• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grossaktion in Warschau

  Przeczytaj także...
  Adam Czerniaków (ur. 30 listopada 1880 w Warszawie, zm. 23 lipca 1942 tamże) – inżynier, działacz gospodarczy, oświatowy i społeczny, senator II Rzeczypospolitej, publicysta, autor wierszy okolicznościowych w języku polskim, podczas okupacji niemieckiej w Polsce prezes Judenratu w getcie warszawskim.Jom Kippur, hebr. יוֹם כִּפּוּר , Dzień Pojednania – jedno z najważniejszych świąt żydowskich o charakterze pokutnym. Przypada dziesiątego dnia miesiąca tiszri.
  Arbeitslager Treblinka, SS-Sonderkommando Treblinka, Vernichtungslager Treblinka – wymiennie stosowane nazwy kompleksu dwóch niemieckich obozów, pracy i zagłady (odpowiednio: Treblinka I i Treblinka II), istniejących w latach 1941–1944 (obóz pracy) i 1942–1943 (obóz zagłady) w lasach nad Bugiem, wzdłuż linii kolejowej Siedlce–Małkinia, niedaleko wsi Poniatowo. Nazwa pochodzi od nazwy stacji kolejowej znajdującej się w pobliżu obozów.
  Wydane na rozkaz Niemców obwieszczenie warszawskiej Rady Żydowskiej z 22 lipca 1942 rozpoczynające wielką akcję likwidacyjną warszawskiego getta
  Żydzi ładowani do pociągów na Umchlagplatzu

  Grossaktion in Warschau – niemiecka nazistowska operacja likwidacji getta warszawskiego połączona z masową eksterminacją zamieszkujących getto Żydów. Akcję rozpoczęto 22 lipca 1942 roku. Była to kluczowa część Operacji Reinhard przeprowadzanej przez Dowódcę SS i Policji (SS- und Polizeiführer) Odilo Globocnika. Żydzi byli gromadzeni na Umschlagplatz na terenie getta, skąd w większości przypadków byli kierowani do obozu zagłady w Treblince. Największa liczba przewiezionych Żydów przypadła na okres pomiędzy żydowskimi świętami: Tisza be-Aw (23 lipca) i Jom Kippur (21 września).

  Ferdinand von Sammern-Frankenegg (ur. 17 marca 1897, zm. 20 września 1944) – SS-Oberführer, poseł do Reichstagu, dowódca SS i Policji w dystrykcie warszawskim od lipca 1942 do 23 kwietnia 1943 roku, dowódca niemieckich sił w pierwszym dniu powstania w getcie warszawskim. Po fiasku ofensywy został zastąpiony w akcji likwidacji getta przez Jürgena Stroopa i wysłany do Chorwacji, gdzie zginął.Odilo (Otto) Lotario Globocnik (ur. 21 kwietnia 1904, zm. 31 maja 1945) – zbrodniarz wojenny, funkcjonariusz niemieckich hitlerowskich organizacji NSDAP i SS, dowódca SS i policji na Dystrykt Lublin Generalnego Gubernatorstwa, SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei / Staatssekretär / Gauleiter a.D.

  Historia[]

  Grossaktion (jako akcja przeprowadzana na całym terenie kontrolowanym przez Niemcy) była kierowana przez SS- und Polizeiführer Ferdinanda von Sammern-Frankenegga, dowódcę obszaru Warszawa od 1941 roku. Został on zastąpiony przez Jürgena Stroopa, który został wysłany w tym celu przez Himmlera 17 kwietnia 1943 roku. Stroop odebrał dowodzenie od Sammerna po jego niepowodzeniach w przeprowadzeniu ostatecznej ofensywy na getto. Punktem zwrotnym w historii Getta był dzień 18 kwietnia 1943 roku, który został zapamiętany jako nowa fala masowych egzekucji przeprowadzanych przez SS.

  SS (niem. Die Schutzstaffel der NSDAP, pol. "eskadra ochronna NSDAP") – paramilitarna i początkowo elitarna niemiecka formacja nazistowska, podległa Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP).Heinrich Himmler (ur. 7 października 1900 w Monachium, zm. 23 maja 1945 w Lüneburgu) – polityk, jeden z głównych przywódców Niemiec hitlerowskich i zbrodniarzy II wojny światowej; współtwórca i szef kolejno: SS (od 1929), Gestapo (od 1934), policji (od 1936), minister spraw wewnętrznych (od 1943). Odpowiedzialny za eksterminację Żydów w Europie.

  22 lipca 1942 roku SS dowodzone przez "Komisarza przesiedleń" SS-Sturmbannführera Hermanna Höfle spotkał się z członkami warszawskiej Rady Żydowskiej (Judenratu) i poinformował jego prezesa, Adama Czerniakowa, o "przesiedleniu na wschód". Czerniaków – którego głos liczył się wśród społeczności żydowskiej – popełnił samobójstwo w momencie, gdy odkrył zdradzieckie zamiary hitlerowców. Natychmiast został zastąpiony przez Marka Lichtenbauma. Pozostała część mieszkańców getta nie była poinformowana o prawdziwym stanie rzeczy. Do końca roku 1942 stało się jednak jasne, że deportacje nie mają na celu przesiedlenia, lecz eksterminację.

  Judenrat (niem. Rada żydowska), lub Żydowska Rada Starszych – forma sprawowania władzy przez przywódców żydowskich nad skupiskami żydowskimi (getta) wprowadzona przez nazistów w 1939 roku.Dowódca SS i Policji (niem. SS- und Polizeiführer, SSPF) – stanowisko w SS łączące się na zasadzie unii personalnej z dowodzeniem policją na tym samym obszarze.

  Podczas dwóch miesięcy w lecie 1942 roku około 254 tys. osób (niektóre źródła podają liczbę 300 tys. osób) zostało deportowanych z getta do Treblinki, gdzie dokonano na nich masowych egzekucji. Trudno jest porównać działania z lata 1942 roku z ostateczną likwidacją getta wiosną następnego roku, kiedy to śmierć poniosło około pięć razy mniej osób, niż podczas Grossaktion. Wydarzenia z 1942 roku bywają często przysłonięte okrytym sławą bohaterskim powstaniem w getcie, jednak to Grossaktion z 1942 roku miało decydujący wpływ na wyniszczenie ludności żydowskiej mieszkającej na terenie Warszawy.

  Tisza be Aw (hebr. תשעה באב – dziewiąty dzień miesiąca aw) – to święto upamiętniające rocznicę zburzenia Pierwszej i Drugiej Świątyni Jerozolimskiej. Według kalendarza żydowskiego, przypada ono w lipcu lub w pierwszej połowie sierpnia.Jürgen (Josef) Stroop (ur. 26 września 1895 w Detmoldzie, zm. 6 marca 1952 w Warszawie) – SS-Gruppenführer, niemiecki nazista, zbrodniarz hitlerowski, odpowiedzialny m.in. za krwawe stłumienie powstania w getcie warszawskim, autor tzw. Raportu Stroopa.

  Przez osiem tygodni bez przerwy kursowały pociągi z Warszawy do Treblinki. Do każdego bydlęcego wagonu zapędzano ponad 100 ludzi, dziennie przewożąc około 5-6 tysięcy Żydów, włączając w to pacjentów szpitala i dzieci z sierocińca. Jedną z bardziej znanych postaci tamtych wydarzeń był Janusz Korczak – znany pedagog i pisarz – który, mając szansę na uniknięcie deportacji, sam zdecydował się na podzielenie losu swoich podopiecznych i bliskich przyjaciół.

  Getto warszawskie – getto dla ludności żydowskiej w Warszawie utworzone przez okupacyjne władze hitlerowskie w czasach II wojny światowej.Umschlagplatz (niem. plac przeładunkowy) – nieistniejąca rampa kolejowa przy ulicy Stawki 4/6 w Warszawie, która wraz ze znajdującymi się w jej sąsiedztwie budynkami była wykorzystywana w latach 1942–1943 jako miejsce koncentracji Żydów z warszawskiego getta przed wywiezieniem ich do obozu zagłady w Treblince oraz obozów w dystrykcie lubelskim.

  Po przyjeździe do Treblinki ofiary były rozbierane i kierowane w grupach 200-osobowych do komór, gdzie były zagazowywane. Cywile nie mogli zbliżać się do terenu obozu.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Aktion Reinhardt, Einsatz Reinhardt, także Reinhard (pl. Akcja Reinhardt, Operacja Reinhardt) – kryptonim akcji zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie i regionie białostockim, przeprowadzonej w ramach tzw. ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej (niem. Endlösung der Judenfrage).
  Ludobójstwo – zbrodnia przeciwko ludzkości, obejmująca celowe wyniszczanie całych lub części narodów, grup etnicznych, religijnych lub rasowych, zarówno poprzez fizyczne zabójstwa członków grupy, jak i kontrolę urodzin, przymusowe odbieranie dzieci czy stworzenie warunków życia obliczonych na fizyczne wyniszczenie.
  Hermann Julius Höfle (także Hans Höfle lub Hoefle) (ur. 19 czerwca 1911, zm. 20 sierpnia 1962) – SS-Sturmbannfuhrer, zastępca Otto Globocnika podczas akcji Einsatz Reinhard, dowodzący likwidacją przewrotu wojskowego na Słowacji, współodpowiedzialny za zagładę polskich Żydów.
  Janusz Korczak (właściwie Henryk Goldszmit), znany też jako: Stary Doktor lub Pan Doktor (czasami pisane razem) (ur. 22 lipca 1878 lub 1879 w Warszawie, zm. prawdopodobnie 5 sierpnia 1942 w Treblince) – polsko-żydowski lekarz, pedagog, pisarz, publicysta, działacz społeczny.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.