• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grupa

  Przeczytaj także...
  Grupa artylerii – kilka jednostek (oddziałów) lub pododdziałów artyleryjskich złączonych doraźnie pod jednym dowództwem, w celu wykonania jednego bądź wielu zadań ogniowych, w czasie walki (skład grupy artylerii określa się każdorazowo w zależności od konkretnej sytuacji bojowej).Grupa literacka – nieformalny zespół pisarzy lub poetów, których łączy wspólnota programowa. Cechą charakterystyczną tego typu grupy jest publikowanie manifestów literackich, bądź skupianie się wokół czasopisma, na łamach którego członkowie grupy publikują swoje utwory.
  Górna Grupa – wieś kociewska w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Dragacz przy drodze krajowej nr 91. Wieś jest siedzibą sołectwa Górna Grupa w którego skład wchodzi również miejscowość Stare Marzy.

  Typy i rodzaje grup[ | edytuj kod]

  wojsko

 • Grupa armii
 • Armijna grupa
 • Grupa artylerii
 • Grupa artylerii przeciwlotniczej
 • Grupa bojowa
 • Grupa lotnicza
 • Grupa okrętów
 • Grupa operacyjna
 • nauki ścisłe

 • grupa – w matematyce zbiór z określonym na nim łącznym i odwracalnym działaniem dwuargumentowym
 • grupa obrotów – w teorii grup (jednym z działów matematyki) oraz w mechanice kwantowej
 • grupa – w informatyce element polityki praw dostępu w systemach informatycznych
 • Grupa – w ekonomii polski odpowiednik korporacji
 • nauki przyrodnicze

  Grupy krwi – zestawy antygenów, obecnych na powierzchni krwinek czerwonych. W zależności od układu grupowego pod uwagę brane są różne zestawy antygenów. Niezgodność w obrębie układu grupowego wiąże się z reakcją odpornościową organizmu polegającą na wytworzeniu przeciwciał skierowanych przeciwko nieprawidłowym antygenom obecnym na erytrocytach. W ramach tego samego gatunku może istnieć wiele układów grupowych krwinek czerwonych. Zachowanie zasad zgodności w obrębie układów grupowych krwi jest istotne podczas transfuzji krwi, przeszczepianiu narządów oraz w ciąży.Kategoria systematyczna, kategoria taksonomiczna, ranga taksonomiczna – w systematyce organizmów, pozycja (ranga) taksonu w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej (układzie systematycznym) obejmująca dany takson oraz wszystkie zaliczane do niego taksony niższego poziomu.
 • grupa – w chemii w układzie okresowym pierwiastków
 • grupa funkcyjna – w chemii
 • grupa galaktyk – w astronomii
 • grupa krwi – w biologii
 • grupakategoria systematyczna stosowana np. w systematyce zwierząt
 • nauki humanistyczne i społeczne

 • grupa literacka
 • grupa etniczna
 • grupa społeczna
 • grupa kulturowa
 • grupa językowa
 • grupa składniowa – fraza, np. imienna (rzeczownikowa), werbalna (czasownikowa), itd.
 • ekonomia, finanse

 • grupa kapitałowa
 • miejscowości i ich części

  Grupa – (niem. Gruppe), wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Dragacz przy drodze wojewódzkiej nr 272 i na trasie linii kolejowej Grudziądz-Laskowice Pomorskie.Łączność – jedna z własności działań dwuargumentowych, czyli np. operatorów arytmetycznych. Pojęcie to występuje w dwóch znaczeniach.
 • Grupaosada w w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Dragacz
 • Grupa – kolonia wsi Dzierszyn w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Imielno
 • inne

 • grupa – rzeźba
 • grupa – termin w grze „go”
 • Grupastacja kolejowa w Grupie, w województwie kujawsko-pomorskim
 • Górna Grupaprzystanek kolejowy w Dolnej Grupie, w gminie Dragacz, w powiecie świeckim, w województwie kujawsko-pomorskim
 • Zobacz też

 • Dolna Grupa – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Dragacz
 • Górna Grupa – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Dragacz
 • Grupa-Osiedle – osiedle wojskowe w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Dragacz
 • Teoria grup – dział algebry, uważany za dość autonomiczną dziedzinę matematyki (w szczególności teoria grup abelowych, czyli przemiennych), który bada własności struktur algebraicznych nazywanych grupami, czyli zbiorów z wyróżnionym łącznym dwuargumentowym działaniem wewnętrznym mającym element neutralny i w którym każdy element jest odwracalny.Grupa – jedna ze struktur algebraicznych: zbiór niepusty, na którym określono pewne łączne działanie dwuargumentowe wewnętrzne, dla którego istnieje element odwrotny do każdego elementu oraz element neutralny. Można powiedzieć, że grupą jest monoid, w którym każdy element ma element odwrotny. Dział matematyki badający własności grup nazywa się teorią grup.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Mechanika kwantowa (teoria kwantów) – teoria praw ruchu obiektów świata mikroskopowego. Poszerza zakres mechaniki na odległości czasoprzestrzenne i energie, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się. Opisuje przede wszystkim obiekty o bardzo małych masach i rozmiarach - np. atom, cząstki elementarne itp. Jej granicą dla średnich rozmiarów lub średnich energii czy pędów jest mechanika klasyczna.
  Grupa armii – nazwa największego zgrupowania operacyjnego działającego na danym teatrze operacyjnym, składającego się z kilku armii lub armii i kilku samodzielnych korpusów. Nazwa stosowana wymiennie z pojęciem frontu.
  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.
  Gmina Dragacz (do 1954 gmina Grupa) – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim.
  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.
  Grupa kapitałowa – struktura łącząca przedsiębiorstwa za pomocą związków kapitałowych. W Polsce jest konstrukcją mającą umocowanie i definicję prawną, m.in. na gruncie ustawy o rachunkowości oraz o ochronie konkurencji i konsumentów. W odniesieniu do nauki o zarządzaniu stanowi szczególny przypadek holdingu.
  Grupa, zgodnie z zasadami go, oznacza zespół kamieni tego samego koloru połączonych ze sobą. Innymi słowy, jeśli kamienie jednego koloru sąsiadują ze sobą pionowo lub poziomo, muszą należeć do jednej grupy. Raz utworzonej grupy nie można rozdzielić. W szczególności, nie można zabić tylko części grupy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.