• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grubość optyczna

  Przeczytaj także...
  Materia – w potocznym znaczeniu: ogół obiektywnie istniejących przedmiotów fizycznych, poznawalnych zmysłami. W fizyce termin "materia" ma kilka znaczeń.Automatyczna sieć aerozolowa (ang. AErosol RObotic NETwork, w skrócie AERONET) – sieć fotometrów słonecznych służących do pomiaru ilości i rodzaju pyłów zawieszonych (sulfaty, sól morska, sadza) oraz ilości pary wodnej w powietrzu. AERONET jest wspólnym projektem naukowo-badawczym NASA i Uniwersytetu w Lille (Francja) (podsieć PHOTONS), w którym uczestniczy wiele innych instytucji naukowych i badaczy z całego świata. W skład sieci wchodzi około 500 sunfotomerów, rozmieszczonych w stacjach pomiarowych na całym świecie
  Współczynnik Angstroma (Ångström) jest wykładnikiem we wzorze opisującym zależność grubości optycznej od długości fali.


  Grubość optyczna - opisuje stopień oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią.

  Grubość optyczna jest wielkością bezwymiarową i występuje jako wykładnik we wzorze Beera:

  Fizyka atmosfery[]

  Grubość optyczna opisuje także przechodzenie promieniowania słonecznego w atmosferze ziemskiej. Uwzględnia się przy tym zarówno rozpraszanie jak i absorpcję

  Prawo Lamberta-Beera (prawo Beera-Lamberta-Bouguera również prawo Beera-Lamberta-Bouguera-Waltera) – opisuje pochłanianie promieniowania elektromagnetycznego przy przechodzeniu przez częściowo absorbujący i rozpraszający ośrodek.Aerozole atmosferyczne (pyły zawieszone, drobiny) to ciekłe krople lub stałe cząstki pochodzenia naturalnego jak w przypadku aerozolu soli morskiej lub pyłów mineralnych, albo cząstki produkowane przez człowieka (zanieczyszczenia) jak to jest w przypadku aerozolu kropli lub cząstek stałych siarczanów. Często prekursorami aerozoli atmosferycznych są tlenki siarki i azotu, które są przekształcane w procesach chemicznych i fotochemicznych w aerozole atmosferyczne.


  , ,

  gdzie jest współczynnikiem ekstynkcji, jest grubością optyczną, jest odległością, a index "x" opisuje typ oddziaływania.

  Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) – rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego.

  Dla przykładu:

 • jest współczynnikiem ekstynkcji przez aerozole atmosferyczne
 • jest molekularnym współczynnikiem absorpcji (np przez gazy)
 • jest ekstynkcją związaną z rozpraszaniem Rayleigha.
 • Jeśli powyższe wielkości są zmienne wzdłuż drogi światła, pierwszy wzór przyjmuje postać całkową: , gdzie z=-

  Zobacz też[]

 • AERONET
 • Współczynnik Angstroma • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.