• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grupa etylenowa

  Przeczytaj także...
  Chemical Abstracts Service (CAS) – największa na świecie chemiczna naukowa baza danych, będąca własnością American Chemical Society (ACS). CAS to także nazwa instytucji zajmującej się tworzeniem tej bazy danych.Etan (C2H6) – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów. Występuje w przyrodzie jako jeden ze składników gazu ziemnego.
  Wiązanie wielokrotne – wiązanie chemiczne między dwoma atomami, w którym bierze udział więcej niż jedna para elektronowa.

  Grupa etylenowa, grupa etano-1,2-diylowa – dwuwalencyjna, organiczna grupa alkanodiylowa powstała formalnie przez usunięcie dwóch atomów wodoru z dwóch różnych atomów węgla cząsteczki etanu, która przyłączona jest do reszty związku chemicznego poprzez dwa wiązanie pojedyncze.

  Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.

  Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Nazwa „etylen” była do 1993 roku stosowana w nomenklaturze IUPAC do oznaczenia dwuwalencyjnych grup pochodzących od etanu, które łączyły się z resztą związku chemicznego za pomocą dwóch wiązań pojedynczych, tj. grupy etano-1,1-diylowej (>CHCH
   3
   ) i grupy etano-1,2-diylowej. W nomenklaturze Chemical Abstracts Service nazwa „etylen” może być stosowana zarówno do oznaczenia obu tych grup, jak i grupy etylidenowej (=CHCH
   3
   ) (Nomenklatura związków organicznych 2013 ↓, s. 566).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. P-56.4 Końcówki ‘diyl’ i ‘yliden’ vs. ‘ylen’, [w:] Henri A. Favre, Warren H. Powell, Nomenklatura związków organicznych. Rekomendacje IUPAC i nazwy preferowane 2013, Komisja Terminologii Chemicznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego (tłum.), Narodowy Komitet Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej, 2016, s. 566–567.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.715 sek.