• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grupa Krakowska

  Przeczytaj także...
  Szymon Piasecki (ur. 5 grudnia 1910 w Łodzi; zm. 1942-1945) – polski malarz pochodzenia żydowskiego, tworzący pejzaże, portrety i martwe natury.Andrzej Pawłowski (ur. 20 lipca 1925 w Wadowicach, zm. 16 lutego 1986 w Krakowie) – malarz, rzeźbiarz, fotografik, profesor ASP w Krakowie
  Adam Walaciński (ur. 18 września 1928 w Krakowie, zm. 3 sierpnia 2015 tamże) – polski kompozytor, publicysta muzyczny i profesor.

  Grupa Krakowska – studenckie zrzeszenie artystyczne, które działało w Krakowie w latach 1930–1937. Do jego tradycji nawiązała powstała po II wojnie światowej Grupa Krakowska II.

  Grupa Krakowska[ | edytuj kod]

  Grupę Krakowską założyli studenci Akademii Sztuk Pięknych, reprezentujący lewicowy światopogląd. Nie mieli ściśle określonego programu artystyczngo. Uprawiali sztukę nowoczesną, wpisującą się w nurty kubizmu, abstrakcjonizmu i ekspresjonizmu.

  Lewica – określa różne partie polityczne, w zależności od podziału sceny politycznej w danym kraju. Zwyczajowo określenie to stosuje się do sił politycznych dążących do zmian polityczno-ustrojowych, społecznych i gospodarczych, przeciwstawiających się tzw. tradycyjnemu porządkowi społecznemu, przeciwne prawicy. Głównym założeniem lewicy jest dążenie do wolności, równości i sprawiedliwości społecznej.Aleksander (Sasza) Blonder (Szaje Blonder, pseud. André Blondel, ur. 27 maja 1909 w Czortkowie, zm. 22 czerwca 1949 w Paryżu) – polski malarz pochodzenia żydowskiego.

  Należeli do niej m.in.

 • Sasza Blonder
 • Berta Grünberg
 • Maria Jarema
 • Leopold Lewicki
 • Adam Marczyński
 • Stanisław Osostowicz
 • Szymon Piasecki
 • Bolesław Stawiński
 • Jonasz Stern
 • Aleksander Winnicki
 • Henryk Wiciński
 • Eugeniusz Waniek
 • Adam Franciszek Jaźwiecki
 • Pod koniec okupacji członkowie stowarzyszenia skupiali się wokół konspiracyjnego teatru Tadeusza Kantora.

  Alfred Lenica (ur. 4 sierpnia 1899 w Pabianicach, zm. 16 kwietnia 1977 w Warszawie) – polski malarz, ojciec Jana Lenicy i Danuty Konwickiej. Teść Tadeusza Konwickiego.Zbigniew Warpechowski (ur. w 1938 na Wołyniu, wówczas w Polsce) – polski artysta, poeta, performer. Jeden ze współzałożycieli międzynarodowej grupy The Black Market, skupiającej pionierów sztuki performance. Zorganizował Sympozjum Realności Poetyckich, poświęcone poetyckim źródłom sztuki akcji (Adina Bar-On, Phillipe Castellin, Eugenio Miccini, Ewa Zarzycka). Jego twórczość odznacza się procesualnością, interaktywną formą oraz naciskiem na cielesność jako medium. Od pewnego czasu Warpechowski, który sam nazywa siebie ostatnio "konserwatystą awangardowym" (choć po raz pierwszy tego określenia wobec Warpechowskiego użył krytyk Kazimierz Piotrowski), wykonuje performances o charakterze bardzo krytycznym wobec współczesnej kultury konsumpcyjnej, dominacji mediów, postmodernizmu i liberalizmu obyczajowego.

  Grupa Krakowska II[ | edytuj kod]

  Do tradycji Grupy Krakowskiej nawiązała zawiązana w 1946 Grupa Młodych Plastyków. Na przełomie 1948/1949 zorganizowali oni awangardową Wystawę Sztuki Nowoczesnej w Krakowie. W 1957 grupa przyjęła nazwę Grupa Krakowska II.

  W jej skład weszli członkowie Grupy przedwojennej (Jarema, Marczyński, Stern) oraz:

  Bogusław Schaeffer (Bogusław Schäffer, ur. 6 czerwca 1929 we Lwowie) – polski muzykolog, kompozytor, krytyk muzyczny, dramaturg, grafik i pedagog. Autor książek i artykułów na temat muzyki współczesnej oraz historii muzyki.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
 • Jerzy Bereś
 • Tadeusz Brzozowski
 • Wanda Czełkowska
 • Tadeusz Kantor
 • Andrzej Kowalski (1930–2004)
 • Wojciech Krakowski
 • Janina Kraupe-Świderska
 • Alfred Lenica
 • Jadwiga Maziarska
 • Daniel Mróz
 • Kazimierz Mikulski
 • Jerzy Nowosielski
 • Jan Pamuła (grafik)
 • Andrzej Pawłowski (fotograf)
 • Maria Pinińska-Bereś
 • Erna Rosenstein
 • Teresa Rudowicz
 • Jerzy Skarżyński
 • Maria Stangret-Kantor
 • Bogusław Szwacz
 • Jan Tarasin
 • Jerzy Tchórzewski
 • Marian Warzecha
 • Zbigniew Warpechowski
 • Historycy i krytycy sztuki:

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Witold Urbanowicz (ur. 1931 w Oszmianie, woj. Wileńskie) – krakowski malarz. Po wojnie w latach 1950-56 studiował na ASP w Krakowie. Był uczniem profesorów: Zygmunta Radnickiego, Zbigniewa Pronaszki, Czesława Rzepińskiego i Jonasza Sterna. Urbanowicz wystawiał po raz pierwszy pod patronatem Marii Jeremy, Jonasza Sterna i Tadeusza Kantora z grupą przyjaciół którą współtworzyli: Barbara Kwaśniewska, Julian Jończyk, Janusz Tarabuła, Jerzy Wroński. Potem dołączyła do nich Danuta Urbanowicz. Do młodych artystów przylgnęły nazwy "Grupa Pięciu" i "Grupa Nowohucka". Pod koniec lat 50. to właśnie oni współtworzyli jedno z najciekawszych zjawisk sztuki powojennej jakim było malarstwo materii. Po wystawie w galerii Krzysztofory i w Nowej Hucie (1960 rok), zostali przyjęci do Grupy Krakowskiej w 1961 r. Od 1958 do 1963 r. Witold Urbanowicz tworzy oryginalne obrazy-dziś najwyżej cenione. W 1963/64 wyjechał do Paryża i po powrocie do kraju rozpoczął nowy cykl obrazów inspirowany surrealizmem. Wraz z kolegami plastykami wykonał wiele polichromii w kościołach, m.in.:
 • Stanisław Balewicz
 • Andrzej Kostołowski
 • Piotr Krakowski
 • Mieczysław Porębski
 • Artur Sandauer
 • Kompozytorzy:

 • Barbara Buczek
 • Bogusław Schaeffer
 • Adam Walaciński
 • W 1961 do Grupy Krakowskiej przyłączyła się tzw. Grupa Pięciu, zwana później Grupą Nowohucką (Danuta Urbanowicz, Julian Jończyk, Janusz Tarabuła, Jerzy Wroński, Witold Urbanowicz) reprezentująca nurt zwany malarstwem materii.

  Adam Franciszek Jaźwiecki (ur. 23 grudnia 1900 w Krakowie, zm. 16 października 1946 w Świdnicy) – polski malarz, grafik i rysownik, członek Grupy Krakowskiej.Galeria Stowarzyszenia Artystycznego Grupa Krakowska Krzysztofory – awangardowe stowarzyszenie artystyczne powstałe w latach 30. XX w., które istniało do 1937 roku. Siedziba stowarzyszenia mieściła się w Pałacu pod Krzysztofory przy ul. Szczepańskiej 2 w Krakowie.

  Prace artystów są wystawiane w galerii „Krzysztofory” w galerii „Zderzak” oraz w Galerii Starmach

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Zofia Baranowicz, Polska awangarda artystyczna 1918–1939, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1979, ISBN 83-221-0074-4, OCLC 749529098.
 • Marek Świca, I Wystawa Sztuki Nowoczesnej – pięćdziesiąt lat później. Starmach Gallery, Krakow 1998, ​ISBN 83-906073-6-0
 • Kubizm – kierunek w sztukach plastycznych, głównie malarstwie i rzeźbie, który rozwinął się we Francji na początku XX wieku, poszukujący nowych zasad budowy przestrzennej dzieła przez odrzucenie reguł perspektywy i geometryczne uproszczenie elementów kompozycji.Jerzy Wroński (ur. 1930 w Ciechankach, zm. 29 czerwca 2016) – polski malarz, profesor, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Mieczysław Porębski (ur. 31 marca 1921 w Gnieźnie, zm. 10 września 2012 w Warszawie) – polski krytyk, teoretyk i historyk sztuki.
  Artur Sandauer (ur. 14 grudnia 1913 w Samborze, zm. 15 lipca 1989 w Warszawie) – polski krytyk literacki, eseista, tłumacz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, ojciec Adama Sandauera.
  Bogusław Szwacz (ur. 27 marca 1912 w Leżajsku, zm. 24 lutego 2009 w Warszawie) – polski artysta plastyk, malarz i rzeźbiarz.
  Daniel Mróz (ur. 3 lutego 1917 w Krakowie, zm. 21 stycznia 1993 w Krakowie) – polski grafik, scenograf i rysownik, członek Grupy Krakowskiej.
  Ekspresjonizm – terminu tego po raz pierwszy użył dla oznaczenia swojej sztuki francuski malarz J.A. Hervè w 1901 roku, nadając tę nazwę cyklowi swoich obrazów wystawionych w Salonie Niezależnych. Kierunek w sztuce rozwinął się na dobre na początku XX w. w Niemczech, ale korzeniami sięga do eksperymentów artystycznych wielkich twórców schyłku XIX w.: Vincenta van Gogha, Edwarda Muncha, Jamesa Ensora i Paula Gauguina, których można określić jako prekursorów ekspresjonizmu.
  Tadeusz Kantor (ur. 6 kwietnia 1915 w Wielopolu Skrzyńskim, zm. 8 grudnia 1990 w Krakowie) – polski reżyser, malarz, scenograf, grafik, autor manifestów artystycznych, animator życia kulturalnego, założyciel Teatru Cricot 2 w Krakowie.
  Janina Kraupe-Świderska (ur. 27 stycznia 1921 w Sosnowcu, zm. 3 marca 2016 w Krakowie) – polska malarka współczesna.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.