• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grupa estrowa

  Przeczytaj także...
  Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp.Estry (od niem. Essigäther - octan etylu; Essig - ocet i Äther - eter) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli. Komponentami kwasowymi mogą być zarówno kwasy karboksylowe, jak i kwasy nieorganiczne.
  Grupa alkilowa (alkil) – fragment organicznego związku chemicznego, jednowartościowa grupa utworzona formalnie przez oderwanie jednego atomu wodoru od cząsteczki alkanu. Oznacza się ją literą R (symbol "R" nie jest jednak jednoznaczny i może też oznaczać dowolną resztę chemiczną), a wzór ogólny to: CnH2n+1. Najprostszą z nich jest grupa metylowa (-CH3):

  Grupa estrowa - dwuwartościowa grupa funkcyjna występująca w estrach czyli związkach organicznych powstałych w wyniku reakcji kwasów karboksylowych i alkoholi.

  Grupa estrowa.PNG
 • R - alkil pochodzący od kwasu karboksylowego po oderwaniu grupy karboksylowej.
 • R - alkil pochodzący od alkoholu po oderwaniu od niego grupy hydroksylowej.
 • W jednym estrze może być odpowiednio kilka grup estrowych, jeżeli alkohol posiadał tyle grup hydroksylowych. W tłuszczach najczęściej występują trzy grupy estrowe.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.692 sek.