• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grodziczno - gmina

  Przeczytaj także...
  Zajączkowo – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Grodziczno.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Gmina Kurzętnik – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie toruńskim.

  Grodzicznogmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie toruńskim.

  Siedziba gminy to Grodziczno.

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 6213 osób. Natomiast według danych z 31 grudnia 2019 roku gminę zamieszkiwało 6308 osób.

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Grodziczno ma obszar 154,27 km², w tym:

  Województwo istniejące w latach 1975-1998, ze stolicą w Toruniu. Położone było w centralnej Polsce, sąsiadowało z województwami: bydgoskim, elbrąskim, włocławskim, ciechanowskim i olsztyńskimTrzcin – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Grodziczno.
 • użytki rolne: 75%
 • użytki leśne: 14%
 • Gmina stanowi 22,2% powierzchni powiatu.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 30 czerwca 2004:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Grodziczno w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Grodziczno.png

  Ochrona przyrody[ | edytuj kod]

  Parki Krajobrazowe[ | edytuj kod]

  W południowo-centralną część gminy zajmuje Welski Park Krajobrazowy.

  Rezerwaty przyrody[ | edytuj kod]

  Na obszarze gminy znajduje się Rezerwat przyrody Piekiełko chroniący przełomowy odcinek rzeki Wel.

  Białobłoty – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Grodziczno.Boleszyn – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Grodziczno. Do roku 1932 wieś należała do powiatu brodnickiego, następnie znalazła sie w powiecie działdowskim (Dz. U. RP z 1932 Nr 3, poz. 19).

  Obszary NATURA 2000[ | edytuj kod]

  Na terenie gminy zlokalizowane są częściowo obszary Natura 2000:

 • północno-zachodnia Dolina Drwęcy (PLH280001) SOO
 • południowo-wschodnia Przełomowa Dolina Rzeki Wel (PLH280015) SOO.
 • Pomniki przyrody[ | edytuj kod]

  Na terenie gminy znajdują się następujące pomniki przyrody:

 • 2 dęby szypułkowe w parku w Nowym Grodzicznie o obwodach 319 i 445 cm
 • dąb szypułkowy o obwodzie 455 cm i lipa drobnolistna o obwodzie 373 cm rosnące w parku w Katlewie
 • klon zwyczajny (276), klon jawor (254), dąb szypułkowy (290), 2 graby pospolite (191 i 192) i modrzew europejski (270) rosnące w parku w Nowym Grodzicznie.
 • Obszary Chronionego Krajobrazu[ | edytuj kod]

  Na terenie gminy znajdują się w poszczególnych rejonach:

  Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.
 • w całości – Buchnowski Obszar Chronionego Krajobrazu – część południowo-zachodnia
 • częściowo – Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel – część zachodnia.
 • Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe[ | edytuj kod]

  Na obszarze gminy występuje częściowo Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Jezioro Zwiniarz.

  Klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides L.) – gatunek z rodziny mydleńcowatych (Sapindaceae) występujący w Europie środkowej i wschodniej oraz południowo-zachodniej Azji. Nazywany jest także klonem norweskim. Na zachodzie jego granica występowania znajduje się we Francji, na wschodzie w europejskiej części Rosji, na północy w Skandynawii, a na południu w Iranie. W Polsce jest najpospolitszy z krajowych gatunków swego rodzaju, występuje powszechnie na całym niżu i w niższych położeniach górskich na całym terenie kraju. Sadzony w miastach północno-zachodniej Europy oraz Ameryki Północnej rozprzestrzeniać się zaczął bez udziału człowieka. Inwazja tego gatunku w Ameryce Północnej spowodowała zagrożenie dla miejscowych gatunków. W USA w Nowej Anglii czy stanach takich, jak Nowy Jork, Wirginia, Georgia, Maryland, Wisconsin, Minnesota rozwój klonów jest tępiony.Grodziczno – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Grodziczno przy drodze wojewódzkiej nr 538.

  Sołectwa[ | edytuj kod]

  Boleszyn, Grodziczno, Katlewo, Kowaliki, Kuligi, Linowiec, Lorki, Montowo, Mroczenko, Mroczno, Nowe Grodziczno, Ostaszewo, Rynek, Świniarc, Trzcin, Zajączkowo, Zwiniarz.

  Miejscowości niemające statusu sołectwa: Białobłoty, Jakubkowo, Linowiec (osada).

  Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Brzozie, Kurzętnik, Lidzbark, Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie, Rybno.

  Rezerwat przyrody Piekiełko położony jest w województwie warmińsko mazurskim, w gminie Grodziczno, w nadleśnictwie Lidzbark. Akt powołujący ukazał się w Dz.Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 126, poz.1716 z 22.11.2001 r.Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – gatunek typowy dla rodzaju dębów, obejmującego drzewa liściaste z rodziny bukowatych (Fagaceae). Występuje w Europie (z wyjątkiem północnej Skandynawii) oraz południowo-wschodniej Azji. W Polsce bardziej pospolity od dębu bezszypułkowego. Ceniony ze względu na wytrzymałe, twarde i trwałe drewno. Jest gatunkiem długowiecznym, żyje ponad 700 lat. Ze względu na okazałe rozmiary jakie osiąga, sprawia majestatyczne wrażenie i dlatego odgrywa istotną rolę w symbolice i dawniej w kultach religijnych. Jest symbolem długowieczności, dostojeństwa i siły. Stare okazy nierzadko chronione są jako pomniki przyrody.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Gmina Grodziczno w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-03-17] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
  2. Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast (pol.). GUS. [dostęp 2010-09-14].
  3. l, Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2019), 31 grudnia 2019.
  4. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  5. Geoserwis GDOŚ. [dostęp 02-09-2013].
  6. Wykaz pomników przyrody w województwie warmińsko-mazurskim, RDOŚ Olsztyn, styczeń 2010. [dostęp 17-01-2015].
  Gmina Nowe Miasto Lubawskie (dawn. gmina Nowemiasto / Nowe Miasto) – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie toruńskim.Nowe Grodziczno – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Grodziczno.
  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Rybno – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ciechanowskim.
  Welski Park Krajobrazowy - park krajobrazowy położony w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego w dolinie rzeki Wel.
  Klon jawor, jawor, klon jaworowy (Acer pseudoplatanus L.) – gatunek drzewa z rodziny mydleńcowatych (Sapindaceae). Występuje naturalnie w środkowej Europie i północnym Kaukazie, poza tym zawleczony.
  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
  Zwiniarz – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Grodziczno.
  Modrzew europejski (Larix decidua Mill.) – gatunek drzewa iglastego należący do rodziny sosnowatych. Pierwotnym miejscem jego występowania były góry środkowej Europy (Alpy, Karpaty), ale został rozpowszechniony na innych terenach w wyniku nasadzeń. W Polsce na naturalnych siedliskach rośnie tylko w Tatrach. Poza tym jest sadzony powszechnie na terenie całego kraju.
  Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) – gatunek drzewa, należący do rodziny lipowatych (według systemu Reveala). Pochodzi z Europy i Azji Zachodniej. W Polsce występuje pospolicie na terytorium całego kraju. Występuje w stanie naturalnym, ale jest także bardzo często sadzona przy domach, w parkach i przy drogach, jako roślina ozdobna i użyteczna. Status gatunku we florze Polski: gatunek rodzimy lub zadomowiony.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.