• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grupa PKP

  Przeczytaj także...
  Holding (od angielskiego holding company − od słowa hold oznaczającego trzymać) − organizacja grupująca za pomocą mniej lub bardziej wyraźnych powiązań różne samodzielne pod względem prawnym podmioty gospodarcze, przy czym jeden z podmiotów ma w tym powiązaniu pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe. Istotą holdingu jest zarządzanie przez jedną organizację innymi podmiotami oraz kontrolowanie działalności dzięki zależnościom kapitałowym lub personalnym. Holding jest zatem formą kumulacji kapitału. Kumulacja może następować przez przejmowanie słabszych przedsiębiorstw, najpierw w swoich branżach i pokrewnych, a później także w innych obszarach gospodarki. Innym sposobem jest celowe wyodrębnienie z przedsiębiorstwa „matki” samodzielnych pod względem prawa, lecz uzależnionych ekonomicznie przedsiębiorstw „córek” (filii). Zależności matka-córka ogólnie mają charakter drzewiasty i mogą być rozbudowane, np. spółka "matka" posiada większość udziałów w kilku spółkach "córkach", które z kolei posiadają udziały większościowe w spółkach najniższego piętra zarządzania. Jednak taki model zależności w holdingach nie jest jedyny - występują też bardziej złożone sieci powiązań, w tym kapitałowych.Trako (pełna nazwa Międzynarodowe Targi Kolejowe Trako) – największe w Polsce i drugie w Europie targi transportu kolejowego. Targi odbyły się w latach 1996, 1998 i 1999 w Gdyni, natomiast począwszy od 2001 wydarzenie ma miejsce w Gdańsku i jest organizowane co dwa lata w ramach Międzynarodowych Targów Gdańskich.
  Dezamet, Zakłady Metalowe Dezamet SA – należące do Bumar Amunicja SA przedsiębiorstwo produkcyjne z Nowej Dęby, wywodzące się z powstałej w 1939 Wytwórni Amunicji Nr 3, która została utworzona w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP).
  Grupa PKP Trako 2017
  Stoisko Grupy PKP na targach Trako 2015

  Grupa PKPgrupa kapitałowa powstała w 2001 na podstawie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe uchwalonej 8 września 2000 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 146).

  PKP Cargo SA – operator kolejowych przewozów towarowych, funkcjonujący od 2001 roku. Do 30 października 2013 roku był publicznym operatorem kolejowych przewozów towarowych.Grupa kapitałowa – struktura łącząca przedsiębiorstwa za pomocą związków kapitałowych. W Polsce jest konstrukcją mającą umocowanie i definicję prawną, m.in. na gruncie ustawy o rachunkowości oraz o ochronie konkurencji i konsumentów. W odniesieniu do nauki o zarządzaniu stanowi szczególny przypadek holdingu.

  Jednostką dominującą w grupie i posiadającą udziały we wszystkich spółkach holdingu jest spółka Skarbu Państwa PKP S.A. W skład grupy wchodzi spółka PKP S.A. oraz kolejowe spółki przewozowe, spółki zarządzające infrastrukturą kolejową, a także inne podmioty prawa handlowego, świadczące usługi poza rynkiem kolejowym.

  Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. (PKP LHS) – polski przewoźnik kolejowy oraz zarządca infrastruktury linii kolejowej nr 65 (LHS). Spółka jest własnością Skarbu Państwa (99,99 %) i PKP S.A. (0,01 %). Wchodzi w skład holdingu Grupa PKP. Jest członkiem Związku Pracodawców Kolejowych i Railway Business Forum.

  Grupa PKP jest jednym z największych polskich pracodawców i czwartą co do wielkości europejską grupą skupiającą spółki kolejowe. Grupa PKP jest reprezentowana we wszystkich międzynarodowych organizacjach kolejowych.

  Spółki Grupy PKP i z udziałem PKP S.A.[ | edytuj kod]

 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 36,56%
 • PKP Cargo S.A., 33,01%
 • PKP Intercity S.A., 100,00%
 • PKP Informatyka Sp. z o.o., 100,00%
 • PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., 100,00%
 • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., 68,72%
 • KPT-W Natura TOUR Sp. z o.o., 100,00%
 • Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o., 100,00%
 • CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o., 100,00%
 • Kolejowe Towarzystwo Finansowe VIAFER S.A. w likwidacji, 100,00%
 • Windykacja Kolejowa Sp. z o.o., 100,00%
 • PKP Telkol Sp. z o.o., 100,00%
 • Xcity Investment Sp. z o.o., 99,976%
 • Zakład Robót Inżynieryjnych Warszawa Sp. z o.o., 100,00%
 • SPV Katowice 1 Sp. z o.o., 99,9999%
 • N-P SPV 1 Sp. z o.o., 50,00%
 • SPV Warszawa Zachodnia Sp. z o.o., 99,965%
 • SPV Projekty Warszawskie Sp. z o.o., 99,9997%
 • Cakolmar Sp. z o.o. w likwidacji, 40,00%
 • Krakowskie Centrum Komunikacyjne Sp. z o.o. w likwidacji, 33,33%
 • Carbokol S.A. w upadłości, 42,86%
 • Unikol Sp. z o.o., 34,00%
 • City West S.A., 19,67%
 • Tasko Sp z o.o. w likwidacji, 12,99%
 • Polkombi S.A., 8,52%
 • Huta Łaziska S.A. w upadłości, 1,91%
 • LEN S.A.w likwidacji, 0,745%
 • Zakłady Przemysłu Lniarskiego LENWIT Sp. z o.o., 0,455%
 • Dezamet S.A., 0,036%
 • Invest STAR S.A., 0,015%
 • Stocznia Gdynia S.A., 0,003%
 • Tłocznia Metali „PRESSTA” S.A. w upadłości, 0,638%
 • Huta Ostrowiec S.A. w upadłości, 0,654%
 • Zakłady Tworzyw Sztucznych Pronit S.A.w upadłości, 0,289%
 • Huta Batory S.A. w upadłości, 0,060%
 • Daewoo Motor Polska Sp. z o.o. w upadłości, 0,047%
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • PKP S.A.
 • Wykaz spółek Grupy
 • Jednoosobowa spółka skarbu państwa – spółka utworzona w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, której dokonuje Minister Skarbu Państwa na wniosek organu założycielskiego, dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, rady pracowniczej lub z własnej inicjatywy.Stocznia Gdynia S.A. – stocznia okrętowa w Gdyni w stanie likwidacji. Zajmuje 100 ha przy kanale portowym Portu Gdynia. Utrzymywała własne Biuro Projektowe współpracujące z Politechniką Gdańską i z Centrum Techniki Okrętowej. Posiadała certyfikat jakości ISO 9001. Jako stocznia produkcyjna wybudowała ponad 600 statków o coraz większej złożoności konstrukcyjnej i tonażu.
  Warto wiedzieć że... beta

  Huta Ostrowiec – kombinat metalurgiczny zlokalizowany w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest obecnie własnością hiszpańskiej grupy Celsa. Największy zakład przemysłowy województwa świętokrzyskiego i jeden z największych w Polsce południowo-wschodniej, znajdujący się na 261 miejscu Listy 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej za rok 2008 publikowanego przez Rzeczpospolitą.
  Huta Batory (niem. Bismarckhütte) – huta żelaza, która istniała jako podmiot gospodarczy w latach 1873–2013 w Chorzowie-Batorym. W wyniku przekształceń własnościowych, w latach 2005–2013 jej części zostały skonsolidowane (jako oddziały, spółki i działy), wchodząc w skład grupy kapitałowej Alchemia S.A. w Warszawie:
  PKP Intercity, PKP IC – spółka akcyjna grupy PKP, obsługująca kolejowe przewozy pasażerskie. Uruchamia pociągi kategorii: Express InterCity (EIC) i Twoje Linie Kolejowe (TLK). Oferuje przewozy w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia.
  Huta Łaziska S.A. – huta w Łaziskach Górnych w województwie śląskim, wyspecjalizowana w produkcji żelazostopów. Jest największym w Polsce odbiorcą energii elektrycznej.
  PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście (identyfikator literowy – SKMT, cyfrowy – 1351) – polskie przedsiębiorstwo transportowe, zarządzające wydzielonym systemem kolei miejskiej głównie na terenie aglomeracji Trójmiasta. Część kursów łączy ją ze Słupskiem, co de facto czyni go także przewoźnikiem regionalnym.
  PKP TELKOL sp. z o.o. – spółka powstała w 2014 pod nazwą PKP Utrzymanie sp. z o.o., w wyniku wydzielenia z TK Telekom spółka z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zajmującej się utrzymaniem w sprawności urządzeń telekomunikacyjnych, służących do bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów. Na przełomie lat 2017/2018 spółka połączyła się z PKP Budownictwo sp. z o.o. przejmując jej udziały. Kapitał zakładowy spółki wynosi 90 769 500 zł. Właścicielem 100% udziałów w PKP TELKOL spółka z o.o. są Polskie Koleje Państwowe S.A.
  PKP Informatyka spółka z o.o., spółka powstała z połączenia Centrum Informatyki Kolejnictwa w Warszawie z ośmioma Okręgowymi Ośrodkami Informatyki istniejącymi przy Dyrekcjach Okręgowych Kolei Państwowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.713 sek.