• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grupa alkoksylowa

  Przeczytaj także...
  Grupa alkilowa (alkil) – fragment organicznego związku chemicznego, jednowartościowa grupa utworzona formalnie przez oderwanie jednego atomu wodoru od cząsteczki alkanu. Oznacza się ją literą R (symbol "R" nie jest jednak jednoznaczny i może też oznaczać dowolną resztę chemiczną), a wzór ogólny to: CnH2n+1. Najprostszą z nich jest grupa metylowa (-CH3):Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp.
  Grupa funkcyjna (podstawnik) – szczególnie aktywna część cząsteczki, która jest odpowiedzialna za jej sposób reagowania w danej reakcji.

  Grupa alkoksylowagrupa funkcyjna o ogólnym wzorze RO- lub -OR, gdzie R to dowolna grupa alkilowa.

  Grupy alkoksylowe są we wszystkich alkoholach (RO-H) i estrach (RCO-OR), mogą jednak występować w niemal każdym związku organicznym.

  Daną grupę nazywa się według odpowiedniego węglowodoru, zastępując w niej końcówkę -an końcówką -oksy. Dla przykładu CH3O- to grupa metoksylowa (od CH4, metan), a C2H5O- to grupa etoksylowa (od C2H6, etan).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • grupa hydroksylowa
 • grupa karboksylowa
 • Węglowodory – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej strukturze wyłącznie atomy węgla i wodoru. Wszystkie one składają się z podstawowego szkieletu węglowego (powiązanych z sobą atomów węgla) i przyłączonych do tego szkieletu atomów wodoru.Estry (od niem. Essigäther - octan etylu; Essig - ocet i Äther - eter) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli. Komponentami kwasowymi mogą być zarówno kwasy karboksylowe, jak i kwasy nieorganiczne.
  Warto wiedzieć że... beta

  Grupa karboksylowa – jedna z podstawowych organicznych grup funkcyjnych o wzorze –COOH. Charakterystyczna dla wszystkich kwasów karboksylowych. Ma charakter kwasowy, a kwasowość zależy od reszty węglowodorowej. Grupa ta jest jedną z dwóch grup funkcyjnych aminokwasów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.65 sek.