• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grodzisk - Warszawa

  Przeczytaj także...
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||><|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Uwaga! Daty w wielu przypadkach są tylko orientacyjne. Uwzględniono te księstwa, nad którymi panowali odrębni książęta. Również przynależność niektórych ziem do poszczególnych Piastów może być dyskusyjna.

  Grodzisk - obszar w północno-wschodniej części Warszawy, w dzielnicy Białołęka.

  Najstarsze ślady potwierdzające obecność człowieka na tym terenie pochodzą z epoki mezolitu (ok. 8000-4000 p.n.e.). Mimo że zorganizowane osadnictwo występowało tutaj prawdopodobnie już w XIII lub XIV wieku, najwcześniejsze wzmianki o wsi Grodzisk należącej wówczas do książąt mazowieckich pochodzą z I poł. XVI w. Mieszkający w niej wówczas chłopi zajmowali się m.in. utrzymaniem pobliskiego tzw. Zwierzyńca Królewskiego Zygmunta III Wazy. W czasie wielkiej Bitwy pod Warszawą 28-30 lipca 1656 wieś została całkowicie spalona, a wraz z nią leżący nieopodal kościół św. Michała Archanioła oraz zabudowania oo. bernardynów, mieszczące m.in. archiwum i bibliotekę. W połowie XVII w. w miejscu istniejącej osady o nazwie Grodzisko założono nową wieś.

  Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – gatunek typowy dla rodzaju dębów, obejmującego drzewa liściaste z rodziny bukowatych (Fagaceae). Występuje w Europie (z wyjątkiem północnej Skandynawii) oraz południowo-wschodniej Azji. W Polsce bardziej pospolity od dębu bezszypułkowego. Ceniony ze względu na wytrzymałe, twarde i trwałe drewno. Jest gatunkiem długowiecznym, żyje ponad 700 lat. Ze względu na okazałe rozmiary jakie osiąga, sprawia majestatyczne wrażenie i dlatego odgrywa istotną rolę w symbolice i dawniej w kultach religijnych. Jest symbolem długowieczności, dostojeństwa i siły. Stare okazy nierzadko chronione są jako pomniki przyrody.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Grodzisk w przeciwieństwie do innych okolicznych wsi należących do parafii w Tarchominie podlegał najpierw pod parafię Kamion a następnie Praga. Przy ul. Głębockiej, będącej dziś jedną z dwóch głównych dróg łączących ten rejon z Targówkiem, znajduje się wpisany do rejestru zabytków Kościół św. Michała Archanioła. W innym miejscu przy tej samej ulicy rosną dwa dęby szypułkowe, wpisane na listę pomników przyrody.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Ulica Głębocka – ulica w warszawskich dzielnicach Targówek i Białołęka, biegnąca od ul. Malborskiej do skrzyżowania z ul. Berensona.

  Ok. 1825 r. we wsi Grodzisk w 20 domach mieszkały 142 osoby. W 1921 r. istniał Grodzisk folwark zamieszkały przez 6 osób i Grodzisk wieś zamieszkały przez 237 osób. W 1943 r. we wsi Grodzisk mieszkało 317 osób.

  Po II wojnie światowej planowano budowę lotniska w okolicach wsi Grodzisk, co spowodowało zastój w budownictwie. W 1976 r. Grodzisk został włączony do granic Warszawy wraz z innymi sąsiadującymi wsiami.

  Po wprowadzeniu na Białołęce Miejskiego Systemu Informacji rozszerzono nazwę Grodzisk na okoliczne obszary. Rejon MSI Grodzisk leżący pomiędzy ul. Ostródzką, Zdziarską, wschodnią granicą Warszawy oraz Trasą Toruńską zawiera w sobie również byłe wsie i folwarki Kąty Grodziskie, Lewandów i Augustów oraz fragmenty wsi Białołęka i Brzeziny.

  Kościół św. Michała Archanioła w Warszawie – barokowa świątynia z początku XVIII wieku w Warszawie–Białołęce przy ulicy Głębockiej 119. Od 1965 w rejestrze zabytków.Kąty Grodziskie - ulica, a także osiedle na warszawskiej Białołęce. Sąsiaduje z osiedlami: Mańki-Wojdy, Augustów, Grodzisk i Brzeziny.

  Na obszarze Grodziska dominuje dziś zabudowa wielorodzinna (osiedla Derby, Lewandów oraz Brzeziny) z rozsianą zabudową jednorodzinną. W rejonie tym mieszka ok. 20000-25000 osób. Na terenach niezabudowanych przeważają łąki oraz nieużytki rolne. Głównymi ulicami są Głębocka, Ostródzka, Lewandów, Kąty Grodziskie. Przez rejon przepływa rzeka Długa oraz Kanał Bródnowski.

  Kanał Bródnowski – kanał w Warszawie, o źródłach położonych w rejonie Kawęczyn-Wygoda w dzielnicy Rembertów. Wykopany w II połowie XIX w. jako kanał odwadniający bagniste doliny nieistniejących już dziś rzek Brodni i Rewy. Po wybudowaniu w latach 60. XX wieku Kanału Żerańskiego bieg Kanału Bródnowskiego został podzielony na:Zygmunt III Waza (ur. 20 czerwca 1566 w szwedzkim zamku Gripsholm, zm. 30 kwietnia 1632 w Warszawie) – król Polski (1587-1632) i Szwecji (1592-1599, jako Sigismund), tytularny król Szwecji 1599-1632 z dynastii Wazów. Starszy z dwóch synów króla szwedzkiego Jana III Wazy i jedyny z jego małżeństwa z królewną polską Katarzyną Jagiellonką.

  Przypisy

  1. Historia Białołęki i jej dzień dzisiejszy
  2. W. Trojanowski, Kamionek i Praga. Z przeszłości historycznej prawego brzegu Wisły w Warszawie, Warszawa 1920, s.6
  3. A. Wolff, Uwagi w sprawie osadnictwa Równiny Praskiej w w. XI - XVI, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. III, 1955, nr 2, s. 389.
  4. W. Trojanowski, Kamionek i Praga. Z przeszłości historycznej prawego brzegu Wisły w Warszawie, Warszawa 1920, s. 6.
  5. Tabela miast, wsi i osad Królestwa Polskiego
  6. M. Drozdowski, Klasa robotnicza Warszawy 1918-1939. Skład i struktura społeczna, Warszawa 1968, s. 68.
  7. Amtliches Gemeinde und Dorfverzeichnis für das Generalgouvernement, Krakau 1943, s. 83.
  8. Liczba mieszkańców oparta jest na szacunkach. Spośród 76593 wyborców zarejestrowanych na Białołęce podczas wyborów parlamentarnych w 2015 roku w rejonie Grodzisk mieszkało 12164, czyli ok. 16% całej populacji dzielnicy Białołęka. http://parlament2015.pkw.gov.pl/Frekwencja/146503 Główny Urząd Statystyczny podaje, że w 2015 roku na Białołęce mieszkało 109062 mieszkańców. 16% tej sumy daje ok. 17500 mieszkańców. Biorąc pod uwagę, że są to liczby mocno zaniżone, można przyjąć, że w rejonie Grodzisk mieszka ok. 20000-25000 mieszkańców. http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/300-tysiecy-mieszkancow-stolicy-nie-placi-podatkow/
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.Długa (oficjalny hydronim; w dolnym biegu, poniżej Marek znana jako Kanał Markowski) to rzeka w województwie mazowieckim. Rzeka ma źródła na północ od Mińska Mazowieckiego i płynąc na zachód przepływa przez Halinów (spiętrzona w postaci stawów), Okuniew, Zielonkę i Marki i wpada do Kanału Żerańskiego w warszawskiej dzielnicy Białołęka. Całkowita długość rzeki wynosi około 47 km.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Tarchomin – osiedle, a także obszar Miejskiego Systemu Informacji, w północno-wschodniej części Warszawy, w dzielnicy Białołęka.
  Trasa Toruńska – trasa szybkiego ruchu łącząca północne dzielnice prawobrzeżnej Warszawy, część planowanej ekspresowej obwodnicy Warszawy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.