• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gromadzka Rada Narodowa

  Przeczytaj także...
  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Gromadzka Rada Narodowa – organ władzy państwowej na terenie gromady. Były to najniższe ogniwa administracji państwowej, łączące po kilka wsi.

  Zadania[ | edytuj kod]

  Do zadań GRN należało:

 • popieranie rozwoju produkcji rolnej
 • zaspokajanie potrzeb komunalnych, socjalnych i kulturalnych mieszkańców
 • zapewnienie wykonania przez mieszkańców obowiązków wobec państwa
 • opracowanie planów gospodarczych i programów rozwoju gromady
 • utrzymywanie dróg lokalnych, sieci zaopatrzenia, usług oraz urządzeń socjalno-kulturalnych i komunalnych.
 • Gromadzka Rada Narodowa realizowała swoje zadania na sesjach, za pośrednictwem wybieranych przez siebie komisji (stałych i doraźnych) oraz Prezydium. Instytucjami pomocniczymi gromadzkiej rady narodowej były zebrania wiejskie mieszkańców oraz pełnomocnicy rady. Czynności kancelaryjne rady, komisji i prezydium wykonywało biuro gromadzkie.

  Okres stanowienia[ | edytuj kod]

  Gromadzkie Rady Narodowe działały od 25 września 1954 do 31 grudnia 1972. Od 1 stycznia 1973 ich zadania przejęły gminy.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.