• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grupa cyjanianowa

  Przeczytaj także...
  Grupa funkcyjna (podstawnik) – szczególnie aktywna część cząsteczki, która jest odpowiedzialna za jej sposób reagowania w danej reakcji.Cyjaniany (MOCN, gdzie M = jednowartościowy atom metalu) – związki chemiczne, sole lub estry kwasu cyjanowego (HOCN).
  Grupa izocyjanianowa (nie mylić z grupą izocyjankową!) to grupa funkcyjna o ogólnym wzorze: -N=C=O. Występuje ona w izocyjanianach i jest izomeryczna względem grupy cyjanianowej (-O-C≡N). Cechuje się wysoką reaktywnością: izocyjaniany reagują z wodą wytwarzając aminę i dwutlenek węgla, co jest wykorzystywane np. w piankach poliuretanowych.

  Grupa cyjanianowagrupa funkcyjna występującą w cyjanianach, o wzorze –O–C≡N.

  Od izomerycznej grupy izocyjanianowej (–N=C=O) różni się sekwencją atomów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.696 sek.