, XXVII, odbył się w sierpniu 2012 w Pekinie), sympozja i inne konferencje specjalistyczne, prowadzi działalność wydawniczą i informacyjną (np. telegramy o nowych odkryciach). Zorganizowana jest w 37 komisji specjalistycznych grupujących się w 12 zespołach. Obecnym prezydentem MUA jest Robert Williams, a sekretarzem generalnym Ian F. Corbett.Paaliaq (Saturn XX) - jeden z nieregularnych księżyców Saturna, odkryty w 2000 roku przez B.J. Gladmana. Należy on do grupy inuickiej nieregularnych księżyców poruszających się ruchem prostym (zgodnie z kierunkiem obrotu Saturna) wokół planety.
  Saturn – gazowy olbrzym, szósta planeta Układu Słonecznego pod względem oddalenia od Słońca, druga po Jowiszu pod względem masy i wielkości. Charakterystyczną jego cechą są pierścienie, składające się głównie z lodu i w mniejszej ilości z odłamków skalnych; inne planety-olbrzymy także mają systemy pierścieni, ale żaden z nich nie jest tak rozległy ani tak jasny. Według danych z lipca 2013 roku znane są 62 naturalne satelity Saturna.

  Grupa inuicka – grupa zewnętrznych, nieregularnych księżyców Saturna, poruszających się ruchem prostym (zgodnie z kierunkiem obrotu planety) po orbitach o inklinacji ok. 46°. Nazwy księżyców z tej grupy pochodzą z mitologii Inuitów (Eskimosów).

  Charakterystyka grupy[]

  Księżyce nieregularne Saturna; grupy galijska i inuicka są położone powyżej osi i=0

  Grupa jest dosyć jednolita, obejmuje satelity o podobnych orbitach i lekko czerwonej barwie. Wyróżnia się w niej Ijiraq, wyraźnie bardziej czerwony niż pozostałe księżyce.

  Grupa galijska – grupa zewnętrznych, nieregularnych księżyców Saturna, poruszających się ruchem prostym (zgodnie z kierunkiem obrotu planety) po orbitach o inklinacji ok. 34°. Nazwy księżyców z tej grupy pochodzą z mitologii celtyckiej, przeważnie galijskiej (chociaż Bebhionn to imię bogini z mitów irlandzkich).Naturalny satelita (księżyc) – ciało niebieskie pochodzenia naturalnego, obiegające planetę, planetę karłowatą lub planetoidę. Słowo „Księżyc” pisane wielką literą oznacza naturalnego satelitę Ziemi.

  Satelity z grupy inuickiej mają:

 • wielkie półosie orbit w zakresie 11,1–18,0 Gm
 • mimośród w zakresie 0,160–0,364
 • inklinację w zakresie 45,13–46,44°
 • do 40 km średnicy
 • Księżyce[]

  Do grupy tej należą (w kolejności od Saturna):

 • Kiviuq
 • Ijiraq
 • Paaliaq
 • Siarnaq
 • Tarkek
 • Zobacz też[]

 • Grupa galijska
 • Grupa nordycka
 • Linki zewnętrzne[]

 • USGS Gazetteer of Planetary Nomenclature (ang.) – strona Międzynarodowej Unii Astronomicznej, poświęcona nazewnictwu księżyców w Układzie Słonecznym
 • Saturn's Known Satellites (ang.)
 • Księżyce nieregularne – niewielkie satelity krążące wokół planety po orbitach wydłużonych, odległych i często silnie nachylonych do płaszczyzny jej równika. Często poruszają się one ruchem przeciwnym do obrotu planety, czyli po orbitach wstecznych. Te cechy świadczą że nie powstały one z dysku materii otaczającego formującą się planetę, jak księżyce regularne, lecz pierwotnie krążyły wokół Słońca i zostały przechwycone.Kiviuq (Saturn XXIV) – księżyc Saturna odkryty przez B.J. Gladmana w sierpniu 2000 roku. Odkrycia dokonano za pomocą 3,6-metrowego teleskopu Kanadyjsko-Francusko-Hawajskiego na Mauna Kea (Hawaje).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Półoś wielka - jest to połowa większej osi elipsy. Elipsa ma dwie osie symetrii, a każda z nich składa się z dwóch półosi. Na dłuższej osi elipsy znajdują się dwa tak zwane ogniska. Analogiczne półoś mała definiowana jest jako połowa mniejszej osi elipsy.
  Grupa nordycka – duża grupa zewnętrznych, nieregularnych księżyców Saturna, poruszających się ruchem wstecznym. Nazwy księżyców z tej grupy pochodzą z mitologii nordyckiej, oprócz największej Febe, która została odkryta ponad sto lat przed wprowadzeniem tej konwencji.
  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.
  Inklinacja (nachylenie) – jeden z elementów orbity. Określa kąt pomiędzy płaszczyzną orbity a płaszczyzną odniesienia. W astronomii gwiazdowej przez nachylenie rozumie się także kąt, jaki tworzy linia widzenia na gwiazdę z jej osią obrotu, albo z osią prostopadłą do płaszczyzny jej orbity, w przypadku gwiazd podwójnych i wielokrotnych.
  Siarnaq (Saturn XXIX) – księżyc Saturna odkryty wraz z Tarvosem pod koniec września 2000 roku przez grupę B.J. Gladmana przy pomocy 3,6-metrowego Teleskopu Kanadyjsko-Francusko-Hawajskiego na Mauna Kea (Hawaje).
  Inuit (nazwa własna i ang.: Inuit, spolszczenia: Inuici, Inuitowie, według hasła w encyklopedii PWN Innuici) – grupa rdzennych ludów obszarów arktycznych i subarktycznych Grenlandii, Kanady, Alaski i Syberii. Ludy eskimo-aleuckie należą do rodziny ludów pochodzenia azjatyckiego oraz dzielą się na dwie główne grupy: Jugytów (używających języków Yupik) oraz Inuitów.
  Ekscentryczność (inaczej mimośród) – wielkość charakteryzująca kształt orbity, opisywanej równaniem parametrycznym krzywej stożkowej. Oznacza się ją symbolem e. Najczęściej używana przy opisie toru ruchu ciała obiegającego drugie ciało pod wpływem siły grawitacji. W ogólności tor ruchu jest taki sam w polu każdej siły centralnej proporcjonalnej do odwrotności kwadratu odległości od centrum (1/r; w szczególności siły elektrostatycznej).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.