• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grupa Zagranica  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Polska Misja Medyczna Stowarzyszenie zajmujące się profesjonalną pomocą medyczną ofiarom wojen, katastrof i kataklizmów. Akcje stowarzyszenia obejmują ludzi zepchniętych na margines uwagi społecznej w Polsce i na świecie. Działania na obszarze Polski obejmują grupy nie mające dostępu do opieki medycznej, takie jak społeczność Romów, środowiska imigrantów oraz bezdomnych. Na terenie Polski przeprowadzane są także kampanie profilaktyczne. Aktywność zagraniczna Polskiej Misji Medycznej opiera się na realizacji kilkuletnich programów pomocowych, ukierunkowanych na zaspokojenie konkretnych potrzeb kraju docelowego.World Wide Fund for Nature (WWF, dawniej World Wildlife Fund) – tłum. „Światowy Fundusz na rzecz Przyrody” to organizacja pozarządowa powstała w 1961 roku jako organizacja ekologiczna o charakterze międzynarodowym. Misją WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego Ziemi i stworzenie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą.

  Grupa Zagranica – związek stowarzyszeń zrzeszający część polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną.

  W czerwcu 2014 do Grupy Zagranica należało 61 organizacji, w tym 59 to członkowie zwyczajni, a 2 członkowie wspierający. Grupa Zagranica jest członkiem sieci CONCORD – Europejskiej Konfederacji Organizacji Pozarządowych na rzecz Pomocy i Rozwoju.

  Nadrzędnym celem Grupy Zagranica jest budowanie sprawnego i kompetentnego polskiego sektora pozarządowego, który w sposób efektywny przyczynia się do rozwoju krajów uboższych, stabilnego instytucjonalnie i finansowo, rozpoznawanego i traktowanego jako ważny element polityki zagranicznej i społecznej państwa.

  Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego – polski think-tank specjalizujący się w polityce międzynarodowej z koncentracją na stosunki transatlantyckie i obszar postsowiecki. Misją Fundacji jest propagowanie wolności, sprawiedliwości i demokracji, oraz wspieranie działań mających na celu umacnianie społeczeństwa obywatelskiego.Europa Środkowo-Wschodnia – nazwa stosowana dla określenia europejskich państw mających wspólne korzenie kulturowe i historyczne, a także wspólną przeszłość jako buforowe socjalistyczne republiki podlegające ZSRR, badź będące jego częścią składową jako republiki radzieckie. Jest to zbitek dwóch określeń tej części Europy – geograficznego (środkowa) i politycznego (Wschodnia).

  Spis treści

 • 1 Cele szczegółowe
 • 2 Działania
 • 3 Historia
 • 4 Organizacje członkowskie
 • 5 Przypisy
 • 6 Linki zewnętrzne


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Biuro Inicjatyw Międzynarodowych to organizacja pozarządowa powstała w roku 2004 w Krakowie. Prezesem zarządu Stowarzyszenia jest Monika Zamarlik. Obecnie Stowarzyszenie jest w trakcie dynamicznego rozwoju, rozszerza sfery swojej działalności, prowadzi programy międzynarodowe, społeczne, szkoleniowe i eksperckie. Należy do "Grupy Zagranica" i "Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych". Uzyskuje najlepsze wyniki w konkursach projektów w instytucjach polskich i zagranicznych.
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) – polska organizacja pozarządowa o charakterze niezależnym i niekomercyjnym.
  Instytut Studiów Strategicznych (ISS), Fundacja Instytut Studiów Strategicznych, polska organizacja pozarządowa z siedzibą w Krakowie założona w 1993 przez Bogdana Klicha, Uniwersytet Jagielloński i Akademię Ekonomiczną w Krakowie pod nazwą Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji; od 2001 działa pod obecną nazwą.
  Stowarzyszenie Willa Decjusza tworzy forum wymiany myśli przedstawicieli różnych kultur, narodowości i obszarów zainteresowań oraz poszukiwań i wzajemnych inspiracji dla pracy twórczej. W realizacji swych programów współpracuje z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, które dążą do rozwoju wartości istniejących w kulturach regionalnych, wspierają procesy integracji europejskiej oraz propagują humanistyczne dziedzictwo cywilizacji europejskiej. Organizacja założona w 1995 roku, działalność rozpoczęła w 1996 roku w odnowionej Willi Decjusza – renesansowym obiekcie powstałym w 1535 roku z inicjatywy Justusa Ludwika Decjusza. Stowarzyszenie od 2007 jest organizacją pożytku publicznego.
  Amnesty International – międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie naruszeniom fundamentalnych praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie – od organizowania pisania listów do rządów krajów łamiących te prawa, poprzez publiczne rozgłaszanie informacji o takich naruszeniach, po realną pomoc finansową i prawną poszkodowanym osobom.
  Centrum Stosunków Międzynarodowych – niezależny, pozarządowy ośrodek zajmujący się polską polityką zagraniczną i najważniejszymi dla Polski problemami polityki międzynarodowej. Instytucja została założona przez ambasadora Janusza Reitera, który pełni funkcje prezesa. Podstawowym zadaniem Centrum jest doradztwo polityczne, stałe monitorowanie działań rządu w polityce zagranicznej oraz opisywanie aktualnej sytuacji międzynarodowej Polski. W tym celu przygotowuje raporty i analizy, organizuje konferencje i seminaria, publikuje artykuły i książki, prowadzi projekty badawcze i grupy robocze. W ciągu wieloletniej działalności Centrum Stosunków Międzynarodowych udało się stworzyć grono stałych współpracowników oraz zbudować forum dyskusji o polityce zagranicznej dla polityków, parlamentarzystów, urzędników państwowych i lokalnych, dziennikarzy, naukowców, studentów i przedstawicieli innych organizacji pozarządowych.
  Polska Akcja Humanitarna (PAH) – organizacja humanitarna założona i prowadzona przez Janinę Ochojską. Organizacja powstała w 1994 roku z inicjatywy pracowników biur: warszawskiego, toruńskiego i łódzkiego Fundacji EquiLibre.

  Reklama