• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gromnik - gmina  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Jodła (Abies Miller 1756) – rodzaj zimozielonych drzew z rodziny sosnowatych obejmujący blisko 50 gatunków, które występują na półkuli północnej.Las mieszany – siedliskowy typ lasu występujący na nizinach i zajmujący na terenie Polski ok. 10,5% powierzchni siedlisk leśnych, głównie żyźniejsze gleby typu skrytobielicowego lub brunatnego: piaski gliniaste oraz gliny spiaszczone. Dla siedliska lasu mieszanego głównymi gatunkami drzew są: dąb szypułkowy, buk, sosna, świerk, jodła, modrzew, brzoza.

  Gromnikgmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.

  Siedziba gminy to Gromnik.

  Według danych z 31 grudnia 2017 roku gminę zamieszkiwało 8 893 osób.

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Gromnik ma obszar 69,81 km², w tym:

  Sasanka (Pulsatilla Mill.) – rodzaj roślin z rodziny jaskrowatych. Należy do niego według niektórych ujęć taksonomicznych ok. 30 gatunków. Występują one przede wszystkim na terenach górskich Europy i środkowej Azji. W Polsce 6 gatunków sasanki jest pod ochroną. Gatunkiem typowym jest Pulsatilla vulgaris L..Sucha Góra (396 m n.p.m.), bywa również określana nazwą Budzyń. Odznaczająca się w terenie dwuszczytowa kulminacja w centrum Pogórza Rożnowskiego pomiędzy dolinami Białej od wschodu i doliną Paleśnianki od zachodu. Na zachód od niższej kulminacji (360 m n.p.m.) znajdują się źródła wód siarczkowych, m.in. „Źródło Paweł” i „Źródło Geologów”. Zawartość siarkowodoru wynosi 17,8 mg/dm3. Woda ma charakterystyczny zapach, pokrywa ją biały osad. Wody siarczkowe mają działanie lecznicze, szczególnie w schorzeniach przewodu pokarmowego i zapaleniach stawów. W okresie międzywojennym źródła były wykorzystywane systemem gospodarczym. Znajdował się tu prywatny zakład zdrojowy.
 • użytki rolne: 65%
 • użytki leśne: 25%
 • Gmina stanowi 4,93% powierzchni powiatu.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 31 grudnia 2017 roku.

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Gromnik w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Gromnik.png

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Jeleń – zwyczajowa nazwa kilku rodzajów zwierząt z rodziny jeleniowatych. Mianem tym określa się gatunki należące do rodzajów: Cervus, Blastocerus, Ozotoceros, Odocoileus i inne. W Polsce mianem tym określa się jelenia szlachetnego.
  Paź żeglarz, witeź żeglarz, żeglarek (Iphiclides podalirius syn. Papilio podalirius) - motyl zaliczany do rodziny paziowatych.
  Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513) – zachodnia część zewnętrznego łuku Karpat fliszowych, położona na terenie Polski, Słowacji, Czech i Austrii. Najwyższym szczytem jest Babia Góra (1725 m n.p.m.) w Beskidzie Żywieckim.
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.
  Żwir – okruchowa skała osadowa o luźnej postaci, złożona z różnych skał i minerałów o średnicy większej niż 2 mm, do nawet kilku centymetrów.
  Jałowiec (Juniperus L.) – rodzaj roślin iglastych należący do rodziny cyprysowatych. Liczy ok. 50–71 gatunków, z których w Polsce w warunkach naturalnych występują 2. Rodzaj należy obok sosen do najbardziej rozpowszechnionych przedstawicieli iglastych na Ziemi. Jałowce rosną w strefie klimatu umiarkowanego i subpolarnego na wszystkich kontynentach półkuli północnej, a także w górach w strefie międzyzwrotnikowej. Wiele gatunków i ich odmian uprawianych jest jako rośliny ozdobne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.06 sek.