l
 • Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Temat nie został wyczerpany?
  Zapraszamy na Forum Naukowy.pl
  Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook rejestracja jest praktycznie automatyczna.
  Wystarczy kilka kliknięć.

  Grodzisk Mazowiecki  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Ceramika – w rozumieniu tradycyjnym, tworzywa i wyroby otrzymywane w wyniku wypalenia odpowiednio uformowanej gliny. Nazwa tych wyrobów wywodzi się z greckiego określenia κεραμικός (keramikos), które pochodzi z kolei od słowa κέραμος (keramos – ziemia, glina).PKO Bank Polski SA (pełna nazwa: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna) – największy bank w Polsce, utworzony 8 lutego 1919. Od 1 października 2009 prezesem banku jest Zbigniew Jagiełło.
  Ujednoznacznienie Ten artykuł dotyczy miasta. Zapoznaj się również z: Grodzisk Mazowiecki (ujednoznacznienie).
  Stawy Goliana w Grodzisku Mazowieckim
  Park Skarbków

  Grodzisk Mazowiecki (do 1928 Grodzisk) – miasto na Równinie Łowicko-Błońskiej, w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Grodzisk Mazowiecki.

  Okupacja niemiecka w Polsce 1939–1945 – system policyjno-wojskowej administracji niemieckiej wprowadzony na terytorium państwowym Rzeczypospolitej Polskiej, zajętym w wyniku agresji zbrojnej przeciwko Polsce podjętej przez III Rzeszę w dniu 1 września 1939 oraz po podziale terytorium RP w wyniku niemiecko-sowieckiego układu o przyjaźni i granicy z dnia 28 września 1939 (będącego nawiązaniem do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939).Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.

  Miasto posiada połączenia drogowe z Warszawą, Żyrardowem, Błoniem i Mszczonowem. Przez miasto przebiega linia warszawsko-wiedeńska, Centralna Magistrala Kolejowa i Warszawska Kolej Dojazdowa. W zachodniej części miasta przepływa rzeka Mrowna.

  Według danych z 1 stycznia 2013 miasto liczyło 29 763 mieszkańców.

  Biedronka – sieć sklepów dyskontowych należących do spółki akcyjnej Jeronimo Martins Polska (JMP), której właścicielem jest portugalskie konsorcjum Jerónimo Martins.Rysunek – kompozycja linii wykonana na płaszczyźnie, polegające na nanoszeniu na powierzchnię walorów wizualnych przy użyciu odpowiednich narzędzi. Także dział sztuk plastycznych.

  Spis treści

 • 1 Demografia
 • 2 Historia
 • 2.1 Legendy
 • 2.1.1 Obwołanie wsi Grodzisko miastem
 • 2.1.2 Herb Bogoria
 • 3 Gospodarka
 • 4 Komunikacja
 • 4.1 Transport drogowy
 • 4.2 Komunikacja autobusowa
 • 4.3 Transport kolejowy
 • 4.4 Transport lotniczy
 • 5 Edukacja
 • 6 Osoby związane z Grodziskiem Mazowieckim
 • 7 Wspólnoty wyznaniowe
 • 7.1 Katolicyzm
 • 7.2 Protestantyzm
 • 7.3 Inne
 • 8 Infrastruktura
 • 9 Atrakcje turystyczne
 • 9.1 Zabytki
 • 9.2 Pomniki
 • 9.3 Inne
 • 10 Kultura
 • 11 Sport i rekreacja
 • 11.1 Kluby sportowe
 • 11.2 Tereny rekreacyjne
 • 12 Miasta partnerskie
 • 13 Zobacz też
 • 14 Przypisy
 • 15 Linki zewnętrzne
 • Warszawska Kolej Dojazdowa, WKD (wcześniej Elektryczna Kolej Dojazdowa lub Elektryczne Koleje Dojazdowe – EKD) – spółka zarządzająca wydzielonym systemem kolei miejskiej wykonująca przewozy pasażerskie na linii kolei normalnotorowej na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska (linia 47) z odgałęzieniem Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów (linia 48). Jest to najstarszy działający obecnie w Polsce tego typu system transportu publicznego.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Demografia[ | edytuj kod]

  Historia[ | edytuj kod]

 • XI-XIII w. - w pobliżu istniał wczesnośredniowieczny gród w Chlebni (pierwotnie Chlewnia)
 • XII w. - powstała wieś Grodzisk
 • XIV w. - miejscowość należała do rodziny Grodziskich
 • 1355 - Tomasz Grodziski, pierwszy znany właściciel osady, funduje drewniany kościół pod wezwaniem św. Tomasza Apostoła
 • 22 lipca 1522 - król Zygmunt I Stary nadał Grodziskowi prawa miejskie
 • 1540 - pożar zniszczył miasto
 • II połowa XVI w. - urodził się tu Grzegorz Knapski, autor słownika polsko-łacińskiego, miasto liczy ok. 300 mieszkańców staje się lokalnym ośrodkiem handlu i przemiału zboża, w mieście istnieje cech młynarzy
 • 1623 - właścicielami miasta stała się rodzina Mokronoskich herbu "Bogoria", posiadających pobliskie wsie Kady i Jordanowice
 • 1655 - zniszczenie i wyludnienie miasta w czasie najazdu szwedzkiego
 • 1687 - początek budowy murowanego kościoła ufundowanego przez Wojciecha Mokronoskiego
 • 1708 - ponowne zniszczenie miasta, epidemia cholery
 • 1795 - miasto w wyniku III rozbioru Polski wchodzi w skład Królestwa Prus (zabór pruski)
 • 1807 - miasto wchodzi w skład Księstwa Warszawskiego
 • 1815 - miasto wchodzi w skład Królestwa Kongresowego
 • 1825 - miasto liczy 655 mieszkańców
 • 14 czerwca 1845 - uzyskanie połączenia kolejowego ze stolicą (Kolej Warszawsko-Wiedeńska)
 • 1865 - miasto przeszło w ręce hr. Henryka Skarbka
 • 1870 - utrata praw miejskich
 • 1880 - miasto liczy 1928 mieszkańców
 • 1881 - parcelacja Jordanowic przez hr. Skarbka, uruchomienie pierwszej fabryki
 • 1884 - powstał Zakład Wodoleczniczy (dr Michał Bojasiński), z którego korzystali m.in. Adolf Dygasiński i Miłosz Kotarbiński, Władysław Reymont
 • 1910 - miasto liczy 3542 mieszkańców
 • 8 września 1915 - ponowne uzyskanie praw miejskich
 • 11 listopad 1918 - miasto w granicach Polski
 • 1927 - otwarcie Elektrycznej Kolei Dojazdowej, łączącej miasto z Warszawą (obecnie WKD)
 • 9 lipca 1928 - nazwa miasta poszerzona o przymiotnik Mazowiecki dla odróżnienia od miasta Grodzisk w Wielkopolsce
 • 1931 - miasto liczy 15880 mieszkańców
 • 1939-1945 - okupacja niemiecka, eksterminacja Żydów
 • 1942 - likwidacja getta grodziskiego, miasto traci całą społeczność żydowską, mieszkającą tu od II poł. XVI w.
 • 16 stycznia 1945 - samoloty radzieckie bombardują miasto powodując śmierć wielu mieszkańców i uciekinierów z Warszawy
 • 17 stycznia 1945 - zakończenie okupacji niemieckiej, w czasie wojny miasto straciło ok. 5000 mieszkańców
 • 1975 - w wyniku reformy administracji miasto przestało być siedzibą powiatu
 • 1975-1998 - miasto administracyjnie należało do woj. warszawskiego
 • 1991 - rozpoczyna działalność Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki
 • 1997 - oddanie do użytkowania Grodziskiej Hali Sportowej
 • 1999 - Grodzisk Mazowiecki ponownie staje się siedzibą Starostwa Powiatowego
 • 2000 - otwarcie Pływalni Miejskiej "Wodnik 2000"
 • 2001 - oddanie do użytku Szpitala Zachodniego
 • 2005 - obchody 650-lecia parafii św. Anny
 • 2008 - otwarcie Centrum Kultury
 • 2012 - zakończenie rewitalizacji Parku im. hr. Skarbków i Stawów Goliana; w odnowionej willi "Radogoszcz" powstała galeria etnograficzna
 • Legendy[ | edytuj kod]

  Obwołanie wsi Grodzisko miastem[ | edytuj kod]

  Według tej legendy monarchowie drogą przez osadę Grodzisko przejeżdżali jadąc na polowania do puszczy jaktorowskiej. Pewien zmęczony król dostał na posilenie kubek wody z grodziskiego źródełka o nadzwyczajnym smaku. Zachwycony smakiem wody król nakazał nadać osadzie rangę miasta.

  Skarbkowie - polski ród wywodzący się ze starego rycerskiego rodu Awdańców. Pierwszym, zapewne legendarnym przedstawicielem był Jakub Skarbek z Góry, który dowodził chorągwią Awdańców pod Grunwaldem. Rodzina Skarbków (Kacper i Ludwika) oraz ich dzieci była właścicielami dworku w Żelazowej Woli, w którym na świat przyszedł Fryderyk Chopin. Ojciec Chopina uczył dzieci Skarbków francuskiego a Fryderyk odwiedzał ich w wakacje.Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Herb Bogoria[ | edytuj kod]

  W uznaniu waleczności i męstwa rycerza Bogorii w wojnie z Tatarami król Bolesław Śmiały własnoręcznie wyciągnął z jego rannego ciała tatarskie strzały, które połamał i oddał mu. Tym samym nadał mu herb o nazwie Bogoria ze złamanymi strzałami.

  Polfa (akronim od słów Polska farmacja) - obecnie nazwa kilku firm farmaceutycznych powstałych w Polsce po II wojnie światowej. W okresie PRL pod nazwą Polfa istniało zjednoczenie (1947-1982), w skład którego wchodziły firmy mające monopol na produkcję leków, jednorazowych przyrządów medycznych itp. Po 1989 większość z tych przedsiębiorstw przeszła proces prywatyzacji. Wśród nich są m.in.:Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, WSSMiA jest akademicką uczelnią niepaństwową z uprawnieniami wyższej uczelni państwowej, nadanymi przez Ministra Edukacji Narodowej (poz. 123 w rejestrze uczelni niepaństwowych). Powstała w 1997 roku.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Czy wiesz że...? beta

  Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna – bank komercyjny z siedzibą w Warszawie, należący do austriackiej grupy Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). W roku 2010 był 13 największym bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów, a 22 pod względem liczby placówek. Działa na polskim rynku od 1991 roku. Jego wyłącznym akcjonariuszem pozostaje Raiffeisen International Bank–Holding AG (Raiffeisen International).
  Bank spółdzielczy – to jedna z prawnych form działalności banku, którą (obok spółki akcyjnej i przedsiębiorstwa państwowego) przewiduje polskie prawo bankowe.
  Grodzisk Mazowiecki Radońska – stacja Warszawskiej Kolei Dojazdowej położona przy ul. Radońskiej w Grodzisku Mazowieckim.
  Kościół Boży – najstarszy na świecie kościół zielonoświątkowy, druga, pod względem wielkości, wspólnota zielonoświątkowców na świecie (po Zborach Bożych). Kościół Boży jest kościołem protestanckim o zasięgu ogólnoświatowym, działającym w 160 krajach świata. Ogólnoświatowa centrala Kościoła Bożego mieści się w Cleveland, w stanie Tennessee, Stany Zjednoczone. Prezbiterem Generalnym Kościoła Bożego jest pastor dr G. Dennis McGuire. Dzisiaj Kościół Boży obejmuje ponad 7 milionów wiernych w 36.000 zborach, w 178 krajach.
  Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Skierniewice – miasto na prawach powiatu, położone na Równinie Łowicko-Błońskiej, w połowie drogi między Warszawą a Łodzią, w województwie łódzkim. Miasto było stolicą województwa skierniewickiego w latach 1975–1998. Miasto położone jest w dorzeczu Wisły, na Nizinie Środkowomazowieckiej, w południowej części Równiny Łowicko-Błońskiej. Były miastem duchownym.

  Reklama

  tt