Grupa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Typy i rodzaje grup[ | edytuj kod]

wojsko

Grupy krwi – zestawy antygenów, obecnych na powierzchni krwinek czerwonych. W zależności od układu grupowego pod uwagę brane są różne zestawy antygenów. Niezgodność w obrębie układu grupowego wiąże się z reakcją odpornościową organizmu polegającą na wytworzeniu przeciwciał skierowanych przeciwko nieprawidłowym antygenom obecnym na erytrocytach. W ramach tego samego gatunku może istnieć wiele układów grupowych krwinek czerwonych. Zachowanie zasad zgodności w obrębie układów grupowych krwi jest istotne podczas transfuzji krwi, przeszczepianiu narządów oraz w ciąży.Kategoria systematyczna, kategoria taksonomiczna, ranga taksonomiczna – w systematyce organizmów, pozycja (ranga) taksonu w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej (układzie systematycznym) obejmująca dany takson oraz wszystkie zaliczane do niego taksony niższego poziomu.
 • Grupa armii
 • Armijna grupa
 • Grupa artylerii
 • Grupa artylerii przeciwlotniczej
 • Grupa bojowa
 • Grupa lotnicza
 • Grupa okrętów
 • Grupa operacyjna
 • nauki ścisłe

 • grupa – w matematyce zbiór z określonym na nim łącznym i odwracalnym działaniem dwuargumentowym
 • grupa obrotów – w teorii grup (jednym z działów matematyki) oraz w mechanice kwantowej
 • grupa – w informatyce element polityki praw dostępu w systemach informatycznych
 • Grupa – w ekonomii polski odpowiednik korporacji
 • nauki przyrodnicze

  Grupa – (niem. Gruppe), wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Dragacz przy drodze wojewódzkiej nr 272 i na trasie linii kolejowej Grudziądz-Laskowice Pomorskie.Łączność – jedna z własności działań dwuargumentowych, czyli np. operatorów arytmetycznych. Pojęcie to występuje w dwóch znaczeniach.
 • grupa – w chemii w układzie okresowym pierwiastków
 • grupa funkcyjna – w chemii
 • grupa galaktyk – w astronomii
 • grupa krwi – w biologii
 • grupakategoria systematyczna stosowana np. w systematyce zwierząt
 • nauki humanistyczne i społeczne

 • grupa literacka
 • grupa etniczna
 • grupa społeczna
 • grupa kulturowa
 • grupa językowa
 • grupa składniowa – fraza, np. imienna (rzeczownikowa), werbalna (czasownikowa), itd.
 • ekonomia, finanse

 • grupa kapitałowa
 • miejscowości i ich części

  Teoria grup – dział algebry, uważany za dość autonomiczną dziedzinę matematyki (w szczególności teoria grup abelowych, czyli przemiennych), który bada własności struktur algebraicznych nazywanych grupami, czyli zbiorów z wyróżnionym łącznym dwuargumentowym działaniem wewnętrznym mającym element neutralny i w którym każdy element jest odwracalny.Grupa – jedna ze struktur algebraicznych: zbiór niepusty, na którym określono pewne łączne działanie dwuargumentowe wewnętrzne, dla którego istnieje element odwrotny do każdego elementu oraz element neutralny. Można powiedzieć, że grupą jest monoid, w którym każdy element ma element odwrotny. Dział matematyki badający własności grup nazywa się teorią grup.
 • Grupaosada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Dragacz
 • Grupa – kolonia wsi Dzierszyn w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Imielno
 • inne

 • grupa – rzeźba
 • grupa – termin w grze „go”
 • Grupastacja kolejowa w Grupie, w województwie kujawsko-pomorskim
 • Górna Grupaprzystanek kolejowy w Dolnej Grupie, w gminie Dragacz, w powiecie świeckim, w województwie kujawsko-pomorskim
 • Zobacz też

 • Dolna Grupa – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Dragacz
 • Górna Grupa – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Dragacz
 • Grupa-Osiedle – osiedle wojskowe w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Dragacz
 • Mechanika kwantowa (teoria kwantów) – teoria praw ruchu obiektów świata mikroskopowego. Poszerza zakres mechaniki na odległości czasoprzestrzenne i energie, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się. Opisuje przede wszystkim obiekty o bardzo małych masach i rozmiarach - np. atom, cząstki elementarne itp. Jej granicą dla średnich rozmiarów lub średnich energii czy pędów jest mechanika klasyczna.Grupa armii – nazwa największego zgrupowania operacyjnego działającego na danym teatrze operacyjnym, składającego się z kilku armii lub armii i kilku samodzielnych korpusów. Nazwa stosowana wymiennie z pojęciem frontu.
  Warto wiedzieć że... beta

  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.
  Gmina Dragacz (do 1954 gmina Grupa) – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim.
  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.
  Grupa kapitałowa – struktura łącząca przedsiębiorstwa za pomocą związków kapitałowych. W Polsce jest konstrukcją mającą umocowanie i definicję prawną, m.in. na gruncie ustawy o rachunkowości oraz o ochronie konkurencji i konsumentów. W odniesieniu do nauki o zarządzaniu stanowi szczególny przypadek holdingu.
  Grupa, zgodnie z zasadami go, oznacza zespół kamieni tego samego koloru połączonych ze sobą. Innymi słowy, jeśli kamienie jednego koloru sąsiadują ze sobą pionowo lub poziomo, muszą należeć do jednej grupy. Raz utworzonej grupy nie można rozdzielić. W szczególności, nie można zabić tylko części grupy.
  Grupa funkcyjna (podstawnik) – szczególnie aktywna część cząsteczki, która jest odpowiedzialna za jej sposób reagowania w danej reakcji.
  Czasownik – odmienna oraz samodzielna część mowy przedstawiająca dziejące się czynności oraz niektóre stany. W zdaniu tworzy orzeczenie. Czasowniki są nazwami czynności jakie wykonują w danym czasie istoty żywe, narzędzia lub maszyny, oraz nazwami stanów, w jakich te istoty bądź przedmioty się znajdują. Nie w każdym języku da się wyróżnić jasną klasę czasowników, np. w języku japońskim przymiotniki mają wiele właściwości charakterystycznych dla czasowników.

  Reklama